Home

Postjournal vikna kommune

Vikna kommune Offentlig postjournal 19.02.2007 - 19.02.2007 for Sentraladministrasjonen J.nr: 07/00074-001 I Datert: 14.02.07 Arkiv: H15 Saksbeh.: RM-RMK-SON Nærøysund kommune vil gjennomføre influensavaksinering for personer i risikogruppene i uke 45, det vil si første uke i november. Det vil bli mulig å ta vaksinen både på Kolvereid og Rørvik. 02.11.2020 Ledige barnehageplasser . Det er ledige.

Vikna kommune Offentlig postjournal 22.06.2007 - 22.06.2007 for Sentraladministrasjonen J.nr: 07/00020-030 I Datert: 08.05.07 Arkiv: 411 Saksbeh.: RM-PER-ÅSO Vikna kommune Offentlig postjournal 20.09.05 - 20.09.05 for Sentraladministrasjonen J.nr: 04/00727-018 U Datert: 20.09.05 Arkiv: 234 D10 Saksbeh.: RM-RMK-TRK Vikna kommune Offentlig postjournal 13.05.05 - 13.05.05 for Sentraladministrasjonen J.nr: 05/00306-001 I Datert: 04.05.05 Arkiv: 076 Saksbeh.: RM-RMK-TRKV Fra: Barne- og familiedepartemente Vikna kommune Offentlig postjournal 06.02.06 - 06.02.06 for Sentraladministrasjonen J.nr: 04/00004-017 U Datert: 06.02.06 Arkiv: 400 Saksbeh.: RM-PER-ÅSO

 1. Vikna kommune. Søk i postlister; Ledige stillinger; Politikk. Kommunestyret, råd og utvalg; Direktesending fra politiske møter; Postjournal - Innsyn; Slik kan du påvirke politisk; Ordførerens side; Organisasjonen; Meld inn feil; Velkommen til Nærøysund sommeren 2020 Nærøysund kommune er verdt et besøk sommeren 2020. Les mer om.
 2. dre øyer, holmer og skjær utenfor.Vikna har vært egen kommune siden utskillelsen fra Nærøy herred i 1869. Kommunens ad
 3. Søk i Nærøysund kommune sin postjournal Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik Org.nr.: 921 785 41
 4. Vikna kommunes eInnsyn-løsning er ikke lenger i bruk. De er derfor ikke tilgjengelig på nett. Møteprotokoller fra gamle Vikna kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat i Nærøysund kommune. Ved behov for dokument fra postjournal i Vikna ta kontakt med arkivtjeneste
 5. gen være kommunens servicetorg i 1. etg i Rørvik Samfunnshus. Det mulig å forhåndsstemme (tidligstem

Koordinater Vikna er en øygruppe og tidligere kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag, som fra 1. januar 2020 er en del av Nærøysund kommune. Vikna består av nærmere 6 000 øyer, holmer og skjær, hvorav de største er Ytre Vikna, Mellom-Vikna og Indre Vikna.Øygruppen har rundt 4 400 innbyggere, hvorav 3 100 i småbyen Rørvik, et viktig handelssted og den største fiskerihavnen på. Vår postjournal blir publisert med en forsinkelse på 3 dager. Innsyn. Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i en lov Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik Org.nr.: 921 785 410 Kommunenummer: 506 Kommunesammenslåing. Nytt navn. Forskrift. Ny kommune fra: 1. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner. Sandefjord kommune. Vedtak (Lovdata) 01.01.2017. 2. Larvik og. Leka kommune lyser ut 100% stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage ut barnehageåret 2020/2021. 03.11.2020 Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent Leka kommune lyser ut 70 % stilling for barne- og ungdomsarbeider/assistent i Leka barnehage for snarlig tiltredelse, og i første omgang med varighet til april 2021

