Home

Argumenter for oljeboring

Fem argumenter mot oljeboring i nord - Dagblade

 1. Fem argumenter mot oljeboring i nord. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Jan Petter Hansen Professor i fysikk, UiB
 2. I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen til å bli et aktuelt tema. De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener. Noen partier er veldig klare i sin tale, mens andre er mer vage
 3. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser.Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen o

Jeg skal skrive leserinnlegg hvor jeg tenker å dekke alle argumentene til de som er for oljeboring har. Da snakker jeg altså om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De vanligste argumentene til støttespillerne er penger og arbeidsplasser. Hvorfor er dere ellers for oljeboring? Start a.. Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Havområdet utenfor Lofoten, Konsekvensutredning er en åpningsprosess for oljeboring og dermed første steg mot leteboring. Gjennom norsk historie har konsekvensutredninger alltid ført til at nytt areal har blitt tildelt oljeindustrien Hun ser også at petroleumsvirksomheten kan skape arbeidsplasser i nord, spesielt i Finnmark, men mener likevel at det er flest argumenter som taler imot oljeboring i Barentshavet Det er veldig mange gode grunner til å si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Og det er også noen gode grunner til å si nei. Når jeg lander på et ganske så tydelig ja-standpunkt i denne saken, er det rett og slett fordi ja-argumentene er både bedre, tyngre og tydeligere enn nei-argumentene. Olje- og [ Er mer olje- og gassutvinning forenlig med tiltak for å bremse menneskeskapte klimaendringer? Regjeringen er splittet i dette spørsmålet siden SV har gjort kampen for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja til sin hovedsak.Heller ikke Senterpartiet ønsker utbygging i Lofoten, kanskje med unntak av olje- og energiminister Ola Borten Moe, mens Ap-ledelsen er for

Dette mener partiene om oljeboring - Puts

Ja til oljeboring i Lofoten - Tu

Ett av spørsmålene har vært om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. I flere år har knappe 50 prosent av befolkningen vært motstandere av boring. Drøye 30 prosent har vært tilhengere. Men våren 2017 skjedde det noe. Nesten 60 prosent var blitt imot boring utenfor Lofoten og Vesterålen Men noen nye argumenter har også kommet. Fakta i saken taler altså for at det er riktig å si nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen Oljeboring kan skape maksimum 1100 på bekostning av tusenvis av arbeidsplasser i fiskeriene. Lofoten, Vesterålen, og Senja har en mulighet for å være med til å skape en grønn framtid. Politikerne må våkne: Fall ikke for Ap's snikåpning av Lofoten! Vern Lofoten, Vesterålen og Senja, en gang for alle For spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen er faktisk et verdispørsmål. Det blir anslått at det ligger olje og gass til en verdi av 600 milliarder kroner under havbunnen, som, etter at kostnadene er trukket fra, vil gi oss 100 mrd kroner Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017. For Naturvernforbundet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja en av de aller viktigste sakene! Bli med på laget - bli medlem i Naturvernforbundet

Hvorfor er du for oljeboring? - Vitenskap, historie, natur

Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet Begge førte til oljeboring, men det var også områder som ikke ble åpnet. I 1994 besluttet man å åpne områder på dypt vann og i kystfjerne strøk i Norskehavet. Området Trøndelag 1 Øst, og de kystnære delene av Nordland 4,5, og 6 ble ikke åpnet. Nordland 7 ble i sin helhet heller ikke åpnet for oljeboring Oslo Høyres vedtak om å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, skaper reaksjoner i nord. Av Synnøve Sundby Fallmyr. Oslo Høyre vil ha varig vern av LoVeSe-området

Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten Lofoten er et idyllisk sted. Fuglene leker i fjæra og hekker i fuglefjellene. På land leker og jakter dyrene slik de har gjort i tusenvis av år. I havet lever torsken side om side med hval. På havbunnen er det planter og dyr du ikke finner andre steder i verden STJØRDAL/OSLO (VG) Stikk i strid med partileder Liv Signe Navarsete, som kjemper imot oljeboring i Lofoten, er parlamentarisk nestleder Ola Borten Moe åpen for å si ja Fiskerorganisasjonene Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag er mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. De vet at sameksistens mellom olje og fisker ikke går. Kontinentalsokkelen, den grunne havbunnen man kan drive kystnært fiske og utvinne olje på, er veldig smal i disse områdene. Noen steder bare et par titalls kilometer Stor tvil om oljeboring (VG Nett) Et knapt flertall i befolkningen støtter oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Hele 40 prosent er usikre En fagartikkel om Oljeboring som reflekterer over positive og negative sider med oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen. Lærers kommentar Gjennomgående god artikkel, reflekterer bra og kommer med gode argumenter for og mot

Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Ja, menneskeskapte klimaendringer er en av våre største utfordringer. Nettopp derfor mener vi at Norge er det siste landet i verden som burde slutte med olje - og gassproduksjon Oljeboring, fiskeri og reiseliv. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unike områder. Her gyter verdens siste store torskestamme, det er store fuglefjell og mange hvalarter. Dette er verdifull natur, som også gir grunnlag for fornybare arbeidsplasser. Oljeboring kommer i konflikt med disse Sentralstyret vedtok mandag 10. august en resolusjon om å jobbe for at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen åpnes for konsekvensutredning etter 2017 Regjeringens politikk er at det ikke skal igangsettes oljeboring der. Derfor er det ny politikk Ola Borten Moe nå anbefaler. - Områdene ble åpna og tildelt i 1994, men ble stilt i bero i 2001

- Nei til oljeboring - NRK Norge - Oversikt over nyheter

Sp-leder Åslaug Haga sier foreløpig nei til oljeboring i Barentshavet. Miljøhensyn må komme foran muligheten for arbeidsplasser, mener hun LoVeSe vernes for oljeboring de fire neste årene ifm. regjeringssamarbeid mellom Høyre og FrP, med Venstre og KrF som støttepartier. Et oljefritt LoVeSe var en av WWFs viktigste kampsaker dette året. 2011. Lofoten og Vesterålen blir gitt fremdeles vern mot oljeaktivitet i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Nå kommer det 15 argumenter for hvorfor jeg mener at man ikke skal åpne opp for de ekstremt sårbare områdene i nord: Olje er ikke bra for miljø, og det sier seg vel selv at mer olje => økte klimagasser i atmosfæren => mer globaloppvarming = Oljeboring og naturvern kan ikke kombineres. Og det er verning vi vil ha Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing Debatten rundt om det skal åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er hard. Miljøvernorganisasjonene er sterkt kritiske, mens oljenæringen presser på for å få til oljeutvinning. Bruk de vedlagte kildene til å lage en oversikt over argumenter for og i mot oljeboring

Oljeboring nord for polarsirkelen er ikke forenelig med å skulle begrense den globale oppvarmingen til under to grader sammenlignet med førindustriell tid. Det er trist og farlig om miljøforkjempere alltid må ty til argumenter om sårbar natur for å la olje ligge. Hensynet til å stanse farlige klimaendringer er grunn god nok Angående oljeboring i Lofoten NYTT TEMA << Forrige Neste >> 1 2 3. ben_nevis Innlegg: 57991.

- Nei til oljeboring – NRK Norge – Oversikt over nyheter

Sosialdemokraten.no: Ja til olje- og gassutvinning i ..

LEDER: For eller imot olje? - Tu

 1. I den senere tid har flere store forbund i LO gjort vedtak om å frede havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Dette har blitt mulig fordi det vanlige medlem i disse forbundene har sett galskapen i å starte oljeboring i disse sårbare områdene
 2. Han startet sitt innlegg på kartellkonferansen med å vise satellittbilder. De viser hvor energien blir brukt og hvor den blir skapt
 3. Hva mener dere om oljeboring i Lofoten? Hva er positivt og hva er negativt
 4. I argumenter mot oljeboring appelleres det til verdien av å ikke måtte gjennomgå endringer, uskadet natur og at naturen er viktig for oss. Det appelleres til dels til de samme verdiene som ligger under i argumenter for oljeutvinning: til inntekter på lang sikt og til verdien av at jobber i turistnæringen ikke forsvinner
 5. - StatoliHydro har selvsagt sin fulle rett til å kritisere oss, iog vi er lydhøre dersom oljeindustrien kommer med faglig overbevisende argumenter, forsikrer Ole Arve Misund fra HI. Misund innrømmer at det skal mye til for at HI endrer sitt syn på oljeboring i Lofoten-Vesterålen
 6. Imot oljeboring i Lofoten og Vesterålen: Argumenter imot oljeboring i Lofoten/Vesterålen: Miljøet: -Det er store gytings plasser for torsken og de noen av de nydeligste kaldtvannskorallrevene.

Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - Wikipedi

 1. Bruk de vedlagte kildene til å lage en oversikt over argumenter for og i mot oljeboring. Hva kan være problemet med å benytte organisasjoner av typen «Folkeaksjonen» eller «LoVe Petro» som eneste informasjonskilder? Diskuter om det bør åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 2. Fagrådgiver i Naturvernforbundet, Helga Lerkelund, er sterk i kritikken av regjeringens politikk for oljeutvinning i nordområdene. - Regjeringen bryr seg verken om argumenter for klima, natur, fiskeri eller økonomi når de stadig kjører på med mer oljeboring, sier Lerkelund i forbindelse med den ferske utlysingen av 87 nye blokker for oljeboring, 34 i Norskehavet (bildet) og [
 3. Slike argumenter eksisterer ikke for dette forbudet, argumentene er stort. For konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten og Vesterlen 5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterlen og Senja. Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten, Vesterlen og Senja. Hvis vi 11
 4. Framskrittet er ikke oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Min oppfordring er denne: Ta opp pennen eller tastaturet og argumenter imot! Bruk din stemme! Bli hørt! Vi kan ikke sitte stille og håpe det går bra — vi må ut og bli sett, bli hørt, bli forstått og bli regnet med! Vi er ikke alene, vi er ikke få

Ti grunner for fortsatt petroleumsvirksomhe

 1. Stortinget skal snart behandle ny forvaltningsplan for Barentshavet. Oljeprisfallet er enda et argument for at oljeboring i iskantsonen må stoppes. Om ikke det unike naturmangfoldet og livsgrunnlag for norske fiskerier er argumenter vektige nok: norsk velferd og økonomi løper en stor risiko ved nye petroleumsinvesteringer i iskantsonen
 2. Oljedirektoratets geografiske oppdeling av kontinentalsokkelen gjenspeiler ikke hvor de viktige biologiske funksjonene i området finnes Sentralt i SV er det flere som mener det kan være gode grunner til å utsette spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen til etter en ny regjeringsplattform er ferdigforhandlet 5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 3. ister Helga Pedersen sier at «mer oljeboring gir bedre oljevernberedskap». Det forsøkes åpenbart å skape et inntrykk av at oljeboring er av det gode for å unngå nye miljøkatastrofer som følge av oljeutslipp. Logikken i dette blir noe merkelig. Det blir nesten som å si at vi må bore mer og mer [
 4. — Vi har hele veien advart mot konsekvensutredning, fordi det i praksis er en åpning for oljeboring - nå sier folket tydelig ifra, sier leder Bente Kristine Lorentzen i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Tidligere målinger har vist flertall mot oljevirksomhet, men for konsekvensutredning, ifølge aksjonen

3 Comments on På parti med framtida, mot oljeboring i nord. Lab Roy // at // Noen ekstra argumenter: Det er moderate oljemengder som befinner seg i LoVeSe området. Man regner med at feks Johan Sverdrup feltet inneholder 2-3 ganger mer olje enn det som ligger i LoVeSe Motstanderne mot oljeboring har fått økt oppslutning på grunn av oljelekkasjen i Mexicogulfen. Slike prinsipielle argumenter har imidlertid svært vanskelig for å slå gjennom politisk og i mediene. Men satsinga på sikkerheten som argument mot olja er en dristig veg å gå Ap delt om olje i nord Det vil ikke være noe igjen av Aps klimapolitikk hvis landsmøtet vedtar olje boring i Lofoten

Totalt usaklig, men:Erna er så j*vla feit og dum. Blir i dårlig humør bare jeg ser trynet hennes.. destod bedre at blått blir GRUSA just nu Slike utsagn er unødvendig, Erna som alle andre berer selv sin vekt, håper vi slipper flere slike kommentarer Oljeindustriens argumenter om at storulykker var svært lite sannsynlig ble med dette svekket, selv om reguleringsregime og fysiske forhold i Mexicogolfen er forskjellig fra norske forhold. Stortingsmeldinger En konsekvensutredning vil ikke automatisk føre til at et området åpnes for oljeboring Havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unikt, verdifullt og viktig å ta vare på. Ved å bytte til strømproduktet «Fornybar Spotpris» støtter du øk.. Det kommer ingen bøssebærer på døren din i år. Men du kan likevel gi et bidrag til årets TV-aksjon og kampen mot plast i havet. Vipps til 2133 eller se flere støttemuligheter på blimed.no

