Home

Tverrfjellet gruver

Oppdalsmuseet - Tverrfjellet gruver - et industrieventyr

 1. Tverrfjellet gruver - et industrieventyr - UTSATT! Oppdalsmuseet har i samråd med Historielaget bestemt at arrangementet med Milosh Motys den 16. mars utsettes. Dette fordi vi ønsker å være proaktiv med hensyn til risiko for smitte av Coronavirus
 2. nesmarkering den 12. juni kl. 12.00 ved parkeringsplassen på Tverrfjellet
 3. Folldal Gruver i Folldal i Innlandet startet drift i 1748 og ble lagt ned i 1993. I forbindelse med tusenårsskiftet ble gruvene valgt til kommunens tusenårssted.. Grunnlaget for driften av gruven var kobberkis fra den kaledonske fjellkjede.. Gruvedrift har hatt avgjørende betydning for Folldals utvikling fra 1700-tallet og fram til i dag. Driften i Folldal hovedgruve, Gammelgruva, startet.
 4. Tverrfjellet gruve var i drift fra 1968 til 1993 og produserte totalt ca 15 millioner tonn med malm med snittinnhold på ca 1% kobber, 1,2% sink, 0,2% bly og 36% svovel. I tillegg inneholdt forekomsten også omtrent 5% magnetitt, 10 g/t sølv og 0,1 g/t gull
 5. Internt i gruva på Tverrfjellet ble malmen fraktet/transportert ned/opp til nivå 6, hvor knuseverket sto. Fra nivå 9 til nesten nivå 5 ble de anlagt spiraltunneler(36m2) med helning 1:10, for transport med 35-tonns dumpere. Fra knuseren ble godset fraktet med en heis med kapasitet på 13.5 tonn opp i tårnet og fordelt i siloer
 6. Tverrfjellet er et fjell vest for Hjerkinn i Dovre kommune i Oppland.Det er 1 248 meter høyt, og ligger på grensa til Dovrefjell nasjonalpark.På østsida av fjellet ligger Tverrfjell gruver, hvor Folldal Verk drev gruvedrift fram til 1993.. Referanse
 7. Folldal Gruver i Folldal startet drift i 1748 og ble lagt ned i 1993. Virksomheten i Folldal sentrum holdt på til 1968. Da ble virksomheten flyttet til Tverrfjellet på Hjerkinn

Minnemarkering Tverrfjellet gruver - Dovre kommun

 1. Tverrfjellet gruve (Dovre kommune, Folldal Verk, 1968-1993) ½ s. Forhistoriske steinbrudd Kart: Astrid J. Nyland i «Bergverk i Norge» (2016) Kleberstein er en jern-magnesiumrik bergart. Bergartens formbare egenskaper har vært kjent og utnyttet i flere tusen år
 2. ner. Anlegget består av om lag 70 bygninger, samt gruveganger, slagghauger og tipper. I dag er området et aktivt museum med utstillinger, merkede stier, kafé, overnatting og hovedattraksjonen - gruva
 3. nemarkering og oppføring av et

Folldal Verk A/S var et bergverkselskap med røtter i Folldal, Innlandet. Gruvedriften startet i 1748 og ble lagt ned i 1993. Foruten en rekke gruver i traktene rundt Folldal har selskapet også hatt stor drift i Tverrfjellet gruve på Hjerkinn i Dovre (1964-1993) og i Repparfjord, 45 kilometer fra Hammerfest (1972-1978). Produktene fra gruvene har vært konsentrater av kobberkis. Åpning av Tverrfjellet gruver. Avbildet person Kronprins Harald sikker Avbildet sted Norge Oppland Dovre Tverrfjellet sikker Specific subject terms Gruve Gruvedrift Kronprins Person; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit Tverrfjellet gruve i 1990. Skråsjaktanlegget fra 1960 i forgrunnen og det store anlegget ovenfor ble bygd i 1965-68. Foto: Magne Grue/Østlendingen/Anno Musea i Nord-Østerdalen. Gruva ble åpnet av kronprinsen. Anlegget på Tverrfjellet var ferdig allerede sommeren 1968 og den ordinære produksjonen kom i gang etter sommerferien dette året

