Home

Dispositio retorikk

Dispositio er et retorisk begrep som benyttes om talerens måte å ordne stoffet i talen. Dispositio er den andre av fem deler i partesmodellen. De øvrige delene er inventio, elocutio, memoria og actio (også kalt pronuntiatio). Den klassiske retorikkens disposisjon. Den klassiske. Fase 2 - dispositio. Stor sett alle tekster bør ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Det gjelder både skriftlige, muntlige og sammensatte tekster. Du må bestemme hvor du skal plassere momentene du fant fram i idèmyldringsfasen. Å planlegge dette er første ledd i dispositiofasen

Dispositio. Dispositio er fase 2. Som navnet tilsier, konsentrerer denne fasen seg om disposisjonen for talen. Her må en avgjøre hvilken rekkefølge og struktur stoffet skal ordnes etter. Det er her du skal sette ideene i system og sortere hva som skal være med. Du lager innledning, hoveddel og avslutning. Elocutio. Elocutio er fase 3 Dispositio er systemet som brukes til organisering av argumenter i vestlig klassisk retorikk.Ordet er latin, og kan oversettes som organisasjon eller ordning.. Det er den andre av fem kanoner av klassisk retorikk (den første er inventio, og den resterende er elocutio, memoria og pronuntiatio) som angår utforming og levering av taler og skriving.. Dispositio. I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Hvordan er innledningen, saksframleggelsen og avslutningen? Retorikk og argumentasjon Kjernestoff. Fire argumentasjonsformer Kjernestoff. Argumentasjonstyper Kjernestoff Stil og språklig utforming Kjernestoff. Troper og. Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning) Studieretningen tilbyr spesialisering og fordypning i retoriske og kommunikasjonsfaglige temaer, slik som politisk retorikk, sakprosa, tekstvitenskap, hverdagslige og institusjonelle samtaler, teksthistoriske epoker og antikkens retoriske teorier

Dispositio - Wikipedi

Retorikk er læren om hvordan man kan overbevise andre. Martin Luther King gjorde det ved å tale vakkert, virkningsfullt og med moralsk tyngde til sitt publikum. Han lyktes fordi han hadde grundig kunnskap om emnet, om tilhørerne og om situasjonen talen skulle framføres i Retorikk - kunsten å overbevise! Når du skal skrive en retorisk analyse, er det noen viktige momenter som må være med. Tenk over hva teksten egentlig er ment til å gjøre. Hva vil forfatteren med teksten, hva er budskapet? Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskape

Kommunikasjon og kultur - Inventio og dispositio - NDL

 1. Arbeidsfase er et begrep fra klassisk retorikk. Her opererte man med fem faser i arbeidet med en tale, fra innledende søking etter argumenter til selve fremføringen foran et publikum. De fem fasene er inventio dispositio elocutio memoria actio I likhet med mange av de retoriske kjernebegrepene kan de fem arbeidsfasene sees på som en formalisering av mye brukte tommelfingerregler for.
 2. dre bra disposition, men man säger ofta att början.
 3. Inventio er den første av de fem arbeidsfasene i retorikk, det vil si de fem fasene som er nødvendige for å bygge opp og holde en god tale. Navnet kommer av latin invenire, som betyr «å finne».

Kommunikasjon og kultur - De fem arbeidsfasene i

 1. Begrepet retorikk kan vi oversette med talekunst, og som regel tenker vi på retorikk som et fag hvor en studerer eller underviser i overbevisende språkbruk, og som langt på vei setter dette i et system. Retorikken er i dag kanskje viktigere, og har en høyere status, enn på lenge. Særlig tydelig ser vi dette innenfor politikken
 2. Retorikk Faget retorikk handler om hvordan mennesker overbeviser hverandre. To grunnleggende innsikter er: 1) For å overbevise andre må vi selv virke Dispositio Å velge disposisjon Elocutio Å velge språklig uttrykk Memoria Å velge hjelpemidler til framføringe
 3. Retorikk og muntlige presentasjoner. Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk
 4. Dispositio är ett retoriskt begrepp som används om talarens sätt att ordna stoffet i sitt tal.Det är den andra delen av de fem delarna i partesmodellen.De övriga delarna är inventio, elocutio, memoria och actio.. Den klassiska retorikens dispositionsordning. I den klassiska retoriken etablerades en grundläggande dispositionsordning
 5. · Dispositio: Ordne talens deler. · Elocutio: Utarbeide språk og stil. · Memoria: Lære talen utenat. · Actio: Selve framførelsen ved stemmebruk, gester etc. Studer retorikk ved UiO Retorikk er opprettet som eget fag ved Universitetet i Oslo. Les beskrivelse av studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon

Retorikk. Retorikken er en disiplin, som i stor grad legger vekt på de mulighetene som avsenderen har til å fremstille budskapet, Dispositio. Når innhold og argumenter er på plass går en videre og arrangerer de ulike delene, i en egnet dramaturgi eller annen organisering Historie. Retorikk er en 2500 år gammel kunst og vokste frem i antikken.Den var opprinnelig en del av de frie kunstene, som den utgjorde sammen med grammatikk og dialektikk trivium. Sofister som Protagoras og Gorgias var blant de første retorikerne.. Platon har satt et berømt skille mellom falsk retorikk og ekte retorikk. Hans elev, Aristoteles, la frem en enda mer berømt, større. Dispositio: Organisering av innhold, sortering, forsiktig layout, Retorikk i vår tid (av Jens E. Kjeldsen, som for øvrig har skrevet flere bøker om retorikk.) Og Rettsretorikk (av Hans Petter Graver). Disse kan virke kjent for noen, men sikkert ukjent for andre, eller folk flest

Forarbeidsfasene i retorikken er kjent fra antikken.I Ciceros verk De inventione beskrives de retoriske forarbeidsfasene (rhetorices partes). Disse fem disiplinene omtaler elementene i det samspillet som skaper en retorisk velformet tale, slik at den oppfyller de retoriske hovedfunksjonene.. Her er en oversikt over de ulike fasene Stikkordarkiv: Dispositio RETORIKK: LÆREN OM TALEKUNST. Postet den 18/11/2009 av noxstar. Svar. Det er viktig at du som leser, forstår at denne websiden på ingen måte er noe annet enn en blogg. Du må selv ta stilling til hvor vidt det som står her er riktig, til dels riktig eller feil

dispositio - Dispositio - qwe

Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til retorikk. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 5 synonymer for retorikk. 0 antonymer for retorikk. 0 relaterte ord for retorikk. 0 ord som starter på retorikk Actio er den femte og siste av de retoriske arbeidsfasene som er kjent fra klassisk retorikk.Denne fasen dreier seg om fremførelsen av talen eller foredraget. Her inngår det betydelige momenter av skuespillkunst, som stemmeføring, mimikk, bevegelser, gester. Talen er med andre ord ikke ferdig før den har blitt fremført; selve teksten blir i den forstand å regne som et manuskript eller. Retorik Forarbejdningsfaser Dispositio - Duration: 1:47. Retorik ved HF&VUC FYN CIty Campus 577 views. 1:47. How I Tricked My Brain To Like Doing Hard Things (dopamine detox). Memoria retorikk. Arbeidsfase er et begrep fra klassisk retorikk. Her opererte man med fem faser i arbeidet med en tale, fra innledende søking etter argumenter til selve fremføringen foran et publikum. De fem fasene er inventio dispositio elocutio memoria actio I likhet med mange av de retoriske kjernebegrepene kan de fem arbeidsfasene sees på som en formalisering av mye brukte.

Kommunikasjon og kultur - Retorisk analyse - NDL

Sider i kategorien «Retorikk» Under vises 88 av totalt 88 sider som befinner seg i denne kategorien Opplegget er lagt for en dobbelttime i norsk for VG3, hvor elevene skal jobbe med retorikk. Målet for timen er å starte på en sammensatt tekst/tale som de skal fremføre ved en senere anledning Kort innføring i retorikk Hva er retorikk? Bare retorikk? (Retorisk spørsmål...) Kunsten å overtale, overbevise En tverrfaglig teori om å skape, analysere og vurdere tekster, muntlige og skriftlige En praktisk kunst, basert på studier av hva gode talere gjør En empirisk vitenskap Klassisk retorikk Utgangspunkt i den klassiske greske og latinske kulturen: (Aristoteles 384-322 f Retorikk er ofte definert som læren om overtalelse, og dette er ikke uten grunn. - Dispositio: Disposisjon. Hvordan skal man arrangere alt for å få best mulig innflytelse på tilhørerne? Denne delen deles ofte inn i fire deler; innledningen, beretningen,.