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja www.folkeaksjonen.no // #levehavet // #oljefrittlovese // @folkeaksjonen Arbeidern, 2. etg. 8310 Kabelvåg. Tlf: 97 50 50 9 Even Bakke er tidligere næringslivsleder med bred internasjonal erfaring. Som pensjonist har han engasjert seg i Besteforeldrenes klimaaksjon, med blant annet aksjonærforslag for å gi Equinor en bærekraftig profil. I en kronikk på energinettstedet enerWE begrunner han sine (nedstemte) forslag, og argumenter for at det nå er økonomisk og moralsk fornuftig å avvikle norsk olje Høyre vil konsekvensutrede mulighetene for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF slår imidlertid fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredes i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene Dermed har statens egne miljøfaglige etater levert tungtveiende argumenter mot petroleumsvirksomhet i dette området. Havområdet er tildelt gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder), selv om ingenting tilsier at Trænarevet er et modent område for oljeboring

29. For oljeboring i Lofoten og Vesterålen: I Norge er det mange som er for petroleums utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Det finnes mange argumenter for dette: 1) Penger: -Norge tjener. Oljeboring i Lofoten. Av Dag G - Evje, 7. mai 2010 In Generelt om friluftsliv. View All Posts; Start nytt emne; Anbefalte innlegg + fiskekongen 453 fiskekongen 453 Ensom ensomhetsjeger + Blogger og sponsor 453. Det kan være gode argumenter for og mot leksefri skole. Her er noen av dem, slik at du selv kan avgjøre hva du mener er riktig. Sammensveisende: - Mange mener at lekser knytter familier sammen, og at foreldrene kommer litt inn i barnas liv, skriver Karl Bekele Steinland(14) som har argumenter både for og mot leksefri skole Last ned (PDF). Er olje- og gassutvinning i Arktis lovlig? Denne rapporten ser på Norge som case. LAST NED RAPPORT (PDF) Rapporten, skrevet av juss-professorene Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen, går gjennom en lang rekke juridiske problemstillinger knyttet til olje- og gassutvinning i Arktis Debatten om oljeboring ved Lofoten dreier seg om mer enn partiets miljøprofil i nord. Debatten har også tråder til ønsket om en mer markert satsing på grønne karboner. Det vil være viktig å skjerme Lofotens profil med argumenter om fiskeressurser og reiselivsnæringens utviklingspotensial

Olje - naturvernforbundet

APs programkomité vil ha oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I SV står vi fast på vårt nei. Denne kampen har SV vunnet to ganger før. Vi gir oss ikke og skal vinne kampen igjen og sørge for at AP tar til vettet. Klimatrusselen er vår tids største miljøutfordring. Vi må sette grenser for oljeindustrie Kjell Ingolf Ropstad i Krf sier Ola Borten Moe (Sp) bevisst prøver å villede opinionen i spørsmålet om oljeboring i Nordland VI. - Han bruker retorisk grep som får det hele til å høres ganske uskyldig ut, når det ikke er det, sier Ropstad Den kunnskapsinnhentingen som OED nå holder på med har styrket SVs argumenter. Å åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen er å spille russisk rulett med både fiskeribestanden og fiskerinæringa Alle argumenter mot oljeboring nord på, veier langt tyngre, enn argumentene for. Men tørsten etter mammon, er lagt sterkere, enn fornuften, så det skal nok bli boring. Men hva nytter det med alle de her pengene, de kan jo ikke brukes allikevel, hva skal man så med dem Hei folkens, i dag skal jeg snakke om enda et viktig tema. Nemlig oljeboring i Norge. Jeg leste to kronikker angående dette; Naturvernforbundet Derfor må oljen bli liggende (mot oljeboring) og Industri Energi Vi trenger mer kunnskap om Lofoten og Vesterålen (for oljeboring). Begge tekstene hadde gode argumenter og hensikter. Men det går ikke a

