Home

Arbeiderpartiet i regjering med

Starten på Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets første regjering. I 1928 danner Arbeiderpartiet regjering for første gang, med Christopher Hornsrud som statsminister, men høyresiden var lite lystne på en såpass radikal regjering, og samlet seg om et mistillitsforslag. Dermed fikk Hornsrud-regjeringen bare 18 dagers levetid før den ble felt på sin egen tiltredelseserklæring Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.Arbeiderpartiet det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017.Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er partisekretær UTENFOR: Senterpartiet vil ikke ha med SV-leder Audun Lysbakken i regjering, mens Lysbakken selv ikke vil ha en regjering bare med Senterpartiet og Arbeiderpartiet på rødgrønn side. Foto: (NTB. — Kan Arbeiderpartiet sitte i regjering med en annen statsminister? — Det er et hypotetisk spørsmål, og et år før valget har jeg ikke tenkt å forskuttere noen ting

Arbeiderpartiet - Wikipedi

Senterpartiet, Arbeiderpartiet Splid på rødgrønn side

 1. Arbeiderpartiet (Ap) inntil 9. april 2011 kalt Det norske Arbeiderparti (DnA), er et politisk parti med en sosialdemokratisk linje. Begrunnelsen for navnebyttet var at partinavnet skulle være det samme som det lenge hadde vært i vanlig kommunikasjon. Partiet ble grunnlagt i Arendal den 21. august 1887 som et parti for arbeidsfolk. Partiets program var krav om åtte timers arbeidsdag og.
 2. Rødt-lederen frykter at Rødt ville «blitt en dørmatte for Arbeiderpartiet» i en ny Ap-ledet regjering. - Jeg er redd vi ville blitt overkjørt av Ap når vi har så lite erfaring fra Stortinget og sånn, sier han, og viser til at partiet i 2021 ikke ville ha sittet mer enn én periode på Stortinget med en representant, ham selv
 3. Arbeiderpartiet har vært i regjering i stordelen av etterkrigstiden, fra 1935 til 1965 og med en del større avbrekk siden 1971. Partiet har særlig arbeidet for generelle velferdsordninger og sosiale rettigheter, gjennom nært faglig-politisk samarbeid med LO. Arbeiderpartiet har samtidig vært en forkjemper for den norske blandingsøkonomien
 4. SFO hadde vært gratis for alle førsteklassinger med Arbeiderpartiet i regjering - Da jeg som er født i 1979 vokste opp, var det fortsatt en del mammaer som var hjemme når vi kom hjem fra skolen. Sånn er det ikke lenger, skriv Tuva Moflag
 5. Dessuten kommer partiet med et diktat til alle statsråder som skal sitte i en eventuell rødgrønn regjering fra neste år: - Alt som gjennomføres av reformer skal vi vurdere distritkeffektene av. Vi ønsker å desentralisere det det går an å desentralisere, for å ha et best mulig offentlig tjenestetilbud der folk bor, lover Tajik
 6. Johan Nygaardsvolds regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 19. mars 1935, med virkning fra 20. mars 1935 kl. 12.00. Den overtok etter Johan Mowinckels tredje regjering, etter at det var inngått et forlik i Stortinget mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet
 7. isteren og består av en rekke

Med tanke på at det nå kun er 4,5 år igjen med innkreving i Haugalandspakken, fremstår det som økonomisk svært risikabelt å gå i gang med et så stort, lånefinansiert prosjekt. Flere prosjekter i Haugalandspakken har jo som nevnt vist seg å bli til dels mye dyrere enn Vegvesenets estimater skulle tilsi For Arbeiderpartiet er det åpenbart at et sånt skattesystem kan vi ikke leve med. Hadde Arbeiderpartiet sittet i regjering ville vi foreslått et bedre skattesystem som faktisk omfordeler verdier Arbeiderpartiet taper terreng i byer og småsteder. I et intervju med Fri Fagbevegelse 30. oktober, nevner Hadia Tajik blant annet Bunadsgeriljaen som et av distriktsopprørene. I forbindelse med at Arbeiderpartiet la frem sin distriktspolitiske plan sist torsdag, nevner Hadia Tajik Bunadsgeriljaen på en måte som virker som til inntekt for seg Arbeiderpartiet har sagt nei til å ta med Miljøpartiet De Grønne i en framtidig rødgrønn regjering. Nå ber tidligere nestleder Helga Pedersen om at partiet snur Når Arbeiderpartiet får regjeringsmakt i 2021, vil vi følge de gode eksemplene til Stavanger og Balsfjord som har sørget for gratis SFO til årets kull med førsteklassinger. I tillegg vil vi få satt en moderat makspris for øvrige trinn snarest, prisen bør ikke overstige 1500 kroner

