Home

Kompetansemål engelsk 5 7

Kompetansemål og vurdering Engelsk (ENG01‑04) Ikke gyldig for 10. trinn før 1.8.2021 Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 10. trinn før 1.8.2021 Oversettelse av læreplan i engelsk (ENG01-04) Hva er nytt i engelsk og engelsk for elever med tegnspråk? Kjennetegn på måloppnåelse - engelsk Aktuelle nettsteder - engelsk Ressurser for alle fa Kompetansemål etter 7. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk; beskrive eget arbeid med å lære engelsk; identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmå

I vores veiledning nevner vi ofte fagets kompetansemål. Hvert engelskfag har sine egne kompetansemål, men noen aspekter overlapper hverandre i læreplanene. Legg spesielt merke til de delene av kompeta ( ENGELSK - KOMPETANSEMÅL ETTER 7. ÅRSTRINN..... 20 ENGELSK - KOMPETANSEMÅL ETTER 10. ÅRSTRINN..... 21 Forkortelser i vurdering av måloppnåelse: IN ikke nådd B begynnende G grunnleggende H høy Pr. januar 2018 . 3 NORSK GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER er integrert i kompetansemålene, der de bidrar.

Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk; vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk I dette evalueringsskjemaet finner du alle kompetansemålene i engelsk Vg1 brutt ned til mål tilpasset karakternivåene 1 - 2, 3 - 4 og 5 - 6. De grunnleggende.

Kompetansemål etter 10

Læreplan i engelsk (ENG01-04) - Udi

 1. OPPFYLLING AV KOMPETANSEMÅL FOR ELEVAR velja høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar forklara oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar nytta målestokk til å berekna avstandar og laga og samtala om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktø
 2. Engelsk . I arbeid med kompetansemål i engelskfaget kan den engelskspråklige versjonen av Du bestemmer benyttes. Mål for opplæring i engelskfaget er at eleven skal kunne: Etter 4.årstrinn Skriftlig kommunikasjon - bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst
 3. Læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv
 4. Engelsk . Språklæring . Muntlig kommunikasjon . Skriftlig kommunikasjon . Samfunn, kultur og litteratur. 7. Trinn - identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk - bruke lytte- og talestrategier - forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emne

 1. Kompetansemål etter 4. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven.
 2. Kompetansemål etter 10. årssteget Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenleg 5.-7. trinn
 3. Skjema utarbeidet av Silje Ranes for PPT Tromsø kommune, 2013 ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06
 4. KOMPETANSEMÅL Periode 1 uke 34-39 •Engelsk lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster • identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekste

FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn 8.trinn MÅNED UK E TEMA LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMÅTER VURDERING Aug-sept 34- 39 Chap:9 Living life to the full: Elementer i et 5-7 Chapter 22: To do or not to d Kompetansemål Internasjonal Engelsk 1. Competence Aims International English Vg2 2013-2014 2. Language and Language Learning The aims of the studies are to enable pupils t

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Fag: Matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk Trinn: Grunnskole 1.-10. trinn for voksne Læreplan: Kunnskapsløftet Komponenter: Grunnbok, arbeidsbok, d-bok, fagnettsted for læreren, tverrfaglig nettressurs GRIP - grunnskole på lett norsk. Grip dekker grunnskolefagene samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. Verket kombinerer grunnskolefag og språkopplæring, og er utviklet for.

Læringsopplevelse for 5.-7.trinn Engelsk Kompetansemål: • skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker • uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjo Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 4 av 14 Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET 1.-4. årstrinn: 931 timer - gjelder for elever som ikke har samisk eller finsk so Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Kompetansemål 5.trinn 6.trinn 7.trinn Språklæring Identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk Rollespill, intervjuer, samtaler. Selv finne ut hvordan de lærer best. «Hva leste du nå» «Finn et ord som» X Introduseres X X X X X X X X X Kompetansemål etter VG1. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. bruke språklig terminologi for å analysere språk, språklige mønstre og tekststruktur i egne og andres tekster; produsere ulike teksttyper i samhandling med andre; analysere sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kan, og utnytte flerspråklighet som ressur Kompetansemål i engelsk. Forslag til kompetansemål til arbeid med ferdighetsområdet kommunikasjon. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk

Engelsk. Written & Oral Communication. Non-Fiction and Vocational Texts . Write a job application. Vis kompetansemål Fagstoff. Write a job application. Choose a job vacancy and Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Under Engelsk finner du Practise your reading, Task of the week, Children around the world, Endangered animals, Everyday life, English-speaking countries, Grammar, Library, Write your own travel blog, Make your own glossary, Find the words, Quiz The Social Studies English course promotes an understanding of key historic events, fundamental political systems and current societal debates in the English-speaking world, with an emphasis on the United Kingdom and the United States Engelsk årsplan: Kompetansemål. Members. Pascua (pascua) Lists. ÅRSPLAN. Modelltekster January: Writing skills Lytte til og forstå sosiale og geografiske varianter av engelsk fra autentiske situasjoner Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng,.

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Sjekk kompetanse oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på kompetanse oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Oppdag bilder, illustrasjoner som får deg til å skille deg ut. Kompetansemål Engelsk. Læreplan 2020: Noen forslag til endringer i engelsk programfa Kompetansemål etter 10. klassetrinn. Her kan du lese hvilke kompetansemål som ligger i læreplanen for engelsk på ungdomstrinnet. Crossroads 8.-10. trinn imøtekommer alle kompetansemål fra læreplanen Kompetansemål i engelsk etter 10. årstrinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: SPRÅKLÆRING - bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk

Kompetansemål i engelsk - Studienett

Engelsk etter 10.trinn Bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster. Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling KOMPETANSEMÅL KAPITTEL 4. Under ser du hvordan kompetansemålene møtes i fjerde kapittel i Crossroads 10A.. A) What a Wonderful World (side 120 + oppgaver) 1 - bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk Word classes 1; Word classes 2; Word classes 3; Test yourself; Level 2 fane . Level

Engelsk / Forsiden / Kanal S 5-7

Video: Læreplan i engelsk (ENG1-03

Spesielt om engelsk i yrkesfaglige utdanningsprogram. Fra skoleåret 2020/2021 blir det innført et mer konsentrert løp i fellesfagene engelsk og norsk i videregående opplæring for yrkesfaglige utdanningsprogram. Engelsk blir i sin helhet lagt til Vg1 og norsk blir lagt til Vg2 Under English-speaking countries finner du Click and read, Listen to the accents, Where do they speak it?, What did you learn?, Interview an Englishman, Interview an Australian, Interview an American, Make a portrait Engelsk; Vurderingskriterier muntlig engelsk 10. trinn. Posted on 9. februar 2016 9. februar 2016 by Haavard Pettersen. Engelsk muntlig vurderingskriterier. 6: Eleven har en høy måloppnåelse p. Årsplan i engelsk 7. trinn 2016/17 uke tema kompetansemÅl lÆringsmÅl innhold arbeidsmÅte vurdering 34 35 36 37 turtle in 38 australi

Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1 FY

Finn læreplan - Udi

Vis kompetansemål. Hanna Karim og Astrid Engan sammenligner norsk og arabisk. Hun har lært norsk, fransk og engelsk på skolen, og hun har gått ett år på skole i Frankrike. Hanna kommer fra Irak. Morsmålet hennes er arabisk. Hun og familien bodde noen år i Tyrkia før de kom til Norge Grunnskole 5-7 ; Engelsk; Engelsk. Filtrer Sorter. Totalt 4 produkter i kategorien Engelsk. Visning Rutenett Liste. Vis per side. Velg First Contact - Grunnleggende engelsk er et læreverk i hovedsak beregnet på minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder/unge voksne med begrenset skolegang fra tidligere Kompetansemål - Turn i skolen. 5.-7.trinn. Idrettsaktivitet og dans. Elevene skal kunne • utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar • utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan. bruk av apparat og småreiskapar • lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler • følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair pla Kompetansemål; Bestill her Logg inn. Kanal S 5-7. Bokmål; Nynorsk; Velg støttespråk; Ingen Tigrinja tigriñña; Arabisk العربية; Urdu اردو; Soranî سۆرانی; Litauisk lietuvių; Kanal S 5-7; Kanal S 5-7; Engelsk; English-speaking countries; Interview an Englishman; Tilbake. Worksheet; Interview an Englishman; Interview an.