Postjournal. I vår elektroniske postjournal finner du oversikt over brev og dokumenter som er sendt til eller fra kommunen. Du kan bestille innsyn direkte fra oversikten. Hvis oversikten ikke vises som den skal, kan du åpne den i et eget vindu her Kristiansand kommune, Dokumentsenteret Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland Telefon 38 07 50 00 Epost: post@kristiansand.kommune.no. Innsyn som gjelder personsensitive dokumentasjon, i journaler eller i lignende registre kan gjøes med sikker digitalt post via kommunes eDialog: eDialog sikker digitalt post I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 8 og § 14 annet ledd fredes følgende eiendommer i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke slik nedenstående bestemmelser viser: Frelsøy, gnr. 55, bnr. 3, 4 og 5 og av Borgann, gnr. 69, følgende bnr.: 1-10, 13-17, 19, 20 og 22-26 Leka kommune lyser ut 100% stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage ut barnehageåret 2020/2021

eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) Postjournal 2019; Innsyn i saker publisert på postjournal; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. AUKRA KOMMUNE. Nyjordvegen 12 6480 AUKRA. 964 981 337. post@aukra.kommune.no. Send sikker digital post til kommunen. Kontaktskjema. Besøk oss. KOMMUNEHUSET. Mån - fre: 10.00 - 14.00. Nyjordvegen 12 6480 AUKRA. Vis i kart. Postjournal for fredag, lørdag og søndag publiseres mandag etter kl. 14.00. Postjournal blir publisert i hjemmesiden i 3 måneder. All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven hjemler dette Fysioterapienes lokaler er samlokalisert i Rørvik helsesenter, sammen med institusjonstjenesten, familieenheten, hjemmetjenesten og legetjenesten i kommunen. Den som blir tilsat

Vikna kommune - 3 - omsorgstjenesten. Det foreslås lovregulert at kommuner og spesialisthelsetjeneste skal legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester og med andre tjenesteytere. Det foreslås også å innføre et nytt avtalesystem mellom tjenestenivåene. Et lovfestet avtalesystem mellom helseforetakene og kommunene antas å kunn Vikna kommune mener det må legges vekt på politiets arbeidsmåte i forhold til . Vikna kommune - 4 - forebygging, oppfølging og samhandling med andre samfunnsaktører slik det kommer til uttrykk i politiloven §§1 og 2. Dette savnes i meldingen. 4 personvern@vestby.kommune.no Telefon 467 98 120. Skjema. Tjenestebeskrivelser Dokumenter Lenker. Sist oppdatert 05. oktober 2020. Kontakt oss. VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 00. Adresser og åpningstider.. Vikna kommune: Nedenfor finner du informasjon om Vikna kommune, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Vikna kommune på kartet eller snevre inn ditt søk om Vikna kommune ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre

Nærøysund kommune - Vikna

Vikna er ingen stor kommune. Arealet er bare 318 kvadratkilome­ter. Men det er mye kyst og veldig mye vann. I Smøla bor det vel 2.100 mennesker, i Vikna mer enn dobbelt så mange. Per 3. kvartal i år hadde kommunen 4.559 innbyggere. I motsetning til mange kystkommuner, har Vikna hatt en pen stigning i folketallet de senere årene vikna.kommune.no Telefon Servicetorget 74 39 33 00 Teknisk vakt 468 47 864 E-post vikna@viknakommuneno Postadresse Vikna kommune Postboks 13

Møtekalender og møteprotokoller - Vikna kommune

Vikna kommune er en tidligere kommune i Namdalen i Trøndelag fylke.Øykommunen omfatta de tre store øyene Indre Vikna, Mellom Vikna og Ytre Vikna samt opp mot 6000 mindre øyer og holmer. Administrasjonssenteret var Rørvik, som ligger på Indre Vikna.Fordi det er så mange øyer hadde kommunen en kystlinje på hele 2460 km Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all arkivverdig korrespondanse til og fra kommunen registreres. Malvik kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, brev, e-post og lignende i samsvar med love Vikna kommune er en tidligere kommune i Namdalen i Trøndelag fylke.Øykommunen omfatta de tre store øyene Indre Vikna, Mellom Vikna og Ytre Vikna samt opp mot 6000 mindre øyer og holmer. Administrasjonssenteret var Rørvik, som ligger på Indre Vikna.Fordi det er så mange øyer, hadde kommunen en kystlinje på hele 2460 km. 1. januar 2020 gikk Vikna inn i nye Nærøysund kommune