Arbeiderpartiet ville i dag kanskje stått seg bedre på å se seg selv som et hvilket som helst annet politisk parti på arenaen. Gjort sine feil og tabbet seg ut noen ganger slik alle gjør fra. Arbeiderpartiet går tilbake med 1,2 prosentpoeng fra august, og får et resultat på 21,8 prosent. Dette er det dårligste resultatet partiet har hatt på Sentios målinger siden september 2003

Samtidig kom partiet med krav om at Arbeiderpartiet må si hvordan de skal betale regningen. - Høyre i regjering har satt ned skatter og avgifter med 30 milliarder siden 2013 Arbeiderpartiet senker prisen i barnehagen - vil ansette 2100 flere barnehagelærere . Ap overbyr regjeringen med 860 millioner kroner for et bedre barnehagetilbud

Arbeiderpartiet – Wikipedia

Regjeringen skal forhandle med Frp om budsjettet for siste gang, dersom vi får det som vi vil. Vi i Arbeiderpartiet skal lage vårt alternative budsjett som blir presentert i november. Der vil vi legge vekt på de tre hovedløftene fra programutkastet: trygt arbeid for alle, styrket velferd og en rettferdig klimapolitikk som skaper jobber De vil ikke i regjering med MDG. Med Arbeiderpartiet som største parti i en regjering, så synes MDG-leder Une Bastholm den mest interessante konstellasjonen er Ap, SV og MDG Som overskriften antyder, bør han gå rimelig stille i dørene. Å høre Arbeiderpartiet og Sandtrøens svartmaling av privat eierskap når det kommer til skog er ganske forstemmende. For det første fordi det ikke stemmer med virkeligheten, og for det andre fordi Arbeiderpartiet ser ut til å ha glemt at deres egen rødgrønne regjering solgte unna hele 600 000 dekar med statlig eid skog - Vedum lurer velgerne Når Trygve Slagsvold Vedum snakker opplever Siv Jensen det som et ekko av henne selv. Men fortsatt venter hun på at Senterpartiet skal følge opp ordene med politikk Tallene viser at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville få 85 av 169 mandater dersom det var stortingsvalg nå, skriver Aftenposten. Tidligere i høst har Ap-leder Jonas Gahr Støre vært avhengige av Rødt og/eller Miljøpartiet De Grønne for å få flertall. - Dette er et godt tegn. At det.

Krisemåling for Ap-Jonas: Verste måling i historie

-Regjeringen med svakt opplegg for kommunene -Veksten i kommunene er redusert til 1,8% med Høyre/Frp-regjeringen i følge regjeringens egne tall. Samme utvikling ser vi i kommunenes frie inntekter. Dette er en betydelig lavere vekst enn under forrige regjering Regjeringen kommer med forslag til lover og statsbudsjett til Stortinget. De skal også sette i gang det Stortinget har bestemt. Hvis Stortinget bestemmer at alle barn skal ha mer gym på skolen, må for eksempel regjeringen sørge for at det utdannes nok gymlærere og at kommunene får nok penger til å bygge gymsaler

