Home

Levere blankt på eksamen ntnu

Husk å. Sjekk eksamensdato, spesielt for emner som ikke inngår i utdanningsplanen din.; Meld deg opp til eksamen (Studentweb) etter at du er tatt opp på faget.; Frister for oppmelding. 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret; 1. februar - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemestere Digital eksamen: Kandidaten klikker lever blankt i Inspera (dette valget finnes i hamburger-menyen øverst i høyre hjørne på studentens PC-skjerm). Kandidaten signerer for trekk på signeringslista (to signaturer på samme liste - én for oppmøte, én for trekk) Trykk Lever nå for å avslutte eksamen. En kan også levere blankt fra hamburger-menyen øverst til høyre. Merk at det å velge lever blankt blir ansett som trekk fra eksamen. I slike tilfeller skal du tilkalle en eksamensvakt og signere for trekk på oppmøtelista Juks på eksamen kan medføre annullering av eksamen, samt at studenten kan bli utestengt fra institusjonen og fratatt retten til å gå opp til eksamen ved alle utdanningsinstitusjoner som er underlagt universitets- og høyskoleloven, i inntil ett år. Se mer informasjon på NTNU sine sider om juks. Kontakt & brukerstøtte Orakeltjeneste

Etter ny studieforskrift kan man ta en eksamen tre ganger. Står du første gangen har du med andre ord to ganger på å forbedre karakteren. Konting. Når en kandidat har møtt opp på en vanlig eksamen, og enten levert blankt eller strøket, får vedkommende lov til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen (konteeksamen) på StudWeb i ettertid Trekk fra eksamen: Ønsker du å levere blankt/trekke deg, gå til hamburgermenyen i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen. Tilgang til besvarelse: Du finner besvarelsen din i Arkiv etter at sluttida for eksamen er passert Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Dersom søknaden avvises på bakgrunn av dette, kan du søke på nytt senere. Søknad om femte forsøk til eksamen # Innvilgelse av søknad om femte eksamensforsøk innebærer en siste mulighet for deg til å bestå et emne. Et femte eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering Blir du syk under eksamen som avholdes på campus, ta kontakt med eksamensvakt (skriftlig eksamen) eller eksaminator (muntlig eksamen). Ved avbrutt eksamen, skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din. Ved hjemmeeksamen i Inspera Assessment, vær oppmerksom på at besvarelsen din i de fleste tilfeller vil bli automatisk levert ved eksamensslutt Jeg har hørt at å levere blankt er annerledes enn å f.eks skrive noen uduglige kladder for å så levere, fordi det er forskjell fra å trekke seg og fra å stryke, men mulig jeg tar feil. Jeg har faktisk satt av flere uker til øving, men tydligvis for seint, jeg trodde eksamen var langt senere i august, men det spiller uannsett ingen rolle ihenhold til denne diskusjonen akkurat nå.

Eksamen - for studenter - innsida

 1. Vær oppmerksom på at du ikke kan levere en bestått oppgave på Viktig informasjon om skriving og innlevering av masteroppgaven finner du på Innsida: Skrive og levere oppgaven. NTNU har plikt til å (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på fransk og varer i ca. 30.
 2. Ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no dersom du er usikker på om din obligatoriske aktivitet er gyldig. Husk at du har ikke anledning til å ta eksamen i samme emne mer enn tre ganger. Dersom du ikke møter ved eksamen, telles dette allikevel som et forsøk på å ta eksamen
 3. Hvis du ikke møter på eksamen står du i en annen stilling enn hvis du ikke består, men å ikke møte kan også bety å levere inn noe som viser at du ikke har forsøkt å bestå. Det kan være at du har levert blankt, eller noe helt annen enn en eksamensbesvarelse
 4. Om du leverer rett avskrift fra bøker/ nettsider, kan det bli ansett som forsøk på juks. Noe som kan ha langt mer alvorlig konsekvens, enn å levere blankt. Alternativet til å levere blankt, er rett og slett å la være og levere noe som helst. Men ofte kreves det at noe skal leveres for at en skal få mulighet til å konte
 5. Hvis du stryker, leverer blankt eller blir syk på ny, utsatt eksamen (konteeksamen), må du vente til neste gang ordinær eksamen blir holdt. Hvilke konsekvenser ventetiden får for din studieprogresjon avhenger av hvilket studie du går på. Ta kontakt med fakultetet ditt hvis du har spørsmål om dette
 6. Trekk fra eksamen: Ønsker du å levere blankt/trekke deg, gå til hamburgermenyen i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen. Tilgang til besvarelse: Du finner besvarelsen din i Arkiv etter at sluttida for eksamen er passert. EKSAMENSOPPGAVER I POL 1000, VÅR 2020 Besvar begge.