Kompetansemål etter 4

Velg trinn og fag for å vise kompetansemål. Friluftsliv i skolen Norsk friluftsliv Nedre Slottsgt. 25 0157 Oslo. Tlf 23 31 09 80. post@norskfriluftsliv.no Forside » Videregående » Kompetansemål LK06 » Norsk » Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetans Hovedområder: Fenomener og stoffer, Forskerspiren, Kropp og helse, Mangfold i naturen, Teknologi og design Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Fenomener og stoffer. beskrive hvordan. Kompetansemål; Bestill her Logg inn. Kanal S 5-7. Bokmål; Nynorsk Urdu اردو; Soranî سۆرانی; Litauisk lietuvių; Kanal S 5-7; Kanal S 5-7; Engelsk; Everyday life; TV guide; Tilbake. TV guide. Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Disse nettsidene trenger en nyere.

Kompetansemål etter 2

Å kunne regne i engelsk er å kunne bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner. Det innebærer å kjenne til måleenheter som brukes i engelskspråklige land, og forstå og kommunisere om tall, grafiske framstillinger, tabeller og statistikk på engelsk VG1 engelsk - studieforberedende utdanningsprogram VG2 - yrkesfaglig utdanningsprogram Vi gjør oppmerksom på at dette er et forslag til leseliste. Privatisten er selv ansvarlig for å kontrollere at listen dekker kravenen i læreplanen. Listen skal leveres inn innen en uke etter oppmeldingsfristen

Kompetansemål etter 7

Oppbygging av utdanningen i Bergen for kull 2020 1. studieår . Du har pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Du velger i tillegg fag 1 og fag 2. Som fag 1 kan du for studieåret 2020 velge mellom norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, KRLE, musikk, kunst og håndverk og mat og helse.. Dette faget skal du fortsette med i vårsemesteret i tredje studieår Kittys komplette engelsklæreverk for 4. trinn finner du her. Kan fritt lastes ned og brukes av lærere og foreldre Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet Her er Find the adjectives. Denne siden finnes ikke på bokmål. Bytt til: Nynors

Påskepakke - norsk, matte, KRLE og engelsk | Malimo

1-2 trinn 3-4 trinn 5-7 trinn Addisjon Aktivitetshefte Alfabetet Algebra Arbeidshefter Barnehage Begynneropplæring Belønning Bildekort Bokmål Bokstaver Bokstavserien Brøk Butikk Bygging Dekor Differensiert Digital Diplomer Divisjon Engelsk Fargelegge Finmotorikk Flipbook Førskole Geografi Geometri Grammatikk Gymbag Halloween Historie Høst Høyfrekvente ord Jul Klasseledelse. Her er Strongest and weakest. Denne siden finnes ikke på bokmål. Bytt til: Nynors Digitalt læreverk i matematikk med simuleringer, animasjoner og utforskende oppgaver. I læremiddelet er det egne uteoppgaver og mulighet for å laste ned innhol Eng 5.-7. SK 4. Kompetansemål: Eleven skal kunne. lese og gjenkjenne kjente eventyr på engelsk. noen engelske barnesanger og julesanger. lese og forstå femrader dikt. lese og forstå skriftlige instrukser på engelsk, fra apper og spill. lese tegneserier på engelsk Engelsk kompetansemål etter 7. trinn. 2. Kompetansemål etter 7. trinn. SPRÅKLÆRING. Kompetansemål. Læringsmål 5. trinn. Læringsmål 6. trinn. Læringsmål 7. trinn. Eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelsk-ferdigheter

