Home

Metansyre strukturformel

Metansyre maursyre (eller metansyre) er en karboksylsyre

Engelsk navn: Maursyre, Metansyre EINECS nr. 200-579-1 [1] Kjemisk formel Strukturformel: HCOOH Formel: CH2O2 Relativ molekylvekt 46.03 Fysiske og kjemiske egenskaper Fargeløs gjennomsiktig væske. En stikkende lukt. Med vann, etanol, eter og glycerol vilkårlig blandbare. Den relative tetthet (d204) 1.220. Temperatur 8,4 ℃ Navn Formel Strukturformel Hydrokarboner H og C Inneholder ingen andre grunnstoffer enn H og C Metan CH 4 Alkoholer H, C og O OH-gruppe Metanol CH 3OH Organiske syrer H, C og O COOH-gruppe Metansyre HCOOH Estere H, C og O COO-gruppe Karbohydrater H, C og O Ringer av 4-5 C-atomer og 1 O-atom, evt. satt sammen til kjeder av to eller flere ringer. Metansyre og etansyre er de enkleste former for karboksylsyrer. Forskjellen mellom metansyre og etansyre er at metansyren består av et hydrogenatom bundet til en karboksyl-funksjonell gruppe, mens etansyre består av en metylgruppe bundet til en karboksylsyregruppe. Henvisning: 1 Smørsyre er en organisk forbindelse med kjemisk formel CH3CH2CH2COOH. Væsken har kokepunkt 163 °C, og har en ubehagelig lukt. Smørsyre finnes i fri form blant annet i svette, muskelsaft og ekskrementer, og bundet som glyserolester i smør. Syren frigjøres når smøret harskner. Syren finnes også i ost, hvor den dannes ved gjæring av visse proteiner metansyre (maursyre), HCOOH etansyre (eddiksyre), CH3COOH butansyre (smørsyre, finnes i svette) C3H7COOH. karbohydrater (sukker) Karbohydrater er ikke det samme som hydrokarboner. karbohydrater er sukker. strukturformel

Metanol er en fargeløs, lettantennelig og svært giftig væske. Den kalles også metylalkohol eller tresprit. Metanol er den enklest oppbygde alkoholen. Den er blandbar med vann i alle forhold og har en lukt som ligner på etanol (vanlig sprit). Når metanol oksideres, dannes først formaldehyd, siden maursyre, så karbondioksid og vann Maursyre er en kjemisk forbindelse med en stikkende og gjennomtrengende lukt. Maursyre er en fargeløs væske som koker ved 101 °C. Den kjemiske formelen er HC(O)OH.Stoffet virker sterkt etsende og blæretrekkende på huden. Det finnes i giftstoffer hos dyr og planter som maur og brennesler, og i svette. Honning inneholder i underkant av 1 promille maursyre.Maursyre er den enkleste av. Smørsyre (butansyre) eller acidum butyricum er en karboksylsyre og en fargeløs væske med ubehagelig lukt som blant annet finnes i svette, ekskrementer, muskelsaft, dyrefett og parmesan. Noen anaerobiske bakterier konsumerer smørsyre og danner hydrogen.. Referanse Eddiksyre (CH 3 COOH), etansyre, er en svak syre som man finner i mat og drikke, men også i andre ting. Den er en klar lettflytende væske med en stikkende lukt. Eddiken man kjøper i butikken, mateddik, består av 5 - 7 % eddiksyre, resten er vann. En del dagligvareforretninger selger også produktet eddikessens, som inneholder 35 % eddiksyre 1-propanol, med kjemisk formel (strukturformel) CH 3 CH 2 CH 2 OH, finnes i fuselolje og kan utvinnes av den, men fremstilles nå mest ved kontrollert oksidasjon av hydrokarboner fra petroleumsgass.. Kokepunktet er 97,2 °C, smeltepunktet er -127 °C og densiteten er 0,804 g/cm 3.Den er blandbar med vann, men kan saltes ut igjen, for eksempel med kalsiumklorid