Vikna - tidligere kommune - Store norske leksiko

Korona informasjon - Målselv kommune. Her er koronainformasjon i Målselv kommune: I linken i overskriften finner du koronainforma... Les mer. Hjem Postlister. Postlister. Hjem / Postlister. A A A. Postlister. Søk i journal; Dato: Søk: Dokumenttype: Alle Inngående dokument Utgående dokument Notat. Gjemnes kommune Nordmørsvegen 24 6631 Batnfjordsøra. post@gjemnes.kommune.no Telefon 71 29 11 11 Telefax 71 29 99 99 . Org.nr.: 964 981 426 Kontonr.: 3933.05.0009 Vikna kommune - 3 - påpeker at en pasient ikke kan være utskrivingsklar før kommunen har nødvendig tjenestetilbud og personell på plass. 3. Forslag til forskrift om kommunal medfinansiering: Formannskapet viser til at det er ennå ikke klart hvordan oppgjør for medfinansiering og beregning av denne skal skje Forskrift om sammenslåing av Nærøy kommune og Vikna kommune til Nærøysund kommune Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. april 2018 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3 og lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17, jf

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen registreres. Gjemnes kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlige barnehage, skole, sfo, barnevern, PPT, helsesøster, jordmor, voksenopplæring, badeland, kino, bibliotek, turløyper, skiløyper, tilskuddsmidler, legevakt, fastlege.

Innsyn - Nærøysund kommune

Vikna kommune-3-Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for provenytap gjør at Vikna kommune frarårstatliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. Vikna kommunemener dagens løsning gir de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering Rendalen kommune: Besøksadresse: Hanestadveien 1. 2484 Rendalen. Postadresse: Hanestadveien 1 v/postmottaket. 2484 Rendalen. Fakturaadresse: Fakturamotta Postjournaler og politiske dokumenter Tingvoll kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige. I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte. Elektronisk postjournal. Pga overgang til ny kommune vil vi ha 3 ulike innsynsløsninger en periode. Hustadvika kommune: Inn og utgående post til Hustadvika kommune finner du ved å følge denne lenken. Eide kommune: Inn og utgående post til Eide kommune frem til 31.12.2019 finner du ved å følge denne lenken. Fræna kommune

Besøksadresse Gjøvik kommune Kauffeldts plass 2815 Gjøvik. Postadresse Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvi Vikna kommune - trivsel og vekst, Rørvik. 2,266 likes · 4 talking about this · 75 were here. Fakta om Vikna: Areal: 312 kvkm, hvorav hele 85% ligger under 60 meter over have No vert innsyn enklare i Volda. Nytt sakshandsamarsystem i Volda kommune gjer det enklare for innbyggjarar å få innsyn i offentlege dokument. Kommunens postliste er ei oversikt over alle dokument som vert sendt til eller frå kommunen Kan håndheves av Vikna kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Vikna kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. Del paragra Postjournal Utdanningsetaten, 30. oktober 2020 30.10.2020 Utsteder: Utdanningsetaten. Postjournal Utdanningsetaten, 29. oktober 2020 29.10.2020 Utsteder: Utdanningsetate

Møteprotokoller gamle Vikna kommune - Nærøysund kommune

Offentlegprinsippet er grunnleggande for verksemda til kommunen og gir rett til innsyn i saksdokumenta våre. Ålesund kommune praktiserer openheit og publiserer offentleg postjournal og dokument på internett. Opplysningar om helsetilstand, og opplysningar om klientforhold er alltid underlagt teieplikt Vikna kommune - 3 - og klargjørende. Vikna kommune vil ikke gå inn på alle deler av utredningen, men konsentrere sine uttalelser om de framlagte forslagene om hva som bør omfattes av et tredje Kulturløft og som peker mot en framtidig kulturpolitikk: 1. Nasjonale mål for kulturpolitikke Vikna kommune har siden 2010 bosatt flyktninger. Kommunen har så langt bosatt flyktninger hovedsakelig fra Syria, Eritrea og Somalia. I perioden 2017-2019 er det vedtatt at Vikna kommune skal bosettes inntil 45 flyktninger. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. Flyktningetjenesten er i dag organisert som en del av Helse- og sosial. Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 84482412 Offentlig postjournal. Historikk. Fylkesmann Frank Jenssen. Fylkesmannens rapportserie. Trøndelag. Tilsyn. Forvaltningskontroll av tilkskuddsordningene i landbruket i Vikna kommune 2018. Forvaltningskontroll av tilkskuddsordningene i landbruket i Vikna kommune 2018. Publisert 12.03.2018. Dato: 1. april 2017 - 28. juli 2017 Sted: Dokumentkontrol