Norske regjeringer 1945 - 2005 - Aftenposte

 1. - Jeg håper at Arbeiderpartiet greier å vinne tilbake velgere fra høyresiden, men denne målingen viser også at selv om de ikke gjør det så bra så har vi flertall for en ny regjering
 2. Med Arbeiderpartiet i spissen får Norge en annen politikk. Med Arbeiderpartiet får vi en regjering som fører en mer aktiv næringspolitikk. En regjering som kan trygge framtidens jobber og en regjering som har tro på og stiller krav til norsk industri, ikke selger ut. En Arbeiderparti-regjering, er en regjering som har tillit til folk
 3. isteren av de to partiene, blir ikke lagt død med det første, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen
 4. Fremskrittspartiet ble, sammen med Sp, SV og Rødt, stående alene om å fjerne underreguleringen av pensjon, da Arbeiderpartiet sikret regjeringen flertall for en videreføring av dagens ordning med lavere kjøpekraftvekst for pensjonister
 5. Arbeiderpartiet har vært i regjering i stordelen av etterkrigstiden, fra 1935 til 1965 og med en del større avbrekk siden 1971. Partiets program legger vekt på økte velferdsordninger og sosiale rettigheter, og fremmer en blandingsøkonomi

Med Aps budsjett ville tallet vært 39,4 prosent. Dette er marginale forskjeller. Ap og Hadia Tajiks budskap om at det er på tide med en ny regjering som gjør forskjellene mindre, virker derfor nokså hult. Høyres mål er at alle skal ha gode muligheter og frihet til å treffe egne valg Se hva Lunner ville fått med Arbeiderpartiet i regjering Lunner ville fått 4,46 millioner mer med Arbeiderpartiets alternative budsjett. Nyheter Det kunne for eksempel betydd: 4 flere sykehjemsplasser (drift i ett år) eller6 flere grunnskolelærere. eller7 flere. LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Å høre Arbeiderpartiet og Sandtrøens svartmaling av privat eierskap når det kommer til skog er ganske forstemmende.For det første fordi det ikke stemmer med virkeligheten, og for det andre fordi Arbeiderpartiet ser ut til å ha glemt at deres egen rødgrønne regjering.

Kommer Arbeiderpartiet til makten, sammen med SV og Rødt, og mulig SP og KRF, vil partiet gå inn for at Norge skal anerkjenne Palestina som en legitim stat. Slik Sverige har gjort. Det innebærer at en Arbeiderparti-regjering ikke vil kreve at palestina-araberne skal endre sin «Pay for Slay»-politikk eller endre innholdet i skolebøkene, forut for opprettelsen av en palestina-arabisk stat Vi velger å tro at en konservativ grasrot i KrF ser seg tjent med at partiet fortsatt bidrar til å holde dagens regjering ved makten, på en eller annen måte. Så får Arbeiderpartiet ta jobben med å bygge opp et sterkere politisk alternativ sammen med mer naturlige samarbeidspartnere på den rødgrønne siden Med Arbeiderpartiet i regjering tok utenriksminister Jonas Gahr Støre det humanitære initiativet for å få framgang i det internasjonale nedrustningsarbeidet. Hensikten var å skape nytt grunnlag for reell atomnedrustning ved å dokumentere atomvåpnenes katastrofale konsekvenser for menneskeliv og helse

Partiet slet i valgkampen med å forklare samarbeidsvedtaket, og i etterkant er det pekt på som en av årsakene til det svake resultatet. Partiet har tre valg: Gå inn i regjeringen-Solberg. Kaste Erna Solberg og gå i regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Fortsette i opposisjon. SE VIDEO: Hareides skryteliste: Har fått 40. Med Arbeiderpartiet i regjering ville ordførere i hele landet fått mer penger å bruke på skole, barnehage, grønne industriarbeidsplasser og gode..

Kommuneøkonomi Arbeiderpartiet

Grande mener regjeringen både har sørget for mer utrygghet, at unge og folk med kort utdanning skyves utenfor arbeidslivet og at regjeringen ikke har sørget for at det blir skal nok jobber, hevder Grande. - Vi vil kjempe for arbeid og fellesskap, sier han. Arbeiderpartiet skal utgjøre en forskjell for arbeidsfolk, poengterer han Arbeiderpartiet tar samling i bånn Senere i september kommer regjeringen med en fjerde krisepakke for å bøte på de negative effektene av koronakrisen Arbeiderpartiet inn i regjeringen Det en gang statsbærende storpartiet i Israel er nå blitt knøttlite. Av Odd sverre Hove Det israelske Arbeiderpartiet var i begynnelsen av Israels moderne historie selve det statsbærende partiet - med statsminister David Ben Gurion som partiets kanskje største lederskikkelse. Men denne posisjonen mistet partiet ved valget i 1977