Ved NTNU Gløshaugen er det normalt mulighet for å konte en gang hvert år, samt ordinær eksamen en gang hvert år. Du må enten møte på siste ordinære eksamen før konten og stryke/levere blankt - eller ha gyldig fravær - for å være kvalifisert til konten På eksamen vil det fungere slik: Hvis du har bestått en deleksamen, må du selv markere dette på oppgaven med det aktuelle nummer. Du har selvsagt rett til å avstå fra å oppgi at du har tatt en deleksamen, f. eks. hvis du finner ut at det vil være taktisk riktig å ikke stå på en eksamen, men heller levere blankt Han jeg satt ved siden av under en eksamen i fjor leverte blankt. Tenkte ikke noe negativt om han av den grunn, men syntes synd han. Alle kan ha en dårlig dag, og folk er i ulike situasjoner som kan påvirke deres resultat eksamen. Ikke tenk at du kanskje må levere blankt, prøv å tenke at du skal klare dett

Her på NTNU er det bare noen fag som man kan konte, og for å få lov til å konte må man møte opp på eksamen, være der en time, og levere blankt, eller så må man ha sykemelding. Hvis man ikke møter opp, og ikke har sykemelding, får man ikke ta faget før den neste ordinære eksamenen, som regel et år etterpå Praktiske tips til skoleeksamen, tilrettelegging ved eksamen, trekk fra eksamen, syk på eksamen, begrunnelse og klage, fusk, eksamensresultat etc Logg deg inn i Inspera, åpne prøven og velg Lever blankt i menyen istedenfor å levere en besvarelse. Veileder for hvordan du leverer blankt i Inspera finner du her. Denne gjelder for både skoleeksamen og hjemmeeksamen. Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt fakultet/institutt, eller eksamen@uis.n Går på NTNU, så kan bare snakke for de som går der. Konten er for de som stryker eller leverer blankt på eksamen. Har du karakter i emnet fra før, får du ikke melde deg opp til kont. Da må du ta ordinær eksamen. Jeg har opplevd at konten både kan være vanskeligere og lettere. Noen ganger er man heldig med oppgavene, andre ganger ikke - Det er mange som bevisst velger å konte. Jeg har selv sett studenter ved siden av meg på eksamen som har jobbet og gjort sitt beste, for så helt til slutt å be om å få levere blankt

Instruks - for eksamensvakter - Wiki - innsida

Produktet leveres på Blackboard og godkjennes av emneansvarlig. Videoen må synliggjøre den enkelte students bidrag. Godkjent gruppevideo er en forutsetning for deltagelse i feltarbeid. Læringsgrupper som får sin video underkjent, gis mulighet til å levere på nytt en gang innen feltarbeidet begynner På NTNU digitaliseres stadig flere eksamener, og målet er å droppe penn og papir hvor det er mulig innen 2022. - Den største fordelen er at studentene får bruke vante hjelpemidler, det er jo nesten ingen som bruker penn og papir til vanlig lengre, sier Siri Brunvoll, faggruppeleder ved Eksamenskontoret, som har ansvaret for all skriftlig eksamen ved NTNU Om Eksamen 28.11.2013 2 Evt. kontinuasjonseksamen • Både TFY4145 og FY1001 har kontinuasjonseksamen i august • Dato gjøres kjent på studweb ca 1.juli Karakterer TFY4145/FY1001 Karakterfordeling 0 10 20 30 40 50 60 FE D C B A Antall Karakterfordeling 0 10 20 30 40 50 60 70 FE D C B A Antall Des. 2009, 173 stk. Des. 2008, 171 stk. Streng. Ja, det pleier å være mulighet for det. Det står nok på kandidatinstruksen du får utdelt når du møter opp på eksamen, og de pleier å si det før eksamen begynner. Vanligvis må du sitte 30 eller 60 minutter før du får gå, men så kan du levere blankt Samme med eksamen. hvis man leverer blankt på eksamen får man 1. IV er ikke mulig å gi, Joda å levere blankt kan jo også bety at en elev har svært lav kompetanse. Chemistry can be a good and bad thing. Chemistry is good when you make love with it. Chemistry is bad when you make crack with it

