Home

Uis ppu heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - opptakskrav PPU - Allmennfag: Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag Obligatoriske emner Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 1 / Semester Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - hva lærer du? Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag): Kunnskap Kandidaten - har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn - har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk.

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - hva kan du bli? Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU Oppstart PPU heltid og deltid. Mandag 17. august Informasjonsmøte kl 09:15 - 10:00 (Digitalt, ikke fysisk) Deretter blir det forelesning fra kl 10:15 - 14:00, også denne digitalt. Skaff deg tilgang til Canvas for å finne link til møte og forelesningen. Informasjonsmøte og første forelesning (som er i emnet PPU111) vil foregå digitalt Praksis er og en del av PPU-utdanningen. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. 6 uker i høstsemester og 6 uker i vårsemester. Praksisperiodene er på heltid og det krever 100% tilstedeværelse. Du må følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har Praksis er en del av PPU-danningen. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i første høstsemester og 6 uker i siste vårsemester. Praksisperiodene er på heltid og det krever 100% tilstedeværelse. Du må følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har For søkere til PPU i skapende og utøvende kunstfag, for søkere med utdanning fra utlandet og for søkere som ønsker realkompetansevurdering er fristen 1. mars. Fagtilbud fra høsten 2020 - PPU deltid. UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på deltidsstudium, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag

På grunn av smittesituasjonen i samfunnet og myndighetenes anbefalinger blir IT-servicedesk stengt for fysisk oppmøte fra og med mandag 9. november. Hjelp via e-post it-hjelp@uis.no og telefon 51833000 vil fungere som vanlig. Vi vil hele tiden følge situasjonen og vurdere åpning igjen så snart det er forsvarlig Praksis er og en del av PPU-utdanningen. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. 6 uker første vårsemester og 6 uker i siste vårsemester. Praksisperiodene er på heltid med 100% tilstedeværelse. Du må følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har Fagtilbud fra høsten 2020 - PPU Heltid UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på heltidsstudium, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag. Allmennfaglig PPU: Norsk, Engelsk, Historie og samfunnsfag, Matematikk, Naturfag, Religion, Kroppsøving, Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk), Forming, kunst og håndverk

For kontakt med Timeplankontoret, send e-post til timeplan@uis.no Studenter ved UK i Bjergsted kan sende en e-post til bjergsted @uis.no. Timeplaner. Studenter på campus Ullandhaug. Studenter på campus Bjergsted. Skriv ut Sist oppdatert 22.09.202 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - opptakskra

 1. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), deltid, er eit studium for deg som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanna deg til å bli lærar. PPU går over to studieår, med halv progresjon og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskule og vidaregåande skule. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervising
 2. Med PPU blir du lærar og kan undervise frå 5. til 13. trinn i skolen. PPU er eit yrkesretta og praksisbasert studium, og er for deg som har mastergrad og vil bli lærar
 3. Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Andre krav i løpet av studiene. Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis
 4. Samlingene for PPU yrkesfag vil foregå ved Nord universitet campus Bodø og Levanger. Jobbmuligheter Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde

Praksis for PPU heltid gjennomføres som to ganger 6 sammenhengende uker. Praksis er fulle arbeidsuker. Ved studiestart kan studentene komme med forslag/ønsker til praksisskoler. Det organiseres tverrfaglige webinar på tvers av campus (nettundervisning) tirsdager 14.00-17.00 i uke 36, 40, 4 og 16. Med. Retningslinjer for praksisopplæringen i PPU heltid Innhold: Organisering Kontaktpersonens oppgaver Veiledernes oppgaver Kvalifiseringsområder i praksisopplæringen Veiledning Godkjenning Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet. Organisering Studentenes tilstedeværelse på skolen. Det er forventet at studentene har fulle arbeidsuker på skolen I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Studieplanen kan revideres hvert år i tråd med evalueringer fra studenter og faglærere ved UiS. Studieplanen gjelder alle stude nter på PPU, både de som startet studiet høsten 201 6, og de som fortsetter studiet sitt fra tidligere år

Det er opptak til PPU heltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år. Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. For å søke på studiet må du innen 15. april: ha satt deg inn i opptakskravene og fagkravene du finner lenger ned på siden; søke på praktisk-pedagogisk utdanning i Søknadswe Merk at fagtilbudet er ulikt på PPU heltid og PPU deltid. Engelsk. 60 studiepoeng engelskemner. Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og de øvrige 40 må være innenfor språk, litteratur eller kultur- og samfunnsfag. Bestått oversetterstudium av minst tre års varighet.