Arbeiderpartiet i Danmark: − Dansk asylpolitikk har moralsk brutt sammen. KØBENHAVN (VG) Stjerneskuddet i det danske Socialdemokratiet, Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance Likevel har regjeringa sørget for at en stadig mindre del av statsbudsjettet går til distriktene. Hvis distriktene hadde fått en like stor del av statsbudsjettet i 2020 som i 2013, da Arbeiderpartiet styrte, hadde de fått mer enn 7 milliarder kroner mer i år enn det de gjør med Høyre-regjeringas budsjett Venstre-veteran åpner for å danne regjering med Arbeiderpartiet. Geir Kjell Andersland mener partiet må ta diskusjonen hvis KrF går til Ap. Publisert Publisert . 26. september 2018. ER ÅPEN: Venstre-politiker Geir Kjell Andersland, her sammen med nestleder Terje Breivik, mener kortene spilles ut på nytt dersom KrF går til Ap Med ryggraden i oljefondet Arbeiderpartiet har ikke noe imot å diskutere skattenivået her i landet, tvert imot, men da må debatten om skatt ta utgangspunkt i at vi har store utfordringer å løse innen skole, helse og omsorg i tiden som kommer • Regjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939. Dagens regjering og storting hviler på dette falske grunnlaget. • Arbeiderpartiet driver en fundamental og aktivt ødeleggende fremferd av det grunnleggende norske samfunn - kjernefamilien. • Stoltenberg er en jøde med kontakter til KGB

Regjeringen klarte heller ikke å lande saken med sine samarbeidspartier. En samlet opposisjon forsøkte derfor å finne en løsning slik at landet skulle få et jordbruksoppgjør. Venstre brøt ut fordi de mente at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV var for ambisiøse i landbrukspolitikken Deretter åpnet han for samarbeid med Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. - Skal vi få en regjering med størst mulig tyngdepunkt i sentrum i dagens politiske landskap, mener jeg det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet, sa Hareide

Denne uka leverte jeg de to 6-åringene mine på SFO (skolefritidsordningen) for første gang. Mange førsteklassinger bruker tilbudet, men slett ikke alle. Over 100 000 barn mellom 6 og 10 år deltar ikke i skolefritidsordningen, mange fordi familien ikke har råd.Dette er opriften på økte forskjeller i samfunnet, og jeg mener det er en fallitterklæring for fellesskolen at SF Pensjonistene har ikke fått dårligere kjøpekraft hvert år med Frp i regjering. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at alle grupper pensjonister fikk økt kjøpekraft i 2014, og alle unntatt én gruppe fikk det samme i 2017. I 2015 fikk like mange grupper økt som svekket kjøpekraft

Disse kan Støre tenke seg å samarbeide med

 1. Arbeiderpartiet avgjør vindkraft-thriller i Stortinget. ble det foreslått flere endringer som regjeringen mener vil styrke den lokale og regionale innflytelsen. Den sikrer åpne og gode prosesser og vedtak med lokal forankring, sier Grung
 2. Arbeiderpartiet vil stramme inn lovverket for å hindre at norske skoger havner i hendene på aksjeselskaper og utenlandske eiere. I Stortingets spørretime onsdag rettet Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen kritikk mot regjeringen for dens iver etter å selge unna statlig skog og manglende vilje til å regulere private salg
 3. Nå har regjeringen også sagt nei til å bidra med egenkapital i Norwegian. - Mer gjeld er ikke det luftfarten trenger nå. Det regjeringen gjør er ikke nok, og det virker heller ikke som om den har en plan for luftfarten framover, sier Følsvik. Også samferdselspolitiker for Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, etterlyser en plan.
 4. Den borgerlige regjeringen ble bare sittende i fire uker. Den ble felt på regjeringserklæringen da Sosialistisk Folkeparti stemte mot regjeringen sammen med Arbeiderpartiet. Etter 28 år i posisjon etterfulgt av 28 dager i opposisjon var Arbeiderpartiet tilbake i regjeringsposisjon. Borgerlig valgseie
 5. Arbeiderpartiet vil begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. - Også vil vi styrke arbeidet med retten til heltid. Og doble fagforeningsfradraget, legger han til
 6. I 1950-årene dannet Arbeiderpartiet, ledet av Einar Gerhardsen, regjering uten samarbeid med andre partier. En slik regjering kaller vi ettpartiregjering. Etter dette har ikke noe enkelt parti hatt flertall bak seg på Stortinget alene. Når flere partier går sammen om å danne regjering, kaller vi det koalisjonsregjering