NTNU mistenker mer fusk enn vanlig på vårens eksamener, og blant universitetsansatte har det pågått en debatt om hvorvidt man skal kontrollere studentene for juks, eller om man skal ha tillit til at studentene ikke jukser.. Universitetsavisa har vært i kontakt med to sivilingeniørstudenter, som innrømmer å ha bidratt til fusk på flervalgseksamener i vår NTNU-studie: Hjerteflimmerpasienter som trener lever lenger Legemidler og biotek , Trening Personer med hjerteflimmer som oppfyller myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet har omtrent halvert risiko for tidlig død sammenlignet med inaktive hjerteflimmerpasienter Ny teknologi endrer samfunnet på mange måter og på mange nivåer, og flere sektorer gjennomgår det som er betegnet som en digital transformasjon. I dette nettkurset vil vi se på koblingen mellom utfordringer knyttet til bærekraft og i hvilken grad teknologi kan bidra til å løse problemer som det har vist seg vanskelig å løse politisk svart på nokon av oppgåvene ved prøveslutt, blir ingenting levert. Trekk frå eksamen: Ønskjer du å levere blankt/trekke deg, gå til hamburgermenyen i øvre høgre hjørne og vel «Lever blankt». Dette kan ikkje angrast sjølv om prøven framleis er open

340 NTNU-studenter ventet i tre timer for å levere eksamen. gjør at de kan kreve å få ta eksamen på nytt. Men det ser ut til at de fleste har levert sine oppgaver, sier avdelingsdirektør Anniken Løe. LES OGSÅ: Labforsøk gikk galt på NTNU - tre personer pustet inn røyk. LES OGSÅ: - Kunnskapen er i spill Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dager før. Sjekk frist ved ditt universitetet. Hos oss har man 3 forsøk. På faget jeg går kan man ta opp igjen eksamen neste semester uansett om man lever blankt, stryker eller bare vil forbedre karakter. Stryker du til jul er det ny eksamen i mai/juni. Sjekk ut reglene der du går Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc.. Sjekk at du vet hvor fila du skal levere ligger, og at det er riktig versjon. B. Gjennomfør innleveringen i Inspera. Logg deg inn i Inspera med vanlig student-brukernavn og passord. Finn riktig prøve/eksamen for innleveringen og last opp fila; Det kan lastes opp nye versjoner av besvarelsen flere ganger fram til fristen. Gå inn på samme sted For elektronisk innlevering i Blackboard følg instruksjonene som er gitt der. Innlevering på papir foregår ved at du benytter postkassene i Nordre lavblokk SBII 3. etg merket med MA1301 Tallteori H18. Lever til den Seksjon 1.1 1(b), 2 Seksjon 1.2 3(d) Seksjon 2.2 3(a), 8 Seksjon 2.3 3, 5 Eksamen H2011 5, 6 Eksamen H2017 3 Midtsem.

Oppmelding til ordinær eksamen og valgfrie emner. Du blir automatisk oppmeldt til ordinære eksamener.; Oppmeldingen skjer normalt når du semesterregistrerer deg i Studentweb.; Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen gjeldende frister for å bli meldt opp til eksamen.; Du må selv melde deg opp til valgfrie emner i Studentweb, normalt samtidig som du semesterregistrerer deg Eksempel: En student som får 65% på rapporten og scorer 76% på eksamen får en sluttscore på (0,1·0,65) + (0,9·0,76) = 74,9%, som svarer til sluttkarakteren C. I vurderingen av rapporten legges det vekt på forståelsen dere viser for fysikken og numerikken og kvaliteten på rapportskrivingen S1 Endre dialog for Lever-blankt / trekk på eksamen. Administr asjon NTNU / UiA tar kontakt med Inspera . Eksisterende funksjonalitet for UiO. Hanne S9 Som student ønsker jeg å laste opp digitale dokumenter til en prøve som skal gjennomføres i fremtiden slik at disse dokumentene er tilgjengelig som hjelpemiddel under eksamen. Hjelpemi ddel. Studentene jobber på egen maskin, i et låst miljø uten tilgang til internett og mapper/filer på maskinen. Multiple choice (FLOWmulti): Her kan man velge om studentene skal jobbe i et låst miljø (FLOWlock), eller om de skal ha tilgang til hjelpemidler. Spørsmålene til en FLOWmulti-eksamen lages av lærer/sensor direkte i WISEflow Ved klage på karakter ved endelig eksamen vil de nye sensorene stå fritt til å vurdere resultatet på deleksamen på nytt. Du har selvsagt rett til å avstå fra å oppgi at du har tatt en deleksamen, f. eks. hvis du finner ut at det vil være taktisk riktig å ikke stå på en eksamen, men heller levere blankt