Folldal Gruver - Wikipedi

Tverrfjellet Gruver - rensing av gruvevann på naturens premisser . Historik › Predikert at gruva skulle gå i overløp tidligst etter ca. 2030, men kom i 2008. AVDELING V22ANNMILJØS STRATEGI 2015 . Kortslutning i Hjerkinndammen AVDELING V22ANNMILJØS STRATEGI 2015 Gruvedriften på Tverrfjellet begynte i 1968, og varte til 1993. Store mengder konsentrat av kobber, sink, svovel og jern ble frigjort, noe som ville bli et problem etter hvert som gruva ble fylt. Minnemarkering Tverrfjellet gruver - tidligere gruvearbeidere, ta kontakt! I anledning 50-årsdagen for åpningen av Tverrfjellet gruver vil Oppdal, Dovre og Folldal kommuner hedre gruvearbeiderne og gruva med en minnemarkering og et minnesmerke

Gruver i Folldal: Hovedgruva: (1748 - 1878 og 1906 - 1941) 14. nivåer, ca 700 meter dyp. Malmuttak: 1,5 millioner tonn. Søndre Geitryggen gruve: (1760-tallet til 1963, drevet i flere perioder) Malmuttak: ca 330.000 tonn. Grev Moltke grube eller Nygruva: (1783 - 1952, drevet i flere perioder) Malmuttak: ca 220.000 ton Han tror ikke alle er klar over hvor store verdier som ble hentet ut av gruva. I kåseriet skal han også snakke om hvor stor betydning gruvedriften hadde for jernbanen, og hvilke tanker han har om hva det nedlagte anlegget på Hjerkinn kan brukes til i dag. I år er det 50 år siden den offisielle åpningen av Tverrfjellet gruver. 12 For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Filmen viser alle sider ved driften ved gruven på Tverrfjellet. Gruven ble nedlagt i 1993 og anleggene på overflaten er revet. Filmmedarbeidere: Steinar Plassen, Vibeke Løvdal, Eivind Moe. Folldal Verk A/S var et bergverkselskap med røtter i Folldal, Innlandet. Gruvedriften startet i 1748 og ble lagt ned i 1993. Foruten en rekke gruver i traktene rundt Folldal har selskapet også hatt stor drift i Tverrfjellet gruve på Hjerkinn i Dovre (1964-1993) og i Repparfjord, 45 kilometer fra Hammerfest (1972-1978)

To change the text size, hold the Ctrl/Cmd-key down and push + to zoom in or - to zoom out Undersøkelsene av forekomsten på Tverrfjellet starta med diamantboring sommeren 1957. I 1960-61 vart det bygd et sjaktanlegg og drevet ned ei skråsjakt. Fra denne vart det drevet (vannrette) orter. I 1965 vart det bestemt å bygge ut Tverrfjellet gruver, og bygginga av det anlegget som mange husker begynte

Faktarka for Forekomst 511 - 013 Tverrfjellet

Avkjøring ved Hjerkinn på E6 over Dovrefjell. Følg skilting mot Viewpoint Snøhetta, som ligger på toppen av Tverrfjellet gruve. Det er ca 1,5 km grusvei fra E6 og opp til parkeringsplassen. Du kan komme til Hjerkinn på NSB Dovrebanen, som har ca fire stopp om dagen. Sjekk NSB rutetabell. Det. Godkjente skrivemåter: Tverrfjell gruver (godkjent av Kartverket i 1968), Tverrfjellet gruver (godkjent av Kartverket i 1981). Kategori: Bergverk Kommune: Dovre, Innlandet. SSR-ID: 178416 (178926) Nyheter fra Yr - Det er veldig uvanlige temperaturer Read more

Approved names: Tverrfjell gruver (accepted by the Mapping Authority in 1968), Tverrfjellet gruver (accepted by the Mapping Authority in 1981). Category: Mine Municipality: Dovre, Innlandet. SSR-ID: 178416 (178926) News from Yr. En våt start på høstferien for mange Read more Tverrfjellet gruver er fylt med vann opp til nivå for gruvegang benevnt Jernbanestollen som ligger vest for Dovrebanen. Det er etablert overløp som går vi drensrør under Dovrebanen, videre ut i grøft/ bekk som drener til Hjerkinndammen og videre til Follavassdraget som går ned gjennom Folldal og videre ned i Glomma på Alvdal Tverrfjellet, stor kisforekomst (kobber, sink og svovel) nord for Hjerkinn stasjon i Dovre kommune, Oppland. Her lå den siste av Folldal Verk A/S gruver, nedlagt 1993. 21. september 2020 kl 1-6: Delvis skyet, Temperatur 7, 0 mm, Laber bris, 7 m/s fra vest-sørves