Liste over Norges regjeringer - Wikipedi

To måneder senere hadde Arbeiderpartiet en aksjon mot «salg av Norge», og stilte opp i Stortinget med 18 spørsmål som skulle utfordre regjeringen på privatisering og salg, skrev Nationen. I Stortingets spørretime i november 2016 måtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) svare på spørsmål fra Ap-representant Stein Erik Lauvås Likeså en regjering hvor begge var med. Myten tjente det opplagte formål: Å øke de to partiers status og sjanser til regjeringsmakt. Den kan også ha tjent det gode formål å sikre at de som tok sosialismen litt på alvor heller stemte på Arbeiderpartiet enn på SV eller det som verre er Men også Arbeiderpartiet møtte motgang. For første gang måtte partiet i 1961 danne en mindretallsregjering, med støtte fra SF. I 1963 ble Regjeringen Gerhardsen felt, og John Lyng fra Høyre ble sjef for en samarbeidsregjering bestående av Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre. Denne regjering satt bare i fire uker

Regjeringen - stortinget

Arbeiderpartiet ved Ståle Versland, gruppeleder Modum Ap og stortingsrepresentant Masud Gharahkhani angriper regjeringen og Høyre i kjent stil. Statsbudsjettet får gjennomgå. Regjeringens statsbudsjett har to hovedmål; å skape flere jobber og inkludere flere. Det er et knippe av virkemidler for å oppnå dette Aps vei mot regjering: • Det er per i dag ikke klart hvilke partier Arbeiderpartiet ønsker å danne en eventuell regjering med etter valget i 2017. • Støre har sagt at døra er åpen for alle partier bortsett fra regjeringspartiene Høyre og Frp Arbeiderpartiet lurer velgerne - Det er åpenbart at de snakker med to tunger, avhengig av hvem som er publikum, Ap var imot dette, og Sp gikk imot å senke årsavgiften. Med dem i regjering ville de totale bilavgiftene vært mye høyere, sier han, og avslutter Marineledelsen så med stor skepsis på byggingen av tre nye oppsynsskip på 1930-tallet og kystvakttjeneste generelt, men ingen regjering i en kystnasjon kunne ignorere disse oppgavene. Ingen kampfartøyer ble bygget mellom 1929 og den første ubåtjageren av Sleipner-klassen i 1936, som altså Nygaardsvold-regjeringen hadde satt i bestilling

Arbeiderpartiet - lokalhistoriewiki

Med Arbeidarpartiet i spissen får Noreg ei anna politikk. Med Arbeidarpartiet får vi ei regjering som fører ein meir aktiv næringspolitikk. Ei regjering som kan trygga framtidas jobbar og ei regjering som har tru på og stiller krav til norsk industri. Ikkje sel ut industrien vår Arbeiderpartiet har beveget seg så til de grader inn mot sentrum at partiet fremstår som et Ap Light. Med Senterpartiet i regjeringen så vet de også at Trygve Slagsvold Vedum utmerket godt vet at hele Norge ikke er bebyggelig, og at fraflyttingen vil fortsette Arbeiderpartiet vil halvere ABE-kuttene i 2021, og fjerne dem helt når vi kommer i regjering, sier Sandberg, om en budsjettlekkasje fra Arbeiderpartiets alternative budsjett. Det ser likevel ikke ut til at det er noen flertallsstøtte å få for forslaget til neste års budsjett på dette området

Rødt-lederen avklarer: - Rødt skal ikke i regjeringen i 202

Arbeiderpartiet med kollektivløft for Akershus 13. november 2015 Arbeiderpartiets foreslår i alternativt statsbudsjett et stort løft for utbygging og drift av kollektivtrafikk rundt storbyområdene. - Nå må regjeringen og støttepartiene følge opp, sier Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus A Med Høyre og FrP i regjering er veksten senket til 1,8 % per år. Høyre og FrP har senket ambisjonene for de lokale velferdstjenestene. Også etter regjeringsskiftet i 2013 har Arbeiderpartiet i våre alternative budsjetter hatt mer penger til kommunene hvert eneste år enn Høyre og regjeringen