Pettblogg: Åtte argumenter for å fase ut olje- og gass

dighet, er gode argumenter for å åpne for oljeboring, sier Kors-berg. Partikollega Svendsen fore-slår at Frp og Høyer tar seg en prat med Arbeiderpartiet før neste stortingsperiode. - Jeg kan gjerne seg for meg en bindende avtale, slik at vi kan blokker at KrF/Venstre fra høy-residen eller SV/MDG fra ven-stresiden, kan bruke et nei ti Og jo mer kunnskap som kommer på bordet, jo vanskeligere er det å se gode argumenter som taler mot en utvinning. I fjor høst snudde Senterungdommens leder Sandra Borch i spørsmålet, og vil nå ha utvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

I Nord-Norge er over 70 prosent imot oljeboring i Lofoten

 1. SETT MOT dette bakteppet er det ikke overraskende at motstanderne av oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen for lengst har begynt å røre på seg. Miljøbevegelsen og SV var tidlig ute. I går fikk de følge av Sp-leder Liv Signe Navarsete, som sa at utslippet i Mexicogolfen «gjør våre argumenter mot å åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen enda sterkere»
 2. Oljeboring frarådes av hensyn til sjøfugl - Styrker DN sine argumenter - Den nye kunnskapen styrker ytterligere våre argumenter for å fraråde petroleumsvirksomhet i de aktuelle områdene, og vi er derfor noe forundret over at disse blokkene igjen foreslås utlyst
 3. Tidligere målinger har vist flertall mot oljevirksomhet, men for konsekvensutredning, ifølge aksjonen. Sysselsetting og næringsaktivitet er viktige argumenter for tilhengerne av konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja
 4. Trump åpner opp for oljeboring i «USAs siste villmark Forslagsstiller, den demokratiske representanten Jared Huffman, sier han ikke kjøper den republikanske sidens argumenter om at oljeutvinning i reservatet vil være på størrelse med et frimerke,.
 5. Kartet viser hvor gass og olje, som utvinnes på norsk sokkel. havner i Europa. Fordeler: - Olje er enkelt å frakte og lagre på fat eller i tanker. - Transportsystemer og teknologi er velutviklet og fungerer veldig godt. - Det er mye energi i oljen og den blir brukt til mye. Ulemper: - Olje forurenser mye.Det er har blitt høyere CO2 utslipp og halvparten kommer fra OPEC- landene (Algerie.
 6. Framleis auke i smittetilfelle i Danmark. caligula film 1979 Danmark har dei siste dagane registrert fleire nye smittetilfelle dagleg enn det som har vore snittet i dei førre vekene

Video: Ap bør si nei til olje utenfor Lofoten og Vesterålen - Debat

Jeg tar det som et tegn på at vi har nådd fram med våre argumenter, sier Gaute Wahl, leder i Folkeaksjonen mot oljeboring til Lofotposten i dag. Økende motstand Debatten om hvorvidt oljeselskapene skal få slippe til i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har dominert regionen den siste tiden Eierne og lederne i oljeindustrien presser på for å få tilgang til havområdet utafor Lofoten og Vesterålen. La oss håpe at de mislykkes totalt, og at Lofoten og Vesterålen gjøres til petroleumsfrie områder. Havområdet utafor Lofoten og Vesterålen er unikt. Her gyter torsken. Og her er ressursene i havet vært grunnlaget for bosetting og arbeidsplasser Et knapt flertall av de spurte i en fersk meningsmåling sier nei til en konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja Våre argumenter mot oljeboring er med utgangspunkt i solid kunnskap og fakta. Regjeringen gjennomfører nå en omfattende kunnskapsinnhenting hvor konsekvenser og ringvirkninger av oljevirksomhet blir vurdert. Folkeaksjonen var en pådriver for dette arbeidet Inntil 37.000 nye arbeidsplasser over en 30-årsperiode. Det er det mest optimistiske anslaget over regionale ringvirkninger ved oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen

Oljeboring i Lofoten, hva vet du? (Stortingsvalg 2009) Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette .. Like fullt er det vektige rettslige argumenter for at oljeboring i Arktis er i strid med Grunnloven § 112, noe også mange tunge jurister som har vært involvert i prosessen har bekreftet. Det er realistiske muligheter for å vinne fram i et klimasøksmål, og den mulige gevinsten vil være stor