I forrige uke var det 50 år siden åpningen av Tverrfjellet gruver på Dovre. Den 12. juni, var det 50 år siden Tverrfjellet gruver ble offisielt åpnet av daværende kronprins Harald, skriver Dovre kommune. På det meste arbeidet 450 mennesker ved gruvene. Noen ofret livet i gruvene 25 år sia nedleggelsen av Tverrfjellet gruve MANGE ALVDØLER: Det var flere alvdøler om jobbet i gruvene på Tverrfjellet. Her ser vi Leif Furuli (fra venstre), Per Nysted og Olav Skogli fra venterommet på kontrollstasjonen for utsending av kis

Transport ved Tverrfjellet gruver - DigitaltMuseu

July 2020, kl. 18:25 Traseen for taubanen fra Folldal gruver til Alvdal skal tidligere være synbar i den døde vegetasjonen Gruvedrift på Tverrfjellet ved Hjerkinn Produsert av Holmenkollen Filmteam for Folldal Verk A/S og Norsk Teknisk Museum Tatt opp 1991 Spilletid 52 min. Filmen viser alle sider ved driften ved ved Tverrfjellet Gruver på Hjerkinn (i Dovre kommune i Oppland), men i opp­ byggingsperioden ble malmen fortsatt fraktet ned til gamlegruva i Folldal sen­ trum, men nå med bil. Gruvedrifta i Foll ­ dal sentrum opphørte i 1968 da gruve­ anlegget på Tverrfjellet sto klart. Det var i hovedsak kobber, men også svovel o De tre hyttene som ligger på Tverrfjellet på Hjerkinn, Dovrefjell var tidligere hytter som var en del av Folldal gruvers drift da gruven var aktiv i perioden 1968 - 1993. Hyttene ble overtatt av Statskog som i sin tur har solgt hyttene til privat næring

Tverrfjellet er et fjell vest for Hjerkinn i Dovre kommune i Oppland.Det er 1 248 meter høyt, og ligger på grensa til Dovrefjell nasjonalpark.På østsida av fjellet ligger Tverrfjell gruver, hvor Folldal Verk drev gruvedrift fram til 1993 Folldal Verks gruver på Hjerkinn var i sin tid blant de mest moderne i Skandinavia og den største råmalmprodusenten i Norge. Ut i fra 650 000 tonn råmalm ble det produsert svovelkis-, kobber- og zinkkonsentrat. Denne produksjonen foregikk på Tverrfjellet. Fra kob-berkonsentratet som ble sendt til Tyskland o

Bakgrunnen for interpellasjonen var et brev fra pensjonert gruvegeolog Milosh Henrik Motys, hvor han redegjør for sin historie og arbeid i Tverrfjellet gruve på Dovrefjellplatået. Den offentlige gruvedriften på Hjerkinn ble åpnet 12. juni 1969, og Motys selv arbeidet i gruven i 25 år fra 15. oktober 1968 frem til gruvedriften ble lagt ned våren 1993 Tverrfjellet på Hjerkinn der driften opphørte i 1993. Avrenningen fra det siste området har fått ny aktualitet ved at det nylig har blitt overløp på Tverrfjellet gruve. Avrenningen går via avgangsdammen på Hjerkinn og videre til Folla. Metalltransporten er relativt liten og har kun lokal betydning Tverrfjellet dovre. Tverrfjellet er et fjell vest for Hjerkinn i Dovre kommune i Oppland.Det er 1 248 meter høyt, og ligger på grensa til Dovrefjell nasjonalpark.På østsida av fjellet ligger Tverrfjell gruver, hvor Folldal Verk drev gruvedrift fram til 1993..Referanse Tverrfjellhytta ved de nedlagte gruvene på Hjerkinn ligger ca 1220 meter over havet i Dovre kommune og har en praktfull. Befaring - Rensing av vann fra Tverrfjellet gruver. Registrert Dato: Mandag 08. Oktober 2012. På Hjerkinn ligger det i dag en nedlagt gruve, Tverrfjellet gruve. Plasseringen er nord-øst for Hjerkinn Stasjon. Overskuddsvann fra gruva må renses, og i den anledning vil en ledningstrase for vannet ut fra gruva legges parallelt med E6