dispositio genus sublime genus subtile genus humile genus mediocre synekdoke hendiadys pleonasme simile. RETKLA1101 1 Klassisk retorikk 2/8 4. Gjennom sin tale gjør Gorgias reklame for retorikk, men samtidig advarer han også mot retorikkens mulige farer. Gorgias bruker kun få talefigurer i talen sin retorikk skolen retorikkens dem deler retorikkfaget deles tradisjonelt inn fem hoveddeler: inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio. delt inn grunn a

Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Retorikk er en av de tre originale kunster i vestlig kultur. Retorikk kan også bli brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonnement el.l Retorisk analyse dispositio Retorisk analyse Studienet . Retorisk analyse. I denne vejledning får du hjælp til at analysere, vurdere og Er det specifikt en tale, du skal lave en retorisk analyse af, anbefaler vi, at du i stedet bruger. Retorikk: Sjanger SJANGER Ulike faser i utviklingen av en tekst: Inventio: velge innholdsmomenter (temaer/emner). Dispositio: ordne innholdsmomentene i en bestemt rekkefølge. Eloqutio: velge ord for å beskrive innholdsmomentene. Memoria: huske teksten. Actio: velge en måte å framføre teksen på(stemme, kroppsspråk) · Dispositio: Ordne talens deler. · Elocutio: Utarbeide språk og stil. · Memoria: Lære talen utenat. · Actio: Selve framførelsen ved stemmebruk, gester etc. Jeg vil også ta med noen ord fra Jens E. Kjeldsen sin bok: Hva er retorikk, utgitt på Universitetsforlaget 2014 (annet opplag 2015): Uten retorisk praksis ville det ikke eksistere.

I retorikk og sammensetning, refererer ordning til de deler av en tale, eller mer generelt, oppbygging av en tekst. Arrangement (også kalt disposisjon) er en av de fem tradisjonelle kanonene eller underavdelinger av klassisk retorisk trening. Også kjent som dispositio, drosjer og organisasjon Retorikk: Læren om talekunst Helt siden gresk klassisk tid, har det å kunne overbevise folk om sine synspunkter, blitt verdsatt som en viktig egenskap. Ordet retorikk har sitt opphav i gresk rhetos (tale) og techne (kunst/ kunnen) Retorikkens fem ledd: inventio, dispositio, eloqutio, memoria og actio, stammer fra Cicero. Quintilian (35-95) ble den mest avanserte teoretiker, som offentlig ansatt professor i retorikk og hans lærebok satte preg på retorikk som fagfelt helt fram til vår tid (Myhre, 1976, s. 50 ff.) Retorikk. Overtale eller overbevise andre om å endre måten og tenkte og handle på ved hjelp av måter å bruke språket på. Retorisk Analyse. Dispositio. handler om å ordne og fordele stoffet slik at hvert poeng kommer best mulig til sin rett Retorikk i bruk, rhetorica utens: strategisk kommunikasjon, hvordan retoren kommuniserer i praksis Retorisk teori, rhetorica docens: Teori om retorikk, hvordan retoren kommuniserer, dispositio - å disponere talen * innledning, exordium * Innføring i tema for talen, narrati

Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning

Retorikk Dette kapitlet handler om Retorikk Monolog Dialog Retoriske virkemidler i nye medier Retorikk: Læren om talekunsten Gode råd for en vellykket tale Intellectio - fundere Inventio - finne stoff til argumentasjonen Dispositio - lage disposisjonen Elocutio - formulere argumentene Memoria - huske Actio - framføre Analysis - analysere og oppsummere Elocutio Taleren må ha. Retorikk og analyse: Etos: troverdighet og personlighet! Er dette til å stole på? Se etter spor i teksten som ref. Flere enn en kilde? Viser de at de kan vurdere den informasjonen fra kildene? Patos: hvordan innholdet vekker følelser hos mottakeren? Logos: Appellerer til fornuften ved et logisk resonnement? Etos og logos henger litt i følge. anvendt retorikk prk 35151 innledende etos innledet etos viser til avsenders troverdighet overbevisning. denne typen troverdighet kan gges opp ut fra hva du ha