Vikna kommune Aktuel

Vikna kommune lyser ut to heltidsstillinger innen Vikna kommunes renholdsteam. 100 % fast stilling samt vikariat i 100 % stilling i 1 år. For nærmere informasjon kontakt renholdsleder Grete Løeng Moe tlf. 976 70 479, grete.moe@vikna.kommune.no Søknadsfrist: 1. februar 2019 Sørreisa Kommune bruker cookies (informasjonskapsler) Trykk her får å lese mer

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsberg (inngang fra Seebergs gate) (kl 08.00-16.00) Om kommunen. Organisasjonsnummer 921 383 681. Kommunenummer 3803. Kontonummer 2400 05 09988. Sende faktura til kommunen. Politikk og administrasjon. Personvernerklæring. Snarveier Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Vikna kommune. Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 30.04.2018 Vikna kommune - Hjemkonsulent. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Oppdatert informasjon, råd og veiledning i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du oppdatert informasjon. Du er her: Forsiden; Tjenester; Teknisk, bolig og eiendo

Offentlig postjournal. Historikk. Fylkesmann Frank Jenssen. Fylkesmannens rapportserie. Trøndelag. Tilsyn. Psykisk helse og rus (ROP) i Vikna kommune 2018. Psykisk helse og rus (ROP) i Vikna kommune 2018-Publisert 12.03.2018. Dato: 4. september 2018 - 6. september 2018 Sted: NAV Sosial Ansvarlig: Helse- og omsorgsavdelinge Vikna kommune - trivsel og vekst, Rørvik. 2 256 liker dette · 4 snakker om dette · 75 har vært her. Fakta om Vikna: Areal: 312 kvkm, hvorav hele 85% ligger under 60 meter over have

Vikna - Wikipedi

Offentleg postjournal. Offentleg journal inneheld ei oversikt over post sendt til og frå kommunen. Vi gjer merksam på at arkivdelar med personinnhald som f.eks. elev og personal, som er ein del av sak/arkiv systemet, ikkje er med på journalen Her publiseres postjournaler for Rødøy kommune. Dersom du ønsker innsyn, kan du kontakte postmottak@rodoy.kommune.no eller sentralbordet på 75 09 80 00, alternativt ved oppmøte. Det kan bes om innsyn i alle offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Hvem som helst kan be om innsyn, og det er ikke nødvendig å begrunne innsynskravet Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1973. Fremmet av Miljøverndepartementet. I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, §§ 8 og 14, 2. ledd, fredes følgende eiendommer i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke, slik nedenstående bestemmelser viser Liste over ordførere i Vikna.Med formannskapslovene av 1837 var Vikna en del av Nærøy formannskapsdistrikt (kommune). Vikna ble utskilt fra Nærøy som egen kommune i 1869. I 1889 ble øygruppen Gjæslingan overført fra Fosnes til Vikna. I 2020 ble Vikna og Nærøy kommuner slått sammen til den nye Nærøysund kommune Vikna vindmøllepark (også Vikna vindkraftverk) var et vindkraftverk på Husfjellet ved Garstad i Vikna kommune, Trøndelag.Kraftverket ble etablert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 1991, og var Norges første vindpark. Den har også feilaktig blitt referert til som Norges første vindkraftverk, men enkeltstående vindmøller har blitt brukt til kraftproduksjon i Norge ihvertfall.