Tverrfjellet (Dovre) - Wikipedi

Tverrfjellet 675 moh. Startsted: Stor parkeringsplass på venstre side av veien rett før svingen ned mot Kattfjorden. Skittentinden 1042moh. Startsted: Parkeringsplassene mot vest ved Kattfjordvatnet. Tromsdalstinden 1238 moh. Startsted: Ved asko på Leirbakken i Ramfjord. Langfjellsaksla 765 moh. Startsted: Parkering ved Kattfjordvatnet Dovre kommune ønsker gjennom denne forskrift å regulere overnatting i bobiler, campingvogner og tilsvarende innretninger på parkeringsplassen, heretter kalt Tverrfjellet parkeringsplass, i enden av tilkomstvei (Snøheimvegen) til nedlagte Tverrfjellet gruver, på Hjerkinn i Dovre kommune. Del paragra SVs Ståle Støen spør ordfører Eva Tørhaug om gruveforurensing på Tverrfjellet i kommunestyret torsdag kveld. - Fra media er det blitt kjent at Tverrfjellet Gruver er fylt opp med vatn mye tidligere enn antatt, og at sterkt forurenset vatn nå tar veien til Hjerkinndammen og ned til Folla tilsvarende innretninger på parkeringsplassen, heretter kalt Tverrfjellet parkeringsplass, i enden av tilkomstvei til nedlagte Tverrfjellet gruver, på Hjerkinn i Dovre kommune. §2 Tverrfjellet parkeringsplass defineres som hele det planerte og arronderte arealet i den øvre enden av tilkomstveien Litt angående Tverrfjellet gruver på Hjerkinn i Dovre. Dit ble jo gruvevirksomheten ved Folldal Gruver flyttet da aktivitetene i Folldal ble nedlagt 1970. Virksomheten ved Tverrfjellet varte fra 1968 til 1993. Mens administrasjon og vedlikehold ble drevet fra Folldal

På Hjerkinn ligger det i dag en nedlagt gruve, Tverrfjellet gruve. Plasseringen er nord-øst for Hjerkinn stasjon. Inne i eksisterende jernbanestoll til gruva skal det støpes en mindre, 5m x 2m demning. Overskuddsvann fra gruva må renses, og i den anledning vil en ledningstrase for vannet ut fra gruva legges parallelt med E6 Den siste som var i drift, var Tverrfjellet gruve (Hjerkinn). Denne var eid av Folldal A/S og ble nedlagt i 1993. Man kan trygt hevde at det 20. århundre var s.s århundre for de norske bergverkene. Totalt er det siden kisproduksjonen begynte omkring 1850 produsert 54 millioner tonn med et totalt svovelinnhold på over 24 millioner tonn

Tonnevis med gift renner hvert år i elva fra nedlagt gruve

fra Tverrfjellet på Dovre. Totalt har det siden kisproduksjonen begynte omkring 1850 blitt produsert 54 millioner tonn svovelkis fra norske gruver. Det totale svovelinnholdet var over 24 millioner tonn. Noen verk ble bygd opp, men kom aldri i drift \⠀刀 猀琀瘀愀渀最攀渀 昀⸀攀欀猀⸀ Malmfunnet har vært kjent i mange år, blant annet fra den gang Folldal Gruver la ned drifta på Tverrfjellet. Den gang ble forkomsten regnet som for liten til at drift var lønnsomt. I ettertid er det gjort nye beregninger, og det viser seg at forekomsten er mye større enn tidligere antatt, rundt 16 millioner tonn råmalm

Så isteden for å krysse Gikenelva (som regel tørrlagt) og gå den bratte lia rett opp til gruva, kjører vi på denne turen videre opp mot Tverrfjellet fra Ny-Sulitjelma og helt fram til de regulerte Storelvvatnan og demningen som holder vannet på plass så det ikke styrter ned i Kløfta og det svarte gjelet under Storelvvatnan Folla, oppstrøms gruver F5 Vannkjemi 4 ganger pr. år Folla, nedstrøms gruver F3 Bunnfauna Fisketetthet Metaller i fisk Begroingsalger Vannkjemi Hvert 3. år 4 ganger pr. år Folla, nedstrøms Grimsa F4 Bunnfauna, Fisketetthet Metaller i fisk Begroingsalger Vannkjemi Hvert 3. år 4 ganger pr. år Folla, Folshaugmoen F7 Vannkjem Tidligere geolog Milosh Henrik Motys får politisk støtte for å reise et minnesmerke for gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruver på Hjerkin Tverrfjellet gruver var 680 meter dyp og hadde 9 nivåer. På det meste arbeidet 400 mennesker her. Totalt ble det tatt ut 15 millioner tonn malm, dvs. bergarter som inneholder en drivverdig forekomst av mineraler og metaller. Turbeskrivelse. Avkjørsel fra E6 ved Hjerkinn 7. sep. 2010 Arbeidet i gruva - gjengitt med tillatelse fra Stiftelsen Folldal Gruver Vinter i Folldal. Bildet gjengitt med tillatelse fra Stiftelsen Folldal Gruver Folldal Gruver i Folldal i Hedmark startet drift i 1748 og ble lagt ned i 1993. 20 relasjoner