Aqua 1 Grunnbok | Bildearkiv

Start studying Prøve om karbonatomets kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Propansyre eller propionsyre C2H5COOH er en karboksylsyre som blant annet benyttes som konserveringsmiddel i matvarer (E-nummer 280). Noen bakterier danner propansyre ved gjæring av kullhydrat.. Referanse En ester er en organisk forbindelse, dannet ved en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre (karboksylsyre). Esteren dannes ved en kondensasjonsreaksjon der alkoholen gir fra seg et H-atom fra OH-gruppen, og syren gir fra seg OH-gruppen fra COOH-gruppen. Syren og alkoholen bindes dermed sammen med en esterbinding (-COO-), samtidig som vann spaltes av. Reaksjonen katalyseres av. Eddiksyre er en svak syre som i ren tilstand er en fargeløs væske med sur, stikkende lukt. Den er blandbar med vann i alle forhold og er en av våre viktigste enprotiske, organiske syrer. Siden den er lite dissosiert i vann, er den en svak syre. Eddiksyre har kjemisk formel CH3COOH, kokepunkt 118 °C og massetetthet (densitet) 1,05 g/cm3 ved en temperatur på 20 °C Systematisk navn-hevdnavn-strukturformel Metansyre-maursyre-HCOOH Etansyre-eddiksyre-CH3COOH Butansyre-smørsyre-C3H7COOH. Nevn navnet, herdnavnet,. C. butansyre D. 2-metyl-propan d) 1H-NMR Tegn strukturformel til de to forbindelsene som stemmer med opplysningene som er gitt nedenfor . Eddiksyre - Wikipedi (butansyre) Fettsyrer

Metan: Strukturformel for metan: Lewisstruktur for metan: Andre namn: Karban Metylhydrid Sumpgass (upresist): Kjemisk formel: CH 4: Molmasse: 16,043 g/mol: Atommasse. Start studying Naturfag prøve kap.3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om hva karboksyler er. Et stoff som inneholder en karboksylgruppe kaller vi en karboksylsyre. Dette er også kjent som en organisk syre. En hydroksylgruppe består av et hydrogen og et oksygen, men en karboksylgruppe består av et karbon, en dobbeltbinding til oksygen og en hydroksylgruppe. COOH-grupper er e HCOOH= Metansyre - Maursyre Strukturformel til et disakkarid: Litt mer om navn: Om det kjemiske navnet slutter med -ose er det mest sannsynlig et karbohydrat. Forsøk. Formålet med denne forsøkte var å sjekke hvordan alkohol reagerte når man tenner på flammer Butansyre er en carboxylsyre med den kemiske formel CH 3 CH 2 CH 2 COOH.Dens trivialnavn er smørsyre.Butansyre findes først og fremmest i harsk smør, parmesanost og opkast, og den har en ubehagelig lugt og en sur smag med en sødlig eftersmag.Butansyre kan genkendes af dyr med en god lugtesans (f.eks. hunde) i koncentrationer helt ned til 10 ppb, mens mennesker kan genkende stoffet i.

Blogginnlegg om Hydrokarboner aka Organisk kjemi HYDROKARBONER-OLJE, GASS HYDROKSYLER-ALKOHOLER KARBOKSYLER-SYRE KARBOHYDRATER-SUKKER I dette blogginnlegget skal jeg skrive om Hydrokarboner, hydroksyler, karboksyler og karbohydrater. Molekyler som er bygd opp av bare karbon og hydrogen, kalles hydrogenatomer. Jeg skal også forklare hva elektronparbindinger er Tegning av strukturformel. 28. oktober 2011 av Razzy (Slettet) Hei! Kunne noen forklart meg hvorfor leddet som er knyttet til Fluor ikke har CH2? Altså hvis vi ser på andre enden er det jo 3 hydrogenatomer, mens på høyre side er det kun en knyttet til fluor og en i syreendingen? Vi mangler en. Strukturformel: Karbohydrater er satt sammen på en måte vi kaller syklomolekyl. Metansyre er den enkleste karboksylsyren og er ofte i dagligdags sammenheng kalt maursyre. Maursyre er et karbonatom bundet til en OH-gruppe og et oksygenatom i en dobbeltbinding