Nærøysund er en kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag fylke som ble opprettet den 1. januar 2020 ved sammenslutningen av Vikna og Nærøy kommuner.. Nærøysund har over 9 500 innbyggere og omfatter områdene på begge sider av Indre Foldafjord og ut til Viknaøyene og det åpne havstykket Folda. Hovedfarleden langs kysten går gjennom Nærøysundet, beskyttet for havet Vakttelefon smitteoppsporingsteamet for henvendelser fra andre kommuner og nasjonale myndigheter: 404 01 344. Bemannet hverdager 08.00-21.00, helg 09.00-20.00. Vakttelefonen for hjemmetjeneste Vest: 90828041/-42 Vakttelefonen for hjemmetjeneste Øst: 90828043/-45 Vakttelefonen for hjemmetjeneste Kløfta: 9008416 På nettsiden minsak.no kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått for Grong kommune og som du vil støtte. Hvis du samler nok underskrifter, må vi vurdere saken din. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år. Gå til minsak.n

Offentlig postjournal (postliste) - Hovedporta

Overnattingssteder i Vikna kommune. Salgssteder for alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i Vikna kommune. Offentlige arrangement (dansefester, konserter, festivaler, quiz-arrangement, revy, teater m.m.) som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i Vikna kommune Innsyn postlister og politiske saker. Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. Hustadvika kommune har elektronisk postjournal, det vil si at vi publiserer alt av inn- og utgående brev til og fra kommunen så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov

Vikna kommune . I Vikna kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2011, 2015, 2017 og 2018. Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet) Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| | Organisasjonsnummer: 964948798 | Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim | Web levert av CustomPublish. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service..

Møteprotokoller Vikna og Nærøy - Nærøysund kommune

Konfirmant i Vikna, Rørvik, Norway. 73 liker dette · 15 har vært her. Invitasjon til Holy Rock Festival ligger under informasjon Funn Vikna kommune har en arkivplan som ble oppdatert i 2002. Arkivplanen beskriver en virksomhet og et arkivhold som er sterkt endret siden den ble laget. Som en konsekvens mangler kommunen kontroll og oversikt over egne arkiver. Kommunen skal slås sammen med Nærøy kommune 1.1.2020. Kommunen m Vikna kommune er ein tidlegare norsk kommune i Trøndelag fylke.Kommunen låg på kysten nord for fjorden Folda, og grensar til Flatanger i sør, til Nærøy i aust og til Leka i nord. Han bestod av i underkant 6000 øyar, holmar og skjer. Den største tettstaden og administrerande senter i kommunen var Rørvik som ligg på Inner-Vikna.Vikna og Nærøy kommunar blei slått saman til. Vis Anton Bævres profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Anton har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Antons forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Vikna kommune har en unik skjærgård, og byr på rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen har mange frivillige lag og organisasjoner som driver et allsidig kulturarbeid. Godt utbygde idrettsanlegg, inkl golfbane i umiddelbar nærhet. Kommunen har gode kommunikasjoner - bla flyplass. Søknadsskjema for kommunale stillinge

Kommunene Leka, Nærøy og Vikna 2. Utfordringer 2.1 Gjennomsnittlig alkoholdebut Nord- Trøndelag Kommentarer: Denne statistikken viser at gjennomsnittlig alkoholdebut 10. trinn er 13, 8 i Vikna og 13,5 i Nærøy. Tallene fra Leka er ikke offentliggjort på grunn av lavt datagrunnlag Vikna kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Stillingstype: Fast kommunal tilsetting Arbeidssted: Helsehuset i Vikna, legekontoret, Kirkegata 10, 7900 Rørvik For mer informasjon om stillingene. Håvard Avelsgaard, kommuneoverlege, tlf. 74 39 33 00 / 905 43 787 eller e-post: havard.avelsgaard@vikna.kommune.n

Navn på nye kommuner - regjeringen

Offentlig postjournal. Historikk. Fylkesmann Frank Jenssen. Fylkesmannens rapportserie. Trøndelag. Tilsyn. Psykisk helse og rus (ROP) i Vikna kommune 2018. Psykisk helse og rus (ROP) i Vikna kommune 2018-Publisert 12.03.2018. Dato: 4. september 2018 - 6. september 2018 Stad: NAV Sosial Ansvarleg: Helse- og omsorgsavdelinge Sakens bakgrunn. A ba om innsyn i Fredrikstad kommunes postjournal for årene 2008 til og med 2014. Fredrikstad kommune avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at en sammenstilling av opplysningene ikke kunne gjennomføres med enkle fremgangsmåter, jf. offentleglova § 9 Halden kommune 2018/3228: 12.08.2020 Utgående brev ANKETILSVAR TIL NORGES HØYESTERETT - Ankeutvalget: Borgarting lagmannsrett via Aktørportalen 2017/4767: 12.08.2020 Utgående brev Prosesskriv til Halden tingrett: Halden tingrett via Aktørportalen 2020/2877: 10.08.2020 Inngående bre Postjournal, Bydel Vestre Aker, 26.-30. oktober 2020 26.10.2020-30.10.2020 Utsteder: , Bydel Vestre Aker 26102020-30102020.pd