Forside Stiftelsen Folldal Gruver

Gruvedrift har vært bærebjelken i fjellbygda Folldal i nesten 250 år, men i 1993 ble Tverrfjellet gruver på Hjerkinn lagt ned og 130 personer mistet jobbene sine. Folldal trengte nye arbeidsplasser og landet trengte en fabrikk for foliegjenvinning Nordgruve-feltet (1657-1978) består av flere gruver der Kongens gruve er den største. Røros i Sør-Trøndelag. Staten ved NHD er ansvarlig eier for Kongens gruve. Glomma, Østfold, FK. Ingen fisk i Orva. Avrenning til Orvsjøen og elven Orva, så øvre Glomma. 1) Orvsjøen, 002-179-L Tverrfjellet gruve var kjent som en forholdsvis tørr gruve, så jeg tror vannet kom fortere enn noen hadde forutsett, utdyper han. Hendig har Kjell Magne vært i alle år, og mens han hadde tilgang på materialene, laget han blant annet flotte lamper av steinsylindre som ble tatt ut ved prøveboringene på Tverrfjellet Tverrfjellhytta ved de nedlagte gruvene på Hjerkinn ligger ca 1220 meter over havet i Dovre kommune og har en praktfull utsikt mot Snøhettamassivet og Grisungdalen.. Hytta er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta på oppdrag fra Norsk Villreinsenter Nord.Den inneholder et samlingsrom med panoramautsikt mot Snøhetta og plass til vel 30 personer

Minnemarkering på Hjerkinn - Tverrfjellet gruver - Folldal

Tverrfjellet er et fint og litt kortere turalternativ til Frostisen. Men med en fallhøyde på 1350 meter er dette også en relativt lang tur. Kommunen Ballangen er mest kjent for to ting: sine mange gruver, og for å være. Les meir om gruvedrifta her: Tverrfjellet gruve. 3 mil fra Hjerkinn ligg Folldal og der er det opparbeida eit museum rundt eit gammalt bergverksamfunn. Les meir om det :Folldal gruver. Frå parkeringsplassen blir ein leda inn på turstien/grusvegen, ein 1,5 kilometer lang gang- og rullestolveg

Lasting av svovel- og kobberkis i Tverrfjellet gruver. Kistog til Trondheim. Tog 9703 26. jan. 1982 Hjerkinn Foto: Erik Borgersen: Som NJK-medlem kunne du blitt vist 38 bilder her. Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger. Beslektede enheter Drift av ulike gruver i Folldalsområdet til 1960-tallet. •1969-93: All gruvedrift foregår på Tverrfjellet på Hjerkinn. Styrt avvikling i 1993. Kulturminnet Folldal gruver: • Folldal Gruvearbeiderforening sentral i arbeidet med å sikre kulturminnet Viewpoint Snøhetta er en utsiktspaviljong på Tverrfjellet i Dovre kommune i Oppland. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, ble åpnet i 2011, og er oppført på oppdrag fra Norsk.. Minnesmerke Tverrfjellet gruver, Hjerkinn. - Oppsetting av minnesmerke. Interkommunalt samarbeid. Kr 100.000 i 2018 Kongevegen over Dovrefjell - 084. Kr 100.000 - Utviklingsprosjekt sammen med SVV, Oppland og Trøndelag FK og Dovre k., vernemyndigheten Dovrefjellområdet. Deltakelse i prosjektgruppe. Miljøfyrtårn