Gjennomføre digital testeksamen - Wiki - innsida

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er forpliktet til å følge gjeldene lover og forskrifter som regulerer virksomheten vår. Her har vi samlet de mest sentrale lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for hele institusjonen, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med innholdet Holgers lille NTNU-tråd | *Se første post for spørsmål om hybel* Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.in Hvis du ønsker å levere blankt på en hjemmeeksamen i WISEflow, finner du oprift på hva du må gjøre på siden om svar på spørsmål om digital hjemmeeksamen. Opp Tilretteleggingsbehov ved eksamen Vi anbefaler på det sterkeste at du regner øvingene med enten et nettbrett eller blyant/penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen. Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF-fil. Bruk av scanner/kopimaskin

Konteeksamen kjøres for studenter som enten strøk, var syke eller leverte blankt på våreksamen ved NTNU. Ordningen har vært et diskusjonstema i mange år. Etter hvert har det utviklet seg en praksis der mange leverer blankt på ordinær eksamen. Dermed skaffer de seg mindre samlet eksamensbelastning og en lengre leseperiode Sensur og eksamen. Mellom 7 og 8 prosent av besvarelsene på eksamen ved universiteter og høgskoler ender med stryk. Antall klager utgjør 1,5-2 prosent av alle avlagte eksamener. Til sammen fikk 10 universiteter og høgskoler inn 15.141 eksamensklager i 2017 Jeg har selv sett studenter ved siden av meg på eksamen som har jobbet og gjort sitt beste, for så helt til slutt be om å få levere blankt. Det er bare tull at studenter skal behøve å vurdere en slik strategi for å få de resultatene de ønsker, sier tidligere studentpolitiker Vegard Elde Vefring til studentavisen Trekk fra eksamen. Leverer du en blank besvarelse (ikke forsøk på å besvare eksamensoppgaven) eller velger å avbryte eksamen uten å levere, blir oppgavebesvarelsen behandlet som trekk. Du har da brukt ett eksamensforsøk og har ikke rett til ny eksamen

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar NTNU-student Maria Heggestad satte ord på frykten for eksamen på Sluppen i et leserinnlegg i Aftenposten: I verste fall må jeg sitte alene på julaften. I karantene . Hun er bekymret for eksamen i store haller med kort avstand mellom studentene, og hun er også bekymret for turen til og fra eksamenslokalene på Sluppen i fulle busser

Digital hjemmeeksamen - for studenter - Wiki - innsida

Hei, jeg skal stryke med vilje på en eksamen i morgen. Dette fordi jeg ikke har fått forberedt meg noe som helst pga en skade. Planen er derfor å stryke med vilje, for og lese meg opp i sommer og ta konte-eksamen når den er i starten av neste semester Forside blir automatisk generert av WISEflow. Du kan trykke for å se på forsiden i forsideboksen. Levere inn besvarelsen. Når du har lastet opp din besvarelse, må du fortsatt levere den inn før eksamen får status som innlevert i WISEflow. For å levere besvarelsen trykker du på 'Innlever' i boksen 'Innlever' Det blir mulighet for å levere håndtegninger på eksamen. Det betyr at dere skriver besvarelsen på papir som vanlig, tar bilde av hvert ark og laster bildene opp i Inspera. OBS: Du bør snarest sjekke at du vet hvordan du får bildene fra telefonen / kameraet / scanneren din inn i Inspera og at det virker med oppsettet du skal bruke på eksamen

Ingen skriftlig eksamen med tilsyn ved NTNU i høst Det melder NTNU i en pressemelding. - Det er nå en bekymringsfull smitteutvikling av covid-19 i hele landet, deriblant i Gjøvik og Trondheim Siv Camela Rivera Pettersen studerer sykepleie på HiOA og strøk med vilje på anatomi-eksamen første året på høgskolen. — Som førsteårsstudent har man ikke peiling på hvordan man skal legge opp lesinga og overgangen fra videregående til høyere utdanning er veldig brå, forteller Pettersen På ntnu tror jeg de fleste konter er i august rett før nytt semester. Siter; Du må møte opp iallefall. Og enten levere blankt, Dersom du ikke møter på ordinær eksamen men møter og består på utsatt eksamen vil det såvidt jeg vet regnes som at du besto på første eksamensforsøk.