Leka kommune

Gjeldende VA-Norm for Malvik Kommune ble vedtatt 19.2.2007 i kommunestyret, normen er basert på sentrale retningslinjer fra Norsk Vann, med lokale tilpassninger. Normen oppdateres løpende for å være i henhold til sentrale lover og forskrifter. Malvik Kommunes VA-Norm . Vedlegg til VA-nor eInnsyn vil erstatte dagens Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) som publiseringstjeneste fra februar 2018. Innholdet i eInnsyn leveres i første omgang fra Oslo kommune og de 121 virksomhetene som i dag leverer dokumenter til OEP. På sikt er det meningen at alle kommuner og statlige virksomheter skal ta i bruk løsningen Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 8, fredning av Sørøyan naturreservat, Vikna kommune, Nord-Trøndelag. Dato FOR-2003-12-19-169 Vikna kommune; Værvarsel for Vikna kommune, Nærøysund (Trøndelag) Sist oppdatert kl 3:57. Legg til mine steder Fjern fra mine steder. Værvarsel som PDF. Fare Kuling Hav og kyst Gult niv.

Vikna kommune vil først åpne konvolutt 1 «Helse for framtida - kvalifikasjon». Innholdet vil bli vurdert opp mot kvalifikasjonskravene, og det blir avgjort om leverandøren er kvalifisert til å delta i konkurransen. Dersom leverandøren vurderes som kvalifisert, åpnes konvolutt 2 merket «Helse for framtida - tildeling» Offentlighet og åpenhet omfatter mer enn at publikum gis internettilgang til postjournalene.Publikum har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan du enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert.Større åpenhet og enklere. Bruk informasjonstelefon 815 55 015 Råd og informasjon til befolkningen i Averøy. Bestill koronatest på nett. Åpne toppmen Vikna kommune - trivsel og vekst, Rørvik. 2,246 likes · 9 talking about this · 75 were here. Fakta om Vikna: Areal: 312 kvkm, hvorav hele 85% ligger under 60 meter over have

 • Blåbär näringsvärde.
 • La renaissance online.
 • Hvordan kan en oppnå et kosthold i energibalanse.
 • Akerselva vinter.
 • Taylor hall.
 • Bmw stuttgart motorrad.
 • Nortura pris gris.
 • Milweb classified ads.
 • Merkeregisteret båt.
 • Spesialpedagogikk hioa.
 • Why did walt disney die.
 • Ikke lov å le vgtv vitser.
 • Handlebars js conditional.
 • Live scandic lerkendal julebord med siri og gutta 24 november.
 • Strikket kjole ull dame.
 • Pasta pesto kylling salat.
 • Bankverbindung uni bielefeld.
 • Sjøgrens syndrom kosthold.
 • Boms og president engelsk.
 • Beats studio prisjakt.
 • Bjørn dæhlie outlet.
 • Gebrauchtes verkaufen.
 • Geheime bunker thüringen.
 • Hva er et molekyl.
 • Mittagsfrau spreewald.
 • Orvis ark.
 • Gwg naumburg garagen.
 • Sopp i underlivet menn.
 • Elektrisk mc scooter.
 • Nespresso kompatible kaffekapsler.
 • Michal traczyk snapchat.
 • Sagbruk akershus.
 • Größtes containerschiff der welt 2018.
 • Box team.
 • Elf name creator.
 • Youtube felssturz wallis.
 • Tandem bremen.
 • Bilmuseum stange.
 • Welche jobs kann man ohne ausbildung machen.
 • Leggerutiner baby.
 • Den fantastiska räven bok.