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - hva lærer du

PPU er revidert i henhold til ny rammeplan for PPU av 21.12.2015. Revisjonen av emnene medfører at det ikke lenger kan gis fritak fra de to emnene som PPU deltid består av, PP3510D og PPU3520D, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PPU3110D og PPU3120D, eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013 Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle. For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet. Du må. Alle UiS studenter får nå tilleggspoeng for gjennomført utvekslingsopphold som en del av graden ved opptak til (PPU) i utøvende og skapende PPU i utøvende og skapende kunstfag. Fakta. Varighet: Heltid 1 år/ deltid 2 år. Studiepoeng: 60. Søknadsfrist: 1. mars / 15. mai (sekundæropptak) Søk her: via Lokalt opptak. Skriv ut Sist. Universitetet i Stavanger - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) HELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - hva kan du bli

Praktisk-pedagogisk utdanning (heiltid, deltid og

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emnetabell PPU-heltid. De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2019/2020. Studiepoeng År 1. 2END16H1 Fagdidaktikk i engelsk I 15 studiepoeng S2(V) 2END16H2 Fagdidaktikk i engelsk II 15 studiepoeng S2(V) 2KRD16H1 Fagdidaktikk i kroppsøving I 15 studiepoeng S2(V). Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbyggingsstudium. Studiet bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen - Dette er fantastiske nyheter for UiS, og vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Det viser at UiS er et attraktivt universitet både nasjonalt og internasjonalt, og at vi har gode fagmiljøer og samfunnsaktuelle utdanninger som studentene etterspør, sier Rune Dahl Fitjar, som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS i pressemeldingen

Oversiktsplan PPU heltid. Oversiktsplan PPU heltid.pdf 398,40 kB. Kontaktinformasjon E-post: postmottak@inn.no Sentralbord: 62 43 00 00 (09:00. For opptak til PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon ved OsloMet, er det fra 2019 et krav at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Vi regner om et vektet karaktergjennomsnitt til en skala fra 1 til 5, og du må minimum ha gjennomsnittet 3.0 Ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid for å bli fast ansatt som lærer. Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Høgskulen på Vestlandet - Stord Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise i 5. klasse og oppover - alt etter kva fag du har. Du lærer å undervise i dine fag og utviklar sosial og yrkesetisk kompetanse som førebur deg til læraryrket Barnehagelærer (heltid) Tweet. Mandag 10. august. Kl. 09.00-12.00: Finn fram på UiS. Universitetet i Stavanger har sin hovudcampus på Ullandhaug. Institutt for musikk og dans ligg i Bjergsted kulturpark og Arkeologisk museum på Våland. Offisiell semesteråpning Pedagogisk praksis PPU-Y *** Spørsmål og svar om koronasituasjonen vedr. praksis: Spørsmål fra studenter Spørsmål fra praksissteder *** Veiledet pedagogisk praksis er en sentral og obligatorisk del av lærerutdanningene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng

Universitetet i Stavanger - Praktisk pedagogisk utdanning

Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem uker det andre året PPH PPU Heltid Studieplaner Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2015-2018) Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2014-2017) Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2013-2016) Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid. Praksis for PPU heltid gjennomføres 6 uker høst og 6 uker vår. Praksis er fulle arbeidsuker. Det organiseres tverrfaglige webinar på tvers av campus (nettundervisning) tirsdager 14.00-17.00 i uke 36, 40, 4 og 16 Studieprogrammet slik det er beskrevet her er under avvikling/tar ikke opp nye studenter, da det har fått ny rammeplan. Søker du opptak til PPU heltid, henviser vi i stedet til Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid.. Studenter for kull 2015 og tidligere, finner sine studieplaner under

Universitetet i Stavanger . Det humanistiske fakultet . Kvalitetsutvalget . Sak 25/17 Orienteringssak: Programevaluering av praktisk pedagogisk utdanning (IKS) Bakgrunn Våren 20 Du som søker opptak til PPU heltid har fra før fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker. Opptakskrav. For å få opptak til PPU må du ha . en mastergrad* og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være onsdag til fredag i samlingsuker. Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid Under ser du en oversikt over praksisperiodene på PPU heltid, PPU deltid, Lektorprogrammet og Teach First. Instituttet for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med rundt 120 skoler i Oslo, Akerhus, Buskerud og Østfold. Oversikt over skoler ILS har avtale med Dere som tar/har tatt PPU. Hvor krevende var utdanningen? Hadde dere tid til å jobbe litt ved siden av? Er PPU-utdanningen ved UIS vanskelig å komme inn på? Hvilken bakgrunn har dere som har gått der? Anonymous poster hash: b2867...33c Gå til innhold. Anonymforum - Skravle