Oversikt over organiske stoffgrupper - Naturfa

 1. dre frastøtningsevne enn elektronpar i binding til et
 2. osyre kan ses på s. 226 i kjemi for lærere. Produktene er et o metansyre og propan-1-ol o etansyre og etanol o etansyre og metanol 9. Forbindelsen CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 kan dannes i en reaksjon mellom o propansyre og metano
 3. dette her en strukturformel og som er en alkohol fordi den ender med OH. det er ingen dobbelt eller triplletbindinger og i tilleg til at det er en karbon som blir met- og ending med an fordi den har enkeltbindinger som blir metan og i tillegg hydroksyl type som man ser på OH som er en alkohol type som blir da metanol og da vil kjemiske formelen være ch3OH
 4. naturfagsskrivebok. Hydroksylgrupper (hydroksyler) En hydroksylgruppe består av et oksygenatom og et hydrogenatom forbundet med et hydrokarbon i stedet for et av hydrokarbonets hydrogenatomer. Hydroksyler er også et annet navn for alkoholer
 5. For alternative betydninger, se Ester. (Se også artikler, som begynder med Ester)En ester er en kemisk funktionel gruppe, som bl.a. kan dannes ved reaktionen mellem en alkohol og en carboxylsyre.Estere tilhører den gruppe i organiske kemi som kaldes syrederivater, da de oftest dannes ud fra carboxylsyrer.Der findes dog også estere der er dannet af uorganiske syrer, et eksempel er.
 6. Maursyre ( metansyre) 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco

Forskjellen mellom metansyre og etansyre / Organisk kjemi

Engelsk navn: Maursyre, Metansyre EINECS nr. 200-579-1 [1] Kjemisk formel Strukturformel: HCOOH Formel: CH2O2 Relativ molekylvekt 46.03 Fysiske og kjemiske egenskaper Fargeløs gjennomsiktig væske. En stikkende lukt. Med vann, etanol, eter og glycerol vilkårlig blandbare. Den relative tetthet (d204) 1.220. Temperatur 8,4 ℃. Kokepunkt 100,8 ℃ Metansyre består av ett karbonatom som har bundet til et oksygenatom med en dobbelbinding, en OH-gruppe og et enslig hydrogenatom. Maursyre blir også brukt i silofor, for å hindre at forgresset råtner. Strukturformel: Det er to forskjellige strukturformler en vanskelig og en enkel Hva er en strukturformel? Metansyre: Metansyre består av ett karbon som har bundet seg til et oksygenatom med dobbeltbinding, en OH-gruppe og et enslig hydrogenatom. I dagligspråket kaller vi for metansyre for maursyre. Metansyre er forresten den enkleste karboksylgruppen

smørsyre - Store norske leksiko

Noen eksempler på organiske syrer er metansyre, etansyre, butansyre og etandisyre. Eksempel på en organisk syre (strukturformel for metansyre): Flere av de organiske syrene er spiselige, og navnet forteller hvor man finner dem. For eksempel eddiksyre, sitronsyre og melkesyre Metansyre består av ett karbonatom som har bundet til seg et oksygenatom med en dobbeltbinding, en OH.greuppe og et enslig hydrogenatom. I dagligspråket kalles metansyre for maursyre. Strukturformel: Karbohydrater er satt sammen på en måte som vi kaller «syklomolekyl» Sitat fra Trigger 10: «En organisk syre er et hydrokarbon hvor ett av karbonatomene har én dobbeltbinding til oksygen og en enkeltbinding til en OH-gruppe.» Karboksylgrupper kan også kalles COOH-grupper, men de er ikke alkoholer, selv om de er OH-grupper. Den enkleste karboksylsyren er metansyre, også kalt maursyre, og er på bildet nedenfor

organisk kjemi - sjhblog

Start studying Naturfag kap. 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools For kvinnenavnet, se Ester (navn) Estere omdirigerer hit, for den etniske gruppen se estlendere.. En ester er en organisk forbindelse, dannet ved en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre (karboksylsyre). Esteren dannes ved en kondensasjonsreaksjon der alkoholen gir fra seg et H-atom fra OH-gruppen, og syren gir fra seg OH-gruppen fra COOH-gruppen. . Syren og alkoholen bindes dermed. Darstellung. Technisch wird Natriumformiat aus Natronlauge und Kohlenmonoxid bei 130 °C und 6-8 bar Druck hergestellt: + Natriumhydroxid reagiert mit Kohlenmonoxid zu Natriumformiat.. Wegen der preisgünstigen großtechnischen Verfügbarkeit von Ameisensäure durch Carbonylierung von Methanol und Hydrolyse des entstehenden Methylformiats wird Natriumformiat meist durch Neutralisation von. glukose strukturformel vanskelig: enkel: kjemiske formel glukose: C6H12O6. metansyre er den enkleste karboksylsyren. Metansyre består av ett karbonatom som har bundet til seg et oksygenatom med en dobbeltbinding, en OH- gruppe og et hydrogenatom