Eksamen - online.ntnu.n

Levere på engelsk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » engels Andreårsstudentene på bachelorløpet ergoterapi ved NTNU har denne uken og neste uke eksamen, og mens store deler av NTNU sitter med hjemmeeksamen, er ergoterapistudentene nødt til å møte opp. - Vi føler at det er utrygt, sier Kristin Hestnes som er én av studentene Gjør det du kan. Leverer du blankt, er det automatisk stryk. Da er det bedre å stå med minst mulig margin, for da mister du ikke stipend. Det gjør du hvis du stryker. Da er det bedre med dårlig karakter og så ta en ny eksamen siden for å forbedre karakteren. Aldri, aldri, aldri lever blankt hvis du kan skrive noe som helst eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at kandidater som forlater lokalet uten å levere, blir blokkert fra å svare hjemmefr På Sluppen står pultene klare til å ta i mot over 700 eksamenskandidater samtidig. Det skal være minst to meter mellom hver eksamenskandidat, og i den gamle postterminalen er det høyt under taket. Avdelingsleder Annikken Løe i studieadministrasjonen på NTNU sier de legger opp til en trygg eksamen for alle. Martin Schlabach er likevel.

Kandidaten kan ikke levere besvarelsen sin eller levere blankt (kun utfylte omslagsark) før 30 minutter etter at eksamen er i gang. Kulepenn må benyttes eksamenspapiret for at det skal gi gjennomslag. Vær oppmerksom at det kan bli gjennomslag flere ark dersom flere papir ligger oppå hverandre naturvitenskapelige universitet (NTNU) om tilstedeværelse i eksamenslokalet under skriftlig eksamen • Ved skriftlig eksamen er faglærer eller stedfortreder pliktig til å være til stede i eksamenslokalet en gang i løpet av eksamen. • Faglærer/stedfortreder skal for øvrig være tilgjengelig på telefon så lenge eksamen varer Digital eksamen: Du møter opp på eksamenslokalet og besvarer eksamen på Inspera på PC. Mappe-eksamen: Du har et visst antall innleveringer som til sammen vil gi uttelling på din endelige karakter. Muntlig eksamen: Du møter på eksamenslokalet og besvarer eksamen muntlig. Hjemmeeksamen: Du får en avgrenset tidsperiode til å besvare.

Syk på eksamen - Wiki - innsida

Digital eksamen. Studenttinget NTNU vedtok torsdag 5.5.2011 at alle studenter som tar skriftlig eksamen ved NTNU skal få muligheten til å ta denne på PC [3]. Knut Veium, seksjonssjef ved studieavdelingen, uttalte til UA at Studenttingets vedtak om PC på alle skriftlige eksamener er urealistisk og at det ikke [er] praktisk mulig med PC. Er det bare skriftlige og muntlige eksamener på NTNU? Og hvordan blir det med eksamener under Covid-19? Les videre her for å lære mer om eksamensformer du kanskje ikke viste fantes, samt hvordan eksamener gjennomføres i pandemitid på NTNU. For på NTNU finnes det MANGE ulike former for eksamener. Fr

Video: Antall forsøk på eksamen - Wiki - innsida

# Digital eksamen Studenttinget NTNU vedtok torsdag 5.5.2011 at alle studenter som tar skriftlig eksamen ved NTNU skal få muligheten til å ta denne på PC [3]. Knut Veium, seksjonssjef ved studieavdelingen, uttalte til UA at Studenttingets vedtak om PC på alle skriftlige eksamener er urealistisk og at det ikke [er] praktisk mulig med PC [2][3] eksamen tek2021 styrkeberegning mai 2020 ntnu i gjøvik side 2 oppgave 1 nb! • du skal i denne besvarelsen ikke levere beregninger med matematiske ligninger. • du skal punkt for punkt forklare og begrunne hvordan du gÅr frem i dine beregninger Det samme er praksis ved NTNU i Trondheim, forteller eksamenskoordinator der, (se lenger ned). Har du allerede møtt opp til eksamen, men blir syk underveis, kan du velge om du vil trekke deg eller levere det du har rukket å skrive. Hvis du velger å levere besvarelsen din til sensur, Fusk på eksamen.