Statoil-direktør advarer mot å vente med oljeboring i Lofoten. ntbbruker. Publisert tirsdag 12. april 2016 - 10:00. Frykter produksjonsfall etter 2025. Sysselsetting og næringsaktivitet er viktige argumenter for tilhengerne av konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja Nært land Området som er tiltenkt for oljeboring igger mellom Jan Mayen og Grønland, bare 30 kilometer fra land utenfor Jan Mayen. - Ser du på slike ting er det mange argumenter mot oljeboring på Jan Mayen, sier Per Erik Hanevold

Innlegg om oljeboring skrevet av venstrevrien. Valgkampens andre og siste rene Oslo-måling (Aftenposten 10. sept) viser at Erling Folkvord bare mangler et par hundre stemmer på å komme inn på Stortinget Varsler aksjoner mot oljeboring utenfor Nordland Han legger oljeindustriens informasjon til grunn og det er tynge miljøfaglige argumenter mot boringen, og det mener vi forsvarer en aksjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Lik Avisa Nordland på Facebook Artikkeltag Ekspertene slår alarm: Oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil kanskje utløse en ny miljøkrise og evt. Lekking kan skade hele den norske kysten. Men er det så ille? Penger er et av oljenæringens argumenter. Disse pengene kan bli brukt til og bekjempe fattigdom og forske frem ny teknologi

Olje og Lofoten, Vesterålen og Senja: Vinninga går opp i

Argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja: - Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten og Vesterålen. Hvis vi forvalter fisken riktig, er dette en evigvarende ressurser. - Seismikkskyting brukes i alle faser av oljeutvinninga og vil fortrenge fiskerinæringen i regionen Tilstede var også Venstre-leder Trine Skei Grande. Venstre vil fortsatt arbeide for å verne de verdifulle havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, ofte omtalt som LoVeSe, mot oljeboring. Irene Dahl rapporterer om en flott festdag med mange besøkende og gode argumenter mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Argumenter for åpning: og forskningsstiftelsen SINTEF i Trondheim.Tidligere har Havforskningsinstituttet ved en rekke anledninger frarådet oljeboring i Lofoten/Vesterålen, nettopp fordi instituttet frykter konsekvensen av et stort oljeutslipp idet torskelarvene er klekket

Oljeboring i Lofoten og Vesterålen Konsekvenser

Sysselsetting og næringsaktivitet er viktige argumenter for tilhengerne av konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. For motstanderne veier hensyn til natur og miljø og sårbare havområder tyngre. Åpning av nye områder for oljeleting er en svært omstridt politisk sak Hvis du lurer på hvorfor jeg ikke har skrevet noe om oljeboring i Skagerrak, så kan jeg nevne at Naturvernforbundet (i motsetning til samtlige kommuner på Agder) leverte høringsuttalelse til den nye forvaltningsplanen for Skagerrak i fjor. Det finnes sabla mange gode argumenter for ikke å tillate oljeboring her heller. Stay tuned Produksjonen vil falle etter 2025 om ikke det åpnes opp for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja snart, mener direktør. Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil, ønsker en konsekvensutredning nå, skriver Stavanger Aftenblad.. Han tror det er mulig å opprettholde dagens produksjonsnivå med lønnsomhet fram til 2030, men understreker at det. * Oljeboring vil gi få lokale ringvirkninger, - I stedet for å svare på våre argumenter gjemmer oljetilhengerne seg bak et fikenblad de kaller «konsekvensutredning», sier han Kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja er i ferd med å kulminere, og temperaturen er høy. En høyrøstet allianse av ordførere og Arbeiderparti-gubber i nord forsøker å redusere saken til et nordnorsk anliggende, hvor bare SV står i veien. Lørdag 19. februar vil oljemotstandere over hele landet insistere på sin rett til å bry seg

Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning. Tidligere i uken viste en spørreundersøkelse at 50 prosent er negative til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 35,5 prosent er positive Elvestuen tillater oljeboring ved Trænarevet - Natur og Ungdom og Bellona varsler aksjon mot oljerigg. 28.10.2019 av Thor Due. Mandag 28. oktober melder Klima- og miljødepartementet at Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag sine klager på boretillatelsen til Wintershall DEA på Toutatis, som ligger svært nære Trænarevet, et sårbart kaldtvannskorallrev blir avvist Les om motstanden mot oljeboring i Lofoten her: www.folkeaksjonen.no . Del dette . Sosialistisk Venstreparti. Adresse: Hagegata 22, 0653 OSLO Organisasjonsnr: 971 526 971. Telefon: 21 93 33 00 E-post: post@sv.no. Ansvarlig redaktør Driftsansvarlig. Personvern og informasjonskapsler. Mer info: Ressursbanken; Logo og fargeprofil WWFs frivillige oljevern Ren kyst! har ryddet oljesøl vekk fra fjæresteinene i Langesund-området helt siden olje begynte å spre seg langs kysten etter 'Full City'-forliset 31. juli 2009. Stein. Det mener Natur og Ungdom. I et intervju med Morgenbladet 4. november sier LO-leder Gerd Kristiansen at hun er opptatt av å finne et kompromiss mellom motstanderne og tilhengerne av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

I innlegget «En lei mangel på argumenter» på Nordnorsk debatt den 16. juli skriver Gustav Jørgen Pedersen at det vitner om mangel på kunnskap at jeg ikke har gitt noen argumenter for at vodkaservering og en lysinstallasjon ikke er billedkunst.. I min enfoldighet har jeg ansett det unødvendig å måtte begrunne hvorfor det å servere sprit til publikum som overværer ei forestilling. MDG er svært i mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Har vi gode argumenter for å la olja ligge? Les og døm selv Blog. Sept. 11, 2020. Create a clean and professional home studio setup; Sept. 10, 2020. 3 interactive class activities to energize your online classroo

Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Hva mener partiene? - naturvernforbundet

striden om oljeboring i nord - Store norske leksiko

6 spørsmål og svar om hvorfor oljeboring ved Lofoten

Biskopene kan uttale seg om Israel og homopolitikk. Men de bør holde munn om oljeboring i Lofoten, mener Frps Ketil Solvik-Olsen Vi vil dette med skolen: Gi gratis skolemat til alle barn i grunnskolen.; Innføre gratis SFO - i første omgang for alle seksåringer.; Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse, skal få enda tettere oppfølging.; Ansette 3000 flere lærere med mer tid til hver enkelt elev Frps nye minister: Kjemper for oljeboring i Lofoten og mot «klimaromantikere Vis innlegg. Vis innlegg. 8 argumenter for og imot å gi EU mer makt over Norges vannkraft. 8. mars 2018 16.17 ; av Tora Lind Berg Vis innlegg. Vis innlegg. Forurensning ved gigantisk Hydro-anlegg: - Som om kaustisk soda fløt i elvene. 8. mars 2018 11.3

Oljeutvinning utenfor lofoten (senja) - StudienettGreenpeace bordet borerigg - Equinor - Energi - E24
 • Vorderlader kaufen.
 • Live football streaming free.
 • Hvordan holde liv i basilikum.
 • Rema 1000 sjokoladekake.
 • Hvordan holde liv i basilikum.
 • Flugger sparkel.
 • Luftforsvarets musikkorps.
 • Solhatt blomst.
 • Nye verneområder.
 • Barn larvik.
 • Berge des wahnsinns.
 • Welche szenen wurden von paul walkers brüdern gespielt.
 • Norwegian sunset piano.
 • Pionerer.
 • Hva er byrådet.
 • Youtube sternenhimmel.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Egenvekt olje.
 • Pflanzen überwintern gärtnerei kosten.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Rockandblue dunkåpe.
 • Urlaub für mehrhundehalter holland.
 • Permetrin veggedyr.
 • Tate modern london.
 • Svullrya finnskogen.
 • Express sperrmüll freiburg.
 • Alice eves.
 • Hvor lenge varer en legetime.
 • Let's dance gewinnspiel sms nummer.
 • Frauen fitness darmstadt.
 • Pneumatisk sylinder pris.
 • Bos.
 • Evangelische kirche münchen schwabing.
 • Stort hus med utleie.
 • Byer i nord trøndelag.
 • Schous kulturbryggeri.
 • Mercedes actros 2018.
 • Når plante potentilla.
 • Lehnchen vom tippen tappen tönchen noten.
 • Jay cutler bodybuilder.
 • Taylor swift reputation tour london.