19:53 Debatt «Arbeiderpartiets tomme jobbgaranti» «Sist Arbeiderpartiet satt i regjering innførte de en ventetidsgaranti som aldri ble innfridd, en kreftgaranti som ikke ga resultater og en. Arbeiderpartiet ønsker at støtten til oljenæringen skal vare lenger enn det regjeringen har foreslått. Ap krever grønt skattekutt Hadia Tajik legger nye klimakrav på bordet i forhandlingene om oljeskatt Med Arbeiderpartiet som største parti i en regjering, syns MDG-leder Une Bastholm den mest interessante konstellasjonen er Ap, SV og MDG. Bastholm peker på at til tross for at MDG og Sp er enige i enkelte saker, står partiet langt unna MDG i klima- og miljøspørsmål

politikk Arbeiderpartiet - Valgpanele

Det er på tide med en regjering som har arbeid til alle som jobb nummer én. (Filmklipp: SMK NYE TIDER: Sist Senterpartiet satt i regjering med Arbeiderpartiet, var EØS-avtalen fredet. Det går ikke denne gangen, tror Ola Borten Moe. I helga samles delegater fra hele landet på Lerkendal i Trondheim til det som ligger an til å bli et oppstemt landsmøte Arbeiderpartiet har inngått samarbeid med Mobilise. Portalen er vårt viktigste verktøy i arbeidet med å rekruttere og koordinere de frivillige mot alle våre kampanjer og arrangementer. Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten ditt samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av arrangement i regi av oss Regjeringen får terningkast 3,2 for sin innsats for å skape et bedre helsevesen. Det er en nedgang på 0,2 det siste året. Det som ligger til grunn for misnøyen med regjeringen, er blant annet fastlegeordningen, bemanningssituasjonen og arbeidsforhold, sviktende eldreomsorg og privatisering Arbeiderpartiet svarer at de kommer med tall når det nye forslaget til langtidsplan er presentert. Men etter det Forsvarets forum kjenner til, vil Arbeiderpartiet ha en langt kraftigere oppbemanning enn regjeringen har foreslått

Politikk, Medisin/Helse | KrF Kvinner-leder krever

Arbeiderpartiet og Støres «tukling» med deltakerloven Stoltenberg II-regjeringen som Støre selv var en del av besluttet i 2013 å lyse ut tre ny reketråltillatelser. I den forbindelsen ble det åpnet for unntak fra aktivitetskravet i favør av rekeindustrien Det er denne linjen vi nå forsterker og tydeliggjør. Det er en annen linje enn hos dagens regjering. Asheim og Høyres nordlandstrio må gjerne skremme med 1970-tallet, men det var da Arbeiderpartiet - med motstand fra høyresiden - gjorde seg til arkitekt for suksesshistorien norsk oljepolitikk Når Venstre trolig går inn i regjering er det tilstrekkelig at KrF vil stemme med Arbeiderpartiet på et eventuelt mediepolitisk forlik, som er det Gharahkhani vil ha. - Jeg ønsker det. - Tror du det er sannsynlig at KrF vil være med på det? - Ja, inntrykket mitt er at KrF er veldig på linje med Arbeiderpartiet i disse spørsmålene Arbeiderpartiet er med det største parti i Akershus. Målingen viser at mandatfordelingen i Akershus skifter fra 11-5 borgerlig i 2013 til 9-7 til partier som ønsker ny regjering i denne målingen - Dette viser at folk i Akershus har fått nok av Høyre/Frp-regjeringens skattekutt til de med mest fra før I ungdomsårene var det kjempespennende å være med i AUF,partiets ungdomsorganisasjon. Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. I over 12 år har jeg vært ordfører i Gjøvik, i Stoltenberg-1-regjeringa var jeg statsekretær i Sosial- og helsedepartementet - og ved valget i 2005 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Oppland