Melde seg av eksamen jeg har et mattefag på høyskole som jeg trenger å bestå for å få bach. grad. Jeg strøk på eksamen før sommern, og meldte meg opp til. Studentene skal selv melde seg opp i begge disse emnene En skal da avlegge muntlig eksamen i begge [dot] ntnu [dot] no) ved IMF innen kl 15.00 siste dag i Merk at det kun er mulig å gjennomføre to (2) oppmøteeksamener på samme dag.. Fusk på eksamen. NB! For våren 2020 med tilhørende kontinuasjonsperiode gjelder egne retningslinjer.. I Forskriften for Høyskolen Kristiania §4-9, samt i Retningslinjer til Kapittel 4 Eksamen §4-9 kan du lese om fusk og hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt. På UiT Norges arktiske universitet (bildet under) trekkes fakultetene også 1000 kroner per besvarelse på den enkelte eksamen som bryter fristen med mer enn en uke. Studentparlamentet der vedtok i november i fjor et ønske om at bøteleggingen skal starte med en gang fristen på tre uker går ut, og en ytterligere bot på 1500 kroner dersom det går mer enn én uke over fristen Denne artikkelen ble først publisert i 2014. Sine B. Hanssen er rådgiver ved seksjon for studentservice ved NTNU. Hvert semester holder hun og kollegaene flere kurs i studieteknikk, eksamensmestring og presentasjonsteknikk for studenter ved NTNU. - Det studentene som kommer på kursene vi holder ved NTNU ofte lurer på, er hvordan de skal prioritere tiden sin frem til eksamen, og hvordan de.

— Studentene ved USN må logge seg inn med egen Feide-bruker til eksamen, og de må levere et egenerklæringsskjema hvor de bekrefter at de har gjennomført eksamen selv og uten ulovlig hjelp. Det er også plagiatkontroll på digitale innleveringer, og de faglige ansatte arbeider i disse dager for å finne gode eksamensoppgaver der hvor eksamensformen nå åpner for bruk av alle hjelpemidler Studenten må levere dokumentasjon gyldig forfall til den aktuelle avdeling senest to døgn etter den første eksamen som erklæringen gjelder for. Er det ikke mulig å få en legeerklæring senest to døgn etter den første eksamen som erklæringen gjelder for, må eksamenskandidaten gi den aktuelle avdelingen beskjed om dette innen fristens utløp

Forskrift om studier ved NTNU. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav Selv er han faglærer for emnet algebra. Til eksamen vil han gi en helt vanlig oppgavetype, slik den alltid har vært, forteller han. Studentene besvarer oppgavene skriftlig og individuelt hjemme. Etter fire timer skal de levere inn besvarelsen i løpet av 15 minutter. De tar bilde på mobilen og scanner besvarelsen til Inspera Husk å velge levere når du er ferdig med besvarelsen og lever før eksamenstiden har utløpt! Husk å ha mobilen tilgjengelig under WISEflow eksamen. Ved behov for å gi felles beskjeder relatert til en eksamen, vil informasjonen legges i emnerommet i Canvas, og du vil bli varslet om dette på SMS Dette kan være riktig tidspunkt for å vurdere om skoleeksamen er den vurderingsformen NTNU bør fortsette å legge vekt på, innleveringsoppgaver, midtveisevaluering og endelig eksamen ble presentert på introduksjonsdagen for kurset. 340 NTNU-studenter ventet i tre timer for å levere eksamen På eksamen. I eksamensreglementet som gjelder fra våren 2015, står det at elever må ha tilgang til datamaskin, påkrevd maskinvare og utskriftsmuligheter gjennom hele Del 2 av eksamen. Internett skal ikke være tilgjengelig. Det er mange muligheter som ivaretar disse kravene, og her skisserer vi noen av dem: Elevene lagrer på minnepinne

Melde seg av eksamen/levere blankt? - Annen utdanning

Eksamen i TFY4109 vil bestå utelukkende av flervalgsoppgaver, i alt 50 oppgaver, med 5 svaralternativer på hver oppgave, der 1 av svarene er riktig og 4 er feil. Alle oppgaver vil telle like mye. Du får 2 poeng for hvert riktige svar og 0 poeng for hvert feil svar. Blankt svar på en oppgave gir også 0 poeng Det går fint å levere halvferdige øvinger, og du kan levere så mange ganger du vil. Du finner gamle leveringer i margen til høyre. Programmeringsøvingene gjøres i Python . I øvingssystemet finner du også en sandkasseversjon av emnet , dit øvingene kopieres etter at leveringsfristen har gått ut, så du kan fortsette å øve deg på dem, men da uten å få dem godkjent Alle som får utlevert eksamensoppgave må levere en besvarelse som blir sendt til sensur. Dersom du ikke ønsker å besvare eksamensoppgaven skriver du jeg leverer blankt og leverer dette i PGSA eller på papir. Du kan tidligst levere eksamensbesvarelsen og/eller forlate eksamenslokalet klokken 10.00