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid - Praktisk

PPU for yrkesfag, deltid Sandvika; Studiestart for nye studenter 2020 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, deltid Sandvika . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium . Har du takket ja til studieplassen Utdanningene er ettårige og bygger på tidligere utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag tilbys på heltid og deltid. Vi samarbeider godt med praksisfeltet og har rundt 20 partnerskoler med til sammen 450 praksislærere. Studenter på PPU-YD som er i jobb i videregående skole, kan søke om å få praksis på egen arbeidsplass Seremonien blir som vanlig både høytidelig og uformell, og sendes live klokken 1200 både på uis.no og på Facebook. Den halvtimes lange seremonien åpnes av ordføreren i Stavanger, etterfulgt av taler fra både rektor ved UiS, StOr-leder samt faddersjef Una Ruzic. Vel møtt Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium)

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på ein yrkesfagleg kompetanse du har frå før. Merk at opptakskravet om mastergrad ikkje gjeld for PPU yrkesfag, det gjeld berre for PPU allmennfag. Studiet tilbyr fleksibelt opplæringstilbod med nettbasert og modulbasert undervisning PPU heltid har studiestart i høstsemesteret, og går over to semestre. Hvert semester har to teoriperioder med en praksisperiode mellom. Informasjonens gyldighet. Informasjonens gyldighet. Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021 PPU-Y tilbys på en rekke universiteter og høgskoler over hele Norge, mens den 3-årige YLF kun tilbys ved NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Begge studiene kan tas heltid eller deltid. Mer om utdanningene hos Samordna opptak. Opptakskrav til PPU-Y

Studentforsiden Universitetet i Stavange

Covid-19: Årets studiestart vil bli en kombinasjon av digitale og lokale, gruppevise mottak på fakultetene og i studieprogrammene, i tråd med de gjeldende smittevernrådene. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU tilbys av seksjon for læring og lærerutdaning og er et ettårig (heltid) eller toårig (deltid) studium som gir deg profesjonskompetanse som lærer PPU heltid Kull V09-H09 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO . Side 2 av 27 Innhold PPU består av 2 emner, et innføringsemne på 10 studiepoeng, PPU3110 eller UVEPAED03, og et hovedemne på 50 studiepoeng, PPU3120

Universitetet i Stavanger - Praktisk- pedagogisk utdanning

 1. Ofte stilte spørsmål med svar til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 2. Ved UiS er alle grunnutdanninger, - Studietilbudene som er tilgjengelig gjennom det lokale opptaket er toårige masterprogrammer, i tillegg til PPU-utdanninger og fordypningsprogrammer, forteller kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger Ledige studieplasser på PPU heltid og.
 3. PPH PPU Heltid Opptak Høgskolen i Østfold > Studier > Høgskolen i Østfold. Postadresse. Høgskolen i Østfold Postboks 700 NO-1757 Halden Norway. Postpakkeadresse. Høgskolen i Østfold B R A veien 4 NO-1757 Halden Norway. Kontakt. Telefon: 69 60 80 00 E-post: postmottak.
 4. Ressursside for praksis ved PPU Informasjon om praksis og Covid-19 Oversikt over samlingsuker og praksisperioder studieåret 2020/2021 Skikkethet Politiattest. Vurderingskjemaer og emnebeskrivelser for praksis-finn ditt kull i venstre kolonne, skjemaer til høyr
 5. Høst . Praksis i videregående skole: Uke 41: Fem dager; Uke 42: Fem dager; Uke 43: Fem dager; Uke 44: Fem dager; Vår. Praksis på ungdomstrinn: Uke 9: Fem dage

Kontaktperson - UiS

 1. Søkere som ikke kan dokumentere yrkespraksis og søkere til PPU-heltid blir rangert i henhold til pkt. 2-4 i oversikten over. Har du søkt på PPU-DELTID, last opp dokumentasjon på relevant yrkespraksis i nettsøknaden din for å få bli rangert i gruppe 1
 2. PPU HELTID 1.praksisperiode Uke 42-47 30 dager Grunnskole (5.-10.trinn) 2.praksisperiode Uke 6-12 30 dager Videregående skole (11.-13.trinn) PPU DELTID 1.praksisperiode Uke 6-12 30 dager Grunnskole (5.-10.trinn) 2.praksisperiode Dato for praksis legges vår 2021 30 dager.
 3. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2019/2020 Studiehåndbok Studier LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Videreutdanninger PPUEH Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Timeplan - Studiehverdag - Universitetet i Stavange

PPH PPU Heltid Jobb og videre studier (2015-2018) Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer deg til å være lærer på 5.-10. trinn i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 10 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 9 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium) PPH PPU Heltid Fakta om programmet Studiepoeng: 60 Studiets varighet: 1 år Undervisningsspråk: Norsk Studiested: Høgskolen i Østfold, Halden Kontakt. Studieprogramansvarlig Avdeling for lærerutdanning Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (2014.