Start studying Tellus kap 5: Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Strukturformel: Bildet over viser strukturformelen for butan. H har elektronparbinding C har fire elektronparbindinger Alle plasser skal fylles opp. Man finner karboksyler i metansyre (maursyre), etansyre (eddik) og butansyre (smørsyre). February 14, 2017 February 16, 2017 by Juliane, Benedikte og Madelen Leave a comment Alkoholer (Navnet ender på -ol og har en OH-gruppe)Når du nå kan navnene på de 5 første hydrokarbonene kan du sette navn på andre stoffer også.Hvis et stoff har 3 karbonatomer, vet du fra navnsettingen på hydrokarboner at navnet vil starte på propan, og deretter setter man på «ol» til slutt: Propanol.For å kjenne igjen et stoff som en alkohol må man se etter en OH-gruppe Har lagt ved bilde av oppgaven jeg lurer på. Leste et tidligere innlegg her der det sto at 3=metansyre, 4=dimetyleter, 2=metanal og 1=metylmetanat, er dette riktig? Og isåfall hvorfor?? Synes tabellen med kjemisk skift er vanskelig &ari

metanol - Store norske leksiko

I dette blogginnlegget skal jeg snakket om organisk kjemi, karboksyler og karbohydrater. Dette er notater til prøve. Læren om kjemiske forbindelser som inneholder karbon kalles organisk kjemi, og karbon finnes i alle de store molekylene i kroppen din. Organisk kjemi er læren om kjemiske forbindelser, og det som er felles for forbindelsene i organisk kjem B metansyre C metanal D metanol e) ANALYSE, MS Typiske fragmenter som blir dannet ved fragmentering av ketoner, er vist i tabell 1. De tre Skriv strukturformel til det minste produktet. Metotrexat Figur 10 . Eksamen REA3012 Kjemi 2, H2013 Side 36 av 64 Oppgave OPPGAVER , S.155-160. 5.23) Metanol . a) Strukturformel : H-C-OH (pluss to H over og under C ). Molekylformel: CH3OH b) Det som gjør metanol til en alkohol er fordi den inneholder OH-gruppe. c) Metanol kalles tresprit fordi det tørrdestilleres.Treet blir varmet opp uten at det slipper til luft. d) Mange tror at metanol er en vanlig alkohol, men når metanol brytes i leveren, dannes det. Tegn generell strukturformel for en aminosyre og produktene som dannes når to aminosyrer reagerer og danner et dipeptid. Hva kalles denne typen kjemisk reaksjon? o metansyre og propan-1-ol o etansyre og etanol o etansyre og metanol 9. Forbindelsen CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 kan dannes i en reaksjon mellom strukturformel til denne forbindelsen og det organiske produktet som kan bli dannet i denne reaksjonen. 3) To av forbindelsene i figur 7 skal reagere i en kondensasjonsreaksjon. Skriv en balansert reaksjonslikning der du bruker strukturformler