Frp har i regjering vist sitt sanne ansikt: De er ikke på lag med folk flest - de er på lag med de rikeste Arbeiderpartiet har stått støtt på sin rovdyrpolitikk og løftet rovdyrforliket og dets innhold høyt på dagsorden sammenhengende alle årene side forliket ble vedtatt, Nå forsøker Frp å fjerne fokuset på den manglende oppfølgingen av forliket etter seks år i regjering og med mange politikere i sentrale posisjoner MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er godt å se at Høyre og fylkestingsrepresentant Lund har fått med seg at Arbeiderpartiet i Viken og Fylkesrådet ved anledning uttaler seg kritisk til en Regjering som først tvangssammenslår fylker for deretter å underfinansiere disse og deres få nye oppgaver

Støre vil regjere med sentrumKrF, Kristelig Folkeparti | KrFs tillitsvalgte sier ja til

Video: SFO hadde vært gratis for alle førsteklassinger med

Stortingsvalget 1953 – WikipediaFrp, KrF og Venstre vil ha omkamp om datalagring - TuErna om Hareides Ap-frieri: - Vår dør står alltid åpen

Arbeiderpartiet melder at de onsdag besluttet at de vil fremme forslag i Stortinget om at det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) av arm fra E134 til Bergen Arbeiderpartiet har hatt samråd med mange tros- og livssynssamfunn i utvikling av vår politikk. Og som Joys, Arbeiderpartiet og regjeringen legger opp til, skal samfunnet kunne stille krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med tilskuddsforvaltningen. Her er det ingen uenighet. Regjeringen vil styrke kontrollen i etterkant Regjeringen rydder derfor nå opp etter Arbeiderpartiet, og foreslår at satsene justeres i takt med prisstigningen fra og med 2017. Tidligere ble bostøtteordningen beregnet etter flere år gamle inntektstall - det retter vi også opp i Gjennom eierskap er Folketrygdfondet, KLP Forsikring og Telenor involvert i et selskap som leverer tjenester til og bærer et historisk navn som er kjært for bosettere. Kommer Arbeiderpartiet i regjering til å «fraråde økonomisk samkvem» med de norske selskapene Arbeiderpartiet vil endre i støttepakken til reiseliv: - Det er en katastrofe det som skjer. Regjeringen har møtt krisen i reiselivsbransjen med en egen støtteordning for sesongbedrifter. Men det er ikke alle som kan benytte seg av ordningen, mener Arbeiderpartiet, som foreslår flere endringer for å berge reiseselskapene Arbeiderpartiet har på sin side trukket støtten til politireformen og står nå sammen med Senterpartiet uten noen håndgripelig plan for hva de ønsker med norsk politi. Dette skaper bare usikkerhet og uforutsigbarhet, og jeg spør meg hva som er deres konkrete alternativ til en pågående reform. Økningen til politiet fortsette

 • Alternativ kreftbehandling i tyskland.
 • London eye fakta på svenska.
 • Jerry lewis heute.
 • Solgte boliger i sandefjord.
 • Odenwald kartenansicht.
 • Revira granngården.
 • Tatort fürchte dich mediathek.
 • Css background image top.
 • Lpg hamar.
 • Sprekk i jøtul ovn.
 • Ferie nord norge med barn.
 • Frisium clobazam.
 • Bäckerei thaysen kappeln.
 • Dragon ball super episode 123.
 • Samsung s7 cover.
 • Klähblatt flensburg programm.
 • Wochenspiegel merseburg.
 • Edinburgh castle wikipedia english.
 • Facebook rahmen liste.
 • Salbe gegen brennen im intimbereich.
 • Valsneset bjugn.
 • Cape verde airport.
 • Vepsearter.
 • Snapper gressklipper.
 • Rolltalk designer.
 • Grand sirenis mayan beach hotel spa bewertungen.
 • Mittagsfrau spreewald.
 • Rc lastebiler.
 • Mini cooper technische daten.
 • Norska kungahuset dab.
 • Discofox drehung frau.
 • Bikepark todtnau facebook.
 • Ikea tv benk lack.
 • Sezary zellen nachweis.
 • El sykkel regler.
 • Lausitzer rundschau lübben heute.
 • Berlin syndrom definisjon.
 • Ok computer wikipedia.
 • Kerbal engineer redux keys.
 • Fast ferry split hvar.
 • Kornmo kjeks sunt.