PPH PPU Heltid Hva lærer du? (2015-2018) Studiets læringsutbytte. Kunnskaper Kandidaten er oppdatert innenfor sitt fagområde og har kunnskap om: sentrale pedagogiske og fagdidaktiske tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet; sentrale styringsdokumenter som. OsloMet - storbyuniversitetet - PPU for yrkesfag, heltid Kjeller, tilbys ikke høsten 2020

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i

PPU-Heltid Veiledet skolepraksis har et omfang på 60- 70 timer, i alt 7 effektive uker for en praksisperiode. Tilstedeværelsen på skolen pr. uke for studentene i praksisperioden skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Dvs. rundt 30 timer pr. uke skal studenten være på praksisskolen PPU - Design, kunst og håndverk Tekst: Jostein Sandven Foto: Morteza Amari Du kan ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med fagdidaktikk i design, kunst og håndverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for estetiske fag. Her er et eksempel på en oppgavetekst og studentarbeider ved studiet på Notodden

Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) HELTID (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 59 relaterte studier til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) HELTID (videre- og etterutdanning) Alle som fullfører PPU heltid eller deltid våren 2019 og alle lektorstudenter som har leverer masteroppgaven i 2019 er hjertelig velkomne! På programmet står det taler, kunstnerisk innslag og gruppevis presentasjon av kandidatene. Deretter blir det mingling og forfriskninger. Pent antrekk (bunad, dress, kjole, e.l. PPU allmennfag kvalifiserer til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Universitetet i Stavanger starter opp de 30 første studieplassene allerede til vårsemesteret, og søknadsfrist for studiet er dermed satt så tidlig som 1. desember Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner PPU Kunst og håndverk - 15 og 30 studiepoeng (heltid og halvtid). VÅR 2018. Hva, hvordan og hvorfor. Sett med et tenkende (filosofisk) og gjørende perspektiv . Individuell skriftlig oppgave i didaktikk (med litt gruppehjelp)

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdanning

PPU heltid Gjelder for årsenheten PPU heltid og PPU i Lektorprogrammet. Innhold: 1. Organisering 1 1.1. Utplassering 1 1.2. Studentenes tilstedeværelse på skolen 1 1.3. Taushetsplikt 2 1.4. Fravær 2 1.5. Godkjenning 2 1.6. Praksisperiodene For opptak til PPU kreves det bl.a. relevant utdanning med tanke på undervisning i to skolefag. Hva som er relevant fagutdanning er opp til det enkelte fagmiljø. Fagmiljene på MN-fakultetet har konkretisert hva som kreves innen de forskjellige realfagene Praktisk-pedagogisk utdanning kan være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen. PPU deltid går over to år med samlingsbasert undervisning. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning på dagtid Praksis på egen arbeidsplass, PPU Heltid Studentens navn: Studentens e-postadresse: Startår PPU: År og semester for praksis på egen arbeidsplass: Fagdidaktikk: Praksisskole: Trinn/nivå: Undervisningsstilling i %: Praksislærers navn: Praksislærers e-postadresse: Skoleleders /.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), årsstudium

Ppu psykologi. Har ein ei mastergrad i psykologi, PPU og nokre års skuleerfaring, kan ei doktorgrad i psykologididaktikk vere ein attraktiv vidare karriereveg 60 studiepoeng eller mer i minst ett av følgende språk på PPU heltid: fransk, spansk, tysk psykologi, jus, samfunnsgeografi.Her finn du informasjon om kva for fagleg bakgrunn som kvalifiserer til opptak til PPU OsloMet - storbyuniversitetet Sandvika - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Fredag 8. juni kl. 17.00 arrangeres det høytidelig avslutningsseremoni for PPU- og lektorkandidatene ved Universitetet i Bergen. Alle som fullfører PPU heltid eller deltid våren 2018 og alle lektorstudenter som har levert masteroppgaven sin høsten 2017 eller skal levere våren 2018 er hjertelig velkommen