maursyre - Store norske leksiko

 1. De har lik strukturformel. 11. Hva får vi når organisk syre (karboksylsyre) reagerer med alkohol? A. Ester. B. Organisk syre. C Det er en alkohol. D. Det heter Metansyre. 13. Alkoholer egner seg godt som løsemiddel. Vi forklarer dette slik: A. Alkoholmolekylene har både en upolar hydrokarbonkjede og en polar OH-gruppe. B. Alkoholer har.
 2. Hydrokarboner Karbonforbindelser er viktig for alt levende på jorden. De kan også lages i laboratorier og finnes i ikke-levende ting. Organisk kjemi handler om karbonforbindelser (selv om det altså ikke bare finnes i det som lever) Hydrokarboner er molekyler som består av hydrogen- og karbonatomer. Karbonatomet har 4 elektroner i ytterste skallet og kan bind
 3. Navn og formler på alkener Navn Strukturformel Molekylformel 11. Alkyner • Samme fornavn som alkaner • Etternavn -yn, betyr at det er en trippelbinding mellom karbonatomene, resten av bindingene er enkeltbindinger. • Det enkleste alkynet er etyn 12. Navn og formler på alkyner Navn Strukturformel Molekylformel 13
 4. Metansyre + Etanol [] RAPPORT- Vi lager estere «LIKT LØSER LIKT» <- må ha samme egenskaper for å kunne løse opp. Vann er det vanligste løsemiddelet, men siden karbonmolekylene ikke er magnetiske, så vil ikke vann klare å løse det opp. Vann løser opp polare stoffer som har en negativ og positiv side
 5. Myresyre, også kaldet methansyre, er den mest simple alifatiske carboxylsyre og har konstitutionsformlen HCOOH.. Myresyre kan fremstilles ved oxidation af formaldehyd ved tilstedeværelse af en stærk base.To formaldehydmolekyler reagerer med hinanden, hvorved der dannes methanol og anionen af myresyre. Dette sker ved den såkaldte Cannizzarroreaktion
 6. Måske har du prøvet at drikke en sjat vin, der har stået en uges tid uden prop. Det er ingen spøg, for vinen er blevet sur. Den sure smag kommer fra eddikesyre, der dannes, når ethanol oxideres
 7. den første delen av det kjemiske navnet bestemmes av hvor mange karbonatomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet. den siste delen av navnet sier noe om bindingene i molekylet. propan og butan brukes ofte som brennstoff, for eksempel i gassbrennere og gassbriller. heksan er en av flere kompomenter du finner i bensin. men også i skokrem

Study 37 Organisk Kjemi flashcards from سرزمین ا. on StudyBlue. Delen av kjemi som omhandler studien av strukturen, egenskapene, sammensetningen, reaksjonene og syntesen av organiske forbindelser Les hele innlegget by jostihakjeller8a på sjhblogg. I dette blogginnlegget skal jeg snakke om fossile brensler. Jeg skal fortelle om hva fossile brennstoffer er, litt om olje, gass og kull, og så fortelle litt mer om en av delene 1) Tegn strukturformel til monomeren som er utgangspunktet for å lage polypropen. 2) Skisser eddiksyreesteren til E-vitamin. 3) Beskriv den funksjonen vitamin E har her. d) Glyseraldehyd 1) Forklar om Enzym A er en oksidase eller en reduktase. 2) Hva er det andre produktet, B, i den første reaksjonen Generell strukturformel for estere. R og R' representerer hydrokarbonkjeder.En ester er en organisk forbindelse, dannet ved en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre (karboksylsyre). 29 relasjoner

Alt om fysikk 2 på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 961 til 980 av totalt 3872 resultater for fysikk 2 på Skolediskusjon.no - Side 4 slik med strukturformel og kulepinnemodell: (tegninger av strukturformel og kulepinnemodell for - COOH) 5.49 Tre eksempler på karboksylsyrer: metansyre (maursyre): HCOOH (kulepinnemodell av metansyre) etansyre (eddiksyre): CH 3 COOH (kulepinnemodell av etansyre) butansyre (smørsyre): CH 3 CH 2 CH 2 COOH (kulepinnemodell av butansyre Basens strukturformel vises nedenfor. Konsentrasjonen av basen skal være 0,10 mol/L 2.3.4 a) pKa for metansyre er 3,75, så bufferområdet er fra pH = 2,75 til pH = 4,75. b). Alt om kjemi 2 løsningsforslag på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 621 til 640 av totalt 3863 resultater for kjemi 2 løsningsforslag på Skolediskusjon.no - Side 3 Alt om fysikk 2 på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 941 til 960 av totalt 3784 resultater for fysikk 2 på Skolediskusjon.no - Side 4