Folldal Verk A/S - Store norske leksiko

Forurensning fra gamle gruver og deponier via sigevann til grunnvann og overflatevann kan utgjøre en risiko for Folldal gruver. Periode | 2014 - 2017 Gruvedrift på Tverrfjellet ved Hjerkinn Produsert av Holmenkollen Filmteam for Folldal Verk A/S og Norsk Teknisk Museum Tatt opp 1991 Spilletid 52 min. John Oddleif Bakken, Per Arne Pedersen og Odd Lundahaug jobba over 60 år til sammen ved. Den 22. oktober ble det oppdaget at Tverrfjellet gruver på Hjerkinn hadde blitt fylt opp med vann om lag 20 år før planlagt, noe som førte til at forurenset vann flommet ut. Zakken Brekke har ennå ikke fått alle analyseresultatene fra forureningsprøvene som er tatt ved Tverrfjellet gruver. - En prøve er alt for lit Tverrfjellet er et fint og litt kortere turalternativ til Frostisen. Men med en fallhøyde på 1350 meter er dette også en relativt lang tur Tverrfjellet gruve på Hjerkinn fikk overløp sommeren/høsten 2008 etter at den har stått under oppfylling med vann på grunn av naturlig tilsig siden 1993. Måleprogrammet som har vært gjennomført, viser at overløpsvannet har en pH-verdi omkring 7, noe som betyr at mye av metallinnholdet foreligger som utfelte partikler

Åpning av Tverrfjellet gruver - Anno Musea i Nord

gamle Folldal hovedgruve i Folldal sentrum og ved den nye gruva på Tverrfjellet. Etter at gruvedriften ble nedlagt i 1993, ble det gjennomført oppryddingsarbeider og forurensningsbegrensende tiltak i begge områdene. Disse arbeidene ble avsluttet i 1994. Oppryddingsarbeidene i Folldal sentrum pågikk i perioden 1992-1994 Forstudie Tverrfjellet gruver Jan 1, 2007. Forstudie NVS Hjerkinn Period: Jan 1, 2007 to Jun 1, 2017. Naturveiledning SNO Nov 1, 2007. Første arbeidsdag på Hjerkinn Jan 1, 2008. Skytefeltet stenges Jun 1, 2008. Bruk av Tverrfjellet i naturveiledning Jan 1, 2009.

Åpning av Tverrfjellet gruver - Anno Musea i NordFolldal - Musea i Nord-Østerdalen

Og ved Tverrfjellet gruver ble i 1976 opplyst at de av verkets kobberkis årlig fikk ut 5000 kg sølv (og 50 kg gull). Sølvproduksjonen var altså omtrent like stor som gjennomsnittelig årsproduksjon ved Kongsberg Sølvverk gjennom alle år Denne var faktisk kantina til Tverrfjellet gruver, og vi kan kjøre helt til døra. Hytta er på 220 kvm og har 8 rom. Det er 20 sengeplasser fordelt på 5 soverom, fullt utstyrt kjøkken med komfyr og kjøleskap, og det er også dusj Åpningstoget til Tverrfjellet gruver på Hjerkinn 11.6.1969: Ss1-6 (Hjerkinn) [AMW] A5 Nedleggelse av jernbaner. Diverse artikler: Avskjed med en førtidspensjonist (Numedalsbanen) 57-26 [ ] Avskjed med Valdresbanen: 57-24 [ ] Farvel Sulitjelmabanen: 10-33 (Sulitjelmabanen) [HM

 • Edinburgh castle wikipedia english.
 • Laud karakter.
 • Hårserum for tykkere hår.
 • Hvordan laste ned videoer fra facebook til iphone.
 • Tanzschule alsfeld.
 • London eye fakta på svenska.
 • Wanne eickel lied.
 • Sammensatte substantiv regler.
 • Wie wird man staub los.
 • Vale 8 kap 5.
 • Hvordan fortelle at man liker noen.
 • Blaue tonne kaufbeuren 2018.
 • Hümmer reisen silvester.
 • Ta bilder av bil.
 • Redundancies norsk.
 • Greske påsken 2018.
 • Benjamin ingrosso bianca wahlgren ingrosso.
 • Informasjonsteknologi uia.
 • Museum picasso barcelona wikipedia.
 • Proprioseptiv trening.
 • Herzrebellen.
 • Kuz programm.
 • Walt disney company ownership.
 • Luftvapen licensregler.
 • Norsk nrk skole.
 • Us wahl 2016 ergebnisse.
 • Gesprächsthemen wenn man sich schon kennt.
 • Sanseapparat kryssord.
 • Russian federations.
 • Norwegian sunset piano.
 • Isj kryssord.
 • Live football streaming free.
 • Hong island krabi.
 • Ute freudenberg warmer regen.
 • Webcam hameln.
 • Ellen page movies.
 • Bygge plantekasse.
 • Redundancies norsk.
 • Trampoline pris.
 • Bvb leinwanddruck.
 • Kvetiapin søvn.