Må jeg ha med PC hvis jeg skal levere blankt på eksamen? Ja, du må ha med PC, og logge inn i WISEflow, og levere en blank besvarelse i WISEflow for at det skal bli riktig registrert. Opp. Kan jeg bruke iPad eller et annet nettbrett på eksamen? Nei. Opp Trur han sa noe sånt som Jaja, skal levere blankt uansett. Hørtes ikke så selvsikker ut hvertfall Skuff at det ikke ble noen grenseverdier i det hele tatt, pleier å være ganske enkle poeng å hanke inn på det. Og i tillegg så måtte vi ha bevisføring på den en rekkeoppgaven i stedet for å bare regne ut. På grunn av koronasituasjonen har NTNU lagt til rette for at søkere som får forsinket sensur på eksamen kan søke betinget opptak. Disse kriteriene må oppfylles: Dersom det ikke står igjen mer enn 30 studiepoeng i graden du fullfører, elle har en aktiv digital eksamen (som på bilde 1). Det er ingen PIN-kode som du får tildelt i forkant av eksamen. Derfor la ^PIN-kode feltet stå tom og klikk på ^Start eksamen _. Digital eksamen 1. Øverst til venstre ser du hvilket emne har du eksamen i og til høyre for dette finner du ditt eget navn og kandidatnummer ( bilde 2) Jeg studerer sivilingeniørstudier på NTNU, Unngå å stryke på eksamen: Slik imponerer du selv om du ikke kan svaret . Steg 1: Rydd i tankene. så må du gjøre det skikkelig ubehagelig for deg å ikke levere på løftene dine. Det finnes flere måter å gjøre dette på

Informasjon - masterstudenter - NTNU

Dermed ble eksamen avlyst for de 78 studentene, bekrefter dekan Øyvind Gregersen ved Fakultet for naturvitenskap på NTNU. - Det er selvsagt veldig beklagelig, og vi er veldig lei oss, sier Gregersen til Adresseavisen lørdag ettermiddag trykke på knappen «Innlever». På hjemmeeksamen vil det være mulig å levere blankt, dersom det ikke er lastet opp noen filer. Hvis du velger å levere blankt, vil det telle som «trekk under eksamen». Merk at det ikke er mulig å levere blankt på oppgave- eller mappeinnlevering Jo, men det kan hende du må ta eksamen på pair. Må jeg ha med PC hvis jeg skal levere blankt på eksamen? Ja, du må ha med PC, og logge inn i WISEflow, og levere en blank besvarelse i WISEflow for at det skal bli riktig registrert. Kan jeg bruke iPad eller et annet nettbrett på eksamen? Nei Hva syntes dere om eksamen? Syntes del 1 var grei, men del 2 derimot! Både vanskelig og laang. Gjest offline. og brukte hele del 2-tiden på å prøve å løse oppgaven, så jeg måtte levere blankt på del 2. Gjest offline. Topp. Re: R1 Eksamen. Hjelpppp » 20/05-2019 15:08 . Noen som hver hvordan man skulle løyse oppgave 3 c og d på.

Eksamen - Institutt for språk og litteratur - NTNU

Så vidt jeg vet, så er det dette som gjelder på UiB: 1) Du kan trekke deg og levere blankt. 2) Du kan levere og få karakter Velger du 1) vil du først kunne ta eksamen når faget undervises ordinært igjen. Velger du 2) så vil du kunne ta eksamen som en kont, og disse arrangeres vanligvis om sommeren/tidlig høst På en eksamen plasserte mange studenter feil antall elektroner i MO-diagrammet for F 2 og kom fram til at det var en trippelbinding. fag og dato oppe i hjørnet, sette på dine kommentarer og levere dette inn som en del av besvarelsen. 12. Det er normalt ikke nødvendig å kladde Ønsker du å trekke deg underveis i eksamen, kan du velge å levere blankt i Inspera. Mer om sykdom og fravær på eksamen. Tilrettelegging ved eksamen. Har du fått tilrettelegging på skoleeksamener, skal tilretteleggingen følge deg i den grad det er mulig, selv om skoleeksamen er blitt omgjort til en hjemmeeksamen Torsdag forrige uke fikk studentene på lærerutdanningen ved NTNU tilbake eksamensresultatene, og flere ble overrasket. Ifølge Dagbladet ble 18 av 49 studenter strøket. Årsaken var at de hadde levert den digitale hjemmeeksamenen i feil format, et format sensor ikke klarte å åpne. - Det er gitt beskjed om at oppgaven skal leveres i PDF-format, så her er det faktisk studentene som har. Det er også mulig å levere besvarelse på papir. Den leveres da på øvingsgruppa eller i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA1202, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt feil sted