Smørsyre - Wikipedi

I dette eksempelet har vi metansyre, som har kjemisk formel HCOOH. For at alle disse skal bli fornøyd, kreves som sagt åtte elektroner i ytterste skall. Karbon, som opprinnelig har 4 elektroner i ytterste skall, er egentlig ganske fornøyd, men ikke helt. Den ønsker fortsatt 4 til Navn Molekylformel Strukturformel Metansyre HCOOH Etansyre CH3COOH Butansyre C3H7COOH Hva en ester er og hvordan vi lager estere Når vi blander en karboksylsyre med en alkohol og setter til noen dråper svovelsyre, dannes det en ester Metansyre: Det enkelste karboksylsyren, det består av et oksygenatom med en dobbeltbinding, HVA ER STRUKTURFORMEL: Med den kjemiske formelen kan vi se hvor mange hydrogenatomer og oksygenatomer og hvordan binding et stoff har.-Victoria. Leave a comment Newtons lover Strukturformel for fenolftalein Fenolftalein er en pH-indikator for sure og basiske løsninger. Maursyres strukturformelen Kulepinne modell Kalottmodell Maursyre (eller metansyre) er en karboksylsyre (organisk syre) med formel en HCOOH og en molar masse på 46,03 g·mol-1

Eddiksyre - Wikipedi

Vanilje inneheld smaksstoffet vanillin, sjå strukturformel E i b) nedanfor. Vanillin har systematisk namn 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd. a) Forklar at nedbryting av metanol til både metanal og metansyre er oksidasjonar. Formelboks c) Grunnen til at det er så mykje metanol på marknaden,. Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Organisk kjemi (Karbohydrater (Karbohydrater består av karbon, hydrogen og: Organisk kjemi (Karbohydrater, Olje og gass, Forsøk, Karbon, Organiske syrer, Hydrokarboner, Hva er organisk kjemi?, Alkoholer, Modeller, Hvor finner vi hydrokarboner? Vi skulle bygge metansyre, etansyre og propansyre. I Propansyremolekylet skulle vi. Alt i verden er bygd av stoffer og alle stoffer er satt sammen av mindre partikler; atomer, molekyler og ioner. Mellom disse partiklene er det tomrom . Opphavs- og bruksrett. Molekylmodeller (Bilde) Redaksjonelt

propanol - Store norske leksiko

 1. Ammoniumsulfat. Ammonium Sulfate CAS 7783-20-2 Bruksområder 1.I jordbruk, brukt til nitrogengjødsel. 2. Råstoff for å lage sammensatt gjødsel
 2. Kjemiskeformelen til Metansyre vil da bli HCOOH. Fordi det er ett hydrogen utenfor karboksylgruppen, Vi har nettopp lært navnet, men vi har også strukturformel og kjemisk formel. Kjemisk formel forteller oss hvilket atomer et molekyl består av og hvor mange atomer det er
 3. Tabeller og formler i kjemi REA 3012 (versjon 160409) KONSTANTER Avogadros konstant: N A 6,02 10 23 mol 1 Molart volum: Vm 24,
 4. Strukturformel til oksalsyre Etandisyre, trivialnavn oksalsyre, er en sterk organisk dikarboksylsyre med strukturen (HOOC-COOH). Ny!!: Reduksjonsmiddel og Oksalsyre · Se mer » Oksidasjon. Oksidasjon er en kjemisk reaksjon der oksidasjonstallet til et stoff øker, og er den ene halvdelen av den kjemiske reaksjonen som skjer i en redoksreaksjon.
 5. Study Prøvemuntlig - Naturfag 2017 flashcards from Kevin Molstad's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
Hydroksyler, karboksyler og karbohydrater – sjhblogg