Ny lærerutdanning, PPU, ILS Kurs for veiledere Uke 36 2012 Tove S. Hunskaar Anne Kristin Dahl . ILS leverer UiOs lærerutdanningstilbud PPU årsstudium • PPU heltid med praksis -1 år • PPU deltid med praksis -1, 5 år • PPU Teach First -1,5 år - realfag i samarbeid med Statoil • PPU PUPILS -1 år - PILOT - realfa Emne - Fagdidaktikk i film og medievitenskap - heltid - PPU4252. course-details-portlet. (PPU). Emnet skal, sammen med undervisningen i pedagogikk og praksis, gi studentene grunnlag for å undervise i media i grunnskolen og i videregående opplæring PRAKTISKPEDAGOGISK UTDANNING (PPU) VIDEREUTDANNING HELTID: 1 ÅR/60 STUDIEPOENG DELTID: 2 ÅR/60 STUDIEPOENG. VIDEREUTDANNINGER FOR LÆRERE Kompetanse for kvalitet Etter- og videreutdanningen til.

Praktisk-pedagogisk utdanning - Universitetet i Agde

Årsstudium og videreutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning PPU. PPU utdanner musikklærere for det mangfoldige opplæringsfeltet som musikk inngår i. Studiet tar sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk kompetanse, der musikklæreren kjenner store deler av dette feltet, og vil mestre arbeid i ulike skoleslag og med ulike elevgrupper innenfor både note-, gehør- og improvisasjonsbaserte. OsloMet Praksisguide PPU-y 2018-2019 Versjonsdato: 14.9.18 Side 4 av 28 1 Innledning Veiledet pedagogisk praksis er en viktig del av studiet Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y) og for kvalifisering som yrkesfaglærer trinn 8 - 13, ved institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet) PPU utdanner musikklærere for det mangfoldige opplæringsfeltet som musikk inngår i. Studiet tar sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk kompetanse, der musikklæreren kjenner store deler av dette feltet, og vil mestre arbeid i ulike skoleslag og med ulike elevgrupper innenfor både note-, gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner

Følgeskjema for søkere til PPU heltid med utdanning utenfor UiO Dette er ikke en søknad. Husk å søke om opptak i SøknadsWeb innen 15. april 2013 Før opp de fagdidaktiske fagene du søker opptak til i prioritert rekkefølge: 0317 Oslo, merket Søknad til PPU PRAKSISKALENDER 2018-2019 for YFL, PPU-Y, Trafikk og FKI16 Høstferie 2018: uke 40, kan variere fylkesvis, tilpasses Juleferie 2018: uke 52-1 Versjon: 16.8.18 Vinterferie 2019: uke 8, kan variere fylkesvis, tilpasses Påske 2019: uke 16 + man. uke 17 Bachelor Yrkesfaglærer (YFL) Praktisk pedagogisk utdannin Emnetabell PPU-heltid De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2013/2014 Studiepoeng År 1. 6 / 53 Fagdidaktikk i samfunnsfag (optional) 30 studiepoeng Høst Vår Fagdidaktikk i samfunsfag (optional) 15 studiepoeng Høst Vår Fagdidaktikk i naturfag (optional

 • Effektuering definisjon.
 • Lektorprogrammet oppbygging.
 • Drew seeley filmer.
 • Amming julemat.
 • Dienstjubiläum steuerlich absetzbar.
 • Stjernetegn tatovering.
 • Smiley outlook mail.
 • Charles darwin utdanning.
 • Fysikk og matematikk ntnu.
 • Holtan normark.
 • Evangelische kirche münchen schwabing.
 • Stansted airport.
 • Fjær tegning.
 • Fotballfrue gravid uke 29.
 • Innmelding av fangst.
 • Servicetorget uit.
 • Baby vil ikke ha mme lenger.
 • Brennende følelse i underlivet.
 • Grußkarten whatsapp.
 • Cherrox tilbud.
 • Vide slalomsko.
 • Alps lnb homepage.
 • Lamborghini huracan performante.
 • Ruben artist walls.
 • Sjakk kalender 2018.
 • Pensjonat oslo.
 • D&d 5e xp chart.
 • Chris noth filmer og tv programmer.
 • Sportscheune eulenhof.
 • Pacific crest trail etappen.
 • Sponplate 6mm.
 • Rorke's drift lyrics.
 • Hjemmet kundeservice.
 • Charset=iso 8859 1.
 • Ådt tung.
 • Bad nauheim elvis museum.
 • Im stich lassen herkunft.
 • Wann pflanzt man schneeglöckchen.
 • Dyr i havet wikipedia.
 • Strikket uggs tøfler.
 • Gründe für kriege.