Kompetansemål i engelsk. Forslag til kompetansemål til arbeidet med ferdighetsområdet kildevurdering. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram; vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig,. engelsk som et verdensspråk. Engelskspråklig litteratur, fra barnerim til Shakespeare, kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg selv. Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier 5.-7. trinn; 8.-10. trinn. Samfunnsfag; Norsk; Matematikk; Naturfag; Engelsk; KRLE Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå Kompetansemål i kultur, samfunn og litteratur. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land. presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder. drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm Cappelen Damm Undervisnin

Sjekklistene for begge permene foreligger på begge målformer og på engelsk. For Europeisk språkperm 13-18 er sjekklistene i tillegg oversatt til språkene fransk, spansk og tysk. Nedlastinger Ved å bruke permene ivaretar man flere av læreplanenes kompetansemål Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra : 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøke Normering skoleåret 20/21. Normen i Kartleggeren for skoleåret 20/21 er klar, og det er nå 312102 gjennomførte tester i normgrunnlaget. Dette fordeler seg fra 5. trinn til 1. vgs. og fagene norsk (bm/nn), engelsk og matematikk

Kompetansemål Du Bestemme

kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. For å understreke sammenheng, helhet og progresjon i grunnopplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskole og videregående opplæring der det er mulig. Formålet med faget beskriver hensikten med opplæringen i faget for den enkelte elev og for samfunnet Kompetansemål nummer 9 ‒ lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner ‒ imøtekommes ved at elevene lytter til ulike dialekter i autentiske opptak som finnes på Crossroads 8 Lærer-CD. I Crossroads 8A Lydbok har vi brukt innlesere fra ulike steder i den engelsktalende verden Kompetansemål Språklæring • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk • kommentere eget arbeid med å lære engelsk • identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en. Lyttetekster i engelsk yrkesfag Delt av: cecilie isaksen eftedal - Publisert: 28.05.2015 10:17 - Oppdatert: 28.05.2015 10:17 På denne siden finner du egne engelske lyttetekster for yrkesfag laget av Fremmedspråksenteret

PARLESING 5: Påske - tre leseteaterstykker | Malimo

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene for 1.-10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. For faget engelsk ivaretar verket også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) Kompetansemål: forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter. Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award)! Quest 1-4 består av både bøker og digitale komponenter, med god lydstøtte og vekt på systematisk arbeid med alle de grunnleggende ferdighetene. Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene gode mestringsmuligheter senere både muntlig.

 • Bærum sykehus ansatte.
 • Porsche 944 kaufberatung.
 • Akt kristiansand åpningstider.
 • Hartz 4 bedarfsgemeinschaft kind arbeitet.
 • Ed sheeran göteborg.
 • Dir gehört mein herz youtube.
 • Law of mass action.
 • Isoformat 8601.
 • Hvordan holde liv i basilikum.
 • Bombe nürnberg.
 • Hellweg radio webradio.
 • Spansk område i afrika.
 • Fagn trondheim priser.
 • Hai lavere klassifiseringer.
 • Akvarium oslo butikk.
 • Fakta om jernalderen for barn.
 • Grensekontroll gardermoen.
 • Straffespark regel.
 • Oberlausitz ferienhaus am see.
 • Bilberging oslo.
 • Sjusjøen alpin.
 • Salatbar majorstua.
 • Coca cola kjøleskap finn.
 • Forsøk stemmerett 16 år.
 • Smerter i lilletåa.
 • Bilder vom alten ägypten.
 • Why did walt disney die.
 • Skilsmissestatistikk 2017.
 • Jordnøttolje graviditet.
 • Hänsel und gretel hexenjäger movie4k.
 • Beskrivende adjektiv bortskjemt.
 • Aldersgrense star wars 1.
 • Landesfahne südtirol.
 • Straffespark regel.
 • 50 cal barrett.
 • Nattevakten imdb.
 • Onninen norge.
 • Gravid luftsmerter øverst i magen.
 • Nasjonal minoritet wikipedia.
 • Tunnel waldschlößchenbrücke dresden.
 • Ruben artist walls.