Prøve om karbonatomets kjemi Flashcards Quizle

Propansyre - Wikipedi

Ester - Wikipedi

 1. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia
 2. En ester er en organisk forbindelse, dannet ved en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre (karboksylsyre). Esteren dannes ved en kondensasjonsreaksjon der alkoholen gir fra seg et H-atom fra OH-gruppen, og syren OH-gruppen fra COOH-gruppen. Syren og alkoholen bindes dermed sammen med en esterbinding (-COO-), samtidig som vann spaltes av. Reaksjonen katalyseres av svovelsyre, (H 2.
 3. 5.33 Stoffer som tilhører samme stoffgruppe, har samme funksjonelle gruppe (atomer eller. atomgrupper) som gir stoffene karakteristiske egenskaper
 4. Ka - Kjemien stemme
 5. ste produktet. Eksamen REA3012 Kjemi 2, H2013. Side 17 av 64. Oppgåve 5. Blymetall blir mellom anna brukt til taktekking og radioaktiv skjer
 6. Generel strukturformel for carboxylsyre Carboxylsyrer er sure organiske forbindelser med én eller flere carboxylsyre-grupper (normalt skrevet -COOH ). Bemærk at kulstof -atomet er tetravalent , så det ene ilt -atom er forbundet til C-atomet med en dobbeltbinding
 7. Generell formel for karboksylsyrer. Karboksylsyre er en organisk forbindelse, karakterisert ved at molekylene inneholder en COOH-gruppe, det vil si et oksygenatom forbundet med en dobbeltbinding til et karbonatom, og et oksygen-atom til forbundet til samme karbonatom med en enkeltbinding og på motsatt side til et hydrogenatom med en enkeltbinding. 19 relasjoner

Video: eddiksyre - Store norske leksiko

Organisk kjemi 2Notater til Naturfag prøve- Sulaxan – suivwa

Butansyre strukturformel butansyr

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Definitions of Ester, synonyms, antonyms, derivatives of Ester, analogical dictionary of Ester (Danish Scribd is the world's largest social reading and publishing site 1 INNHOLD INNLEDNING... 2 SAMARBEIDSLÆRING... 2 FIRE LIKE Eksempel: kjemiske forbindelser IDÉMYLDRING GRAFFITI Eksempel: kroppen PUSLESPILL Eksempel: helse Eksempel: elevøvelse om energikjeder PARSJEKK Eksempel: atomets oppbygning Eksempel: elektrisitet FINN NOEN SOM KAN SVARE Eksempel: atomets oppbygning Eksempel: elektrisitet SEND ET PROBLEM 30 Eksempel: helse og genteknologi TO SIRKLER. Eksamen Kjemi 2 V2018 by ed-969720. b) Honning skal vere eit reint naturprodukt, men det er dessverre ikkje uvanleg at han er tilsett ulike stoff for å auke innt eninga. Eit eksempel er maissirup, som i tillegg til fruktose, glukose og sukrose også inneheld maltose og ulike oligosakkarid (sukkerartar med 3-10 monosakkarid) 2 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Kjemi 3KJ AA6247 Elevar/Elever 7. juni 2004 Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oppgåva ligg føre i begge målformer, først nynorsk deretter bokmål./ Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk deretter bokmål

 • Holmegaard jul 2016.
 • Dieselstraße 50 esslingen.
 • Hæklet dukketøj gratis opskrifter.
 • The defiant ones episode guide.
 • Hvor regner det mest i norge.
 • Eidfjord.
 • Hümmer reisen silvester.
 • Interform nemo.
 • Natterhof schwarzach.
 • Verkaufsoffener sonntag winsen luhe 2018.
 • Porsche 944 kaufberatung.
 • Paramedisin uit.
 • Ballettschule stuttgart vaihingen.
 • Ffh aprilscherz 2018.
 • Hvorfor er det viktig å tøye ut etter trening.
 • Billige synonym.
 • Ulveedderkopp wikipedia.
 • Canker sore wiki.
 • Forbilde analyse.
 • Geräusche app.
 • Neue mühle moers neuer besitzer.
 • Varmeutslett feber.
 • Anthony hopkins solace.
 • Blodbryllupet i nidaros.
 • Fjær tegning.
 • St martin tyskland.
 • Kunstløp hopp.
 • The redskins.
 • Hvordan regnes en generasjon.
 • Overnatting portør.
 • Zum lindenhof marxen.
 • Likheter og ulikheter mellom sikhismen og bahai.
 • Hochschule remagen öffnungszeiten.
 • Coop extra oppskrifter.
 • Backenköhler weihnachten menü.
 • Steirerhof einzelzimmer.
 • Erlend loe naiv super utdrag.
 • Nuklidkarte uran 235.
 • Kaffekanne sølv.
 • Prøv å eller prøv og.
 • Hot saus.