Hjelp, hva nå? Jeg har strøket på eksamen

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole (FOR-2016-12-12-1595) Utfyllende bestemmelser for eksamen og eksamenskandidater; Har du spørsmål om eksamen? Er det noe du lurer på angående eksamen, kontakt oss på e-post eksamen@vid.no Ta opp emner etter fullført studium. Studieretten opphører automatisk når du har fullført studiet. Den kan forlenges i ytterligere ett påfølgende år for studenter som ønsker å forbedre karakterer eller ta tilleggsemner jf.forskrift om studieprogram og eksamen ved UiA §17 -Vi jobber videre i planleggingen med tanke på eksamen og videre vurderinger. Ansatte over 65 år skal i hovedregel jobbe hjemmefra, i tillegg til studenter og ansatte i andre risikogrupper. Ut i fra tips som Adresseavisen har mottatt har flere ansatte ved NTNU allerede tidligere i dag tatt i bruk hjemmekontor

Å levere blankt på hjemmeeksamen - Karriere, arbeidsliv og

Formkravene til eksamen er strengere enn formkravene ved den formative evalueringen. Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen bør normalt bestå av en kombinasjon av flervalgsoppgaver FVO (ikke over 60%) og resten kortsvarsoppgaver. For skriftlig eksamen benyttes digital vurdering med programmet Inspera Assesment Dersom du trekker deg før en ordinær eksamen har du ikke rett til å ta ny eller utsatt prøving (kontinuasjonseksamen). Slik gjør du. Gå inn i Studentweb på Aktive emner og klikk på Trekk fra vurdering bak den aktuelle oppmeldingen

Jeg har eksamen på lørdag i et fag jeg ikke har lest på dette semesteret (av grunner for omfattende til å gå inn på her). Skulle bruke siste uken etter alt annet var levert på å lese til denne - har gjort det slik før og det går greit . Men! Nå har jeg fått omgangssyken! Jeg klarer ikke lese for. Fordelt på 3 økter på ca 20 min. Tidspunktene fra dag til dag er fleksible og kan tilpasses din hverddag. Men det må gjøres 1 gang på morgenen, 1 etter lønsj og 1 etter middag / kveld. Vi betaler 130 kr timen. Du kan jobbe fra hvor enn du vil. Mesteparten av spørsmålene kan man svare på fra mobil, men er noen som vil kreve at man har PC Med andre ord må nok de som studerer på UiO og UiB ha stålkontroll over en god del mer pensum per eksamen enn det du må på NTNU. Pga høyere vekttall så vil også eksamenstiden ofte være lenger, uten at det er noen fordel i seg selv (husk at faglærer tar tiden i betraktning når h*n bestemmer seg for hvor mange oppgaver det skal være)

 • Ukulele barn.
 • Sporveien ruter.
 • Keisha nash whitaker.
 • Innsyn i søkerliste.
 • Royal alhambra palace bilder.
 • Taylor hall.
 • Cc hamar tilbud.
 • Clarion hotel & congress oslo airport parkering.
 • Brandstad dame.
 • Super bowl norsk tv.
 • Ventilasjonsanlegg leilighet.
 • Fisher f75 test.
 • Catalonia selvstendighet.
 • El sykkel regler.
 • 50 cal barrett.
 • Uia idrett årsstudium.
 • Unfall b101 großbeeren.
 • Wie wird man staub los.
 • Amsterdam sentrum.
 • Hong island krabi.
 • Indre smerte.
 • Huskeliste bryllup.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Peter gabriel tour 2017.
 • Interiør.
 • Flugger sparkel.
 • Takke dikt.
 • Silvana imam dokumentär.
 • Ranunkel övervintra.
 • Lido di jesolo reisetips.
 • Henrik lundqvist wife.
 • Svampebob engelsk navn.
 • Human race history.
 • Litteraturliste.
 • Fibaro kamera.
 • Chucky kostüm selber machen.
 • Statistikk melkeproduksjon.
 • The monkees daydream believer.
 • Søknadsfrist master.
 • Balder västerås.
 • Hellemyrsfolket utdrag.