Fredag deltok Mohammed Ebrahim Hosseini i finalen i retorikk-konkurranse «Ta ordet!». Bergensavisen , 26. oktober 2018 I samarbeid med aktører fra næringsliv, forskning og utdanning gir Ta ordet! elever og lærere mulighet til å styrke sine kunnskaper om retorikk og om hvordan retorikken former våre omgivelser Ta ordet! på 6, 10 eller 15 timer. Det er helt opp til hver enkelt skole hvordan dere ønsker å gjennomføre Ta ordet! Hvor mye tid dere bruker på prosjektet, og hvilket fokus som ligger til grunn for taleskrivingen varierer mellom skoler, klasser og studieretninger Retorikk study guide by juliesandb28 includes 40 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Inventio, en av de fem retorikkanonene, er metoden som brukes for å oppdage argumenter i vestlig retorikk og kommer fra det latinske ordet, som betyr oppfinnelse eller oppdagelse. Inventio er retorikkens sentrale, uunnværlige kanon, og betyr tradisjonelt et systematisk søk etter argumenter.. En foredragsholder bruker Inventio når han eller hun begynner tankeprosessen for å danne og. Retorikk er da også læren om å forene forståelse og handling. Og erkjennelse og følelse. Dette høres jo fint ut og gjør retorikk til noe bra og nyttig. Men i dette ligger det også at retorikk kan være noe langt farligere enn bare kunsten å overtale andre. Retorikkens farer. Retorikkens farer har vært kjent i årtusener

Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og. I klassisk retorikk, bemerker James Herrick, Sophists ansatt metoden for dialektisk i sin undervisning, eller finne opp argumenter for og mot et forslag.Denne tilnærmingen lærte elevene å argumentere begge sider av en sak ( The History and Theory of Rhetoric, 2001) Stiloppgaver retorikk Stiloppgaver retorikk. Alle oppgavene under krever at du tar stilling til en sak og at du har et klart hovedsyn/budskap å formidle til mottakeren. Prøv å utnytte retoriske grep som beskrevet i kapitlet Tekstforståelse side 163-185 for å få fram synet ditt så godt som mulig Ingen tekst kommer av seg selv. De krever planlegging, utforming og bearbeidelse, i bøtter og spann. Retorikken underviser i fem steg til en god og overbevisende tale, og de første tre er svært gode verktøy for de fleste typer skriveprosesser: Inventio, dispositio og elocutio. Dette blogginnlegget handler om retorikkens første arbeidsfase, inventio Dispositio - Å ordne. Talaren ordnar dei ulike elementa i talen. Elocutio - Å formulere. Talaren fyller disposisjonen med innhald og velvalde ord. Memoria - Å hugse. Talaren lærer innhaldet utanåt. Actio - Å framføre. Stemmebruk, gestar og mimikk. Disposisjon av talen. I klassisk retorikk deler ein talen i ulike delar, dispositio

Norsk - Verdens beste tale? - NDL

RETKLA1101 1 Klassisk retorikk 1/8 Formalia RETKLA1101 - Klassisk retorikk Høsten 2017 Onsdag 13. desember kl. 09.00 (4 timer) Eksamen består av flere deler. Les instruksjonen for hver del Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Ingen hjelpemidler er tillatt. Det er autolagring hvert 15. sekund Retorikk og tekstlesning Jordheim (s. 209-243). Johansen og Kjeldsen (s. 606-615). (Deles ut) Tale: Cicero For Caelius 39-47 15.11.2007: Tor Ivar Østmoe Auditorium 2 Vilhelm Bjerknes hus Retorikk og pedagogikk, retorikk og vitenskap Andersen: kap. 8 Tale: Livius 22.3 Et Exordium (lat. begynnelse, gr. prooimion) er i den klassiske antikke retorikk den virkningsfulle innledning til tale.Den er en av de seks delene i den retoriske disposisjon (lat. dispositio, gr. taxis) som er en systematisering av talens enkelte deler. Formål. Hovedmålet med denne innledningen er å vinne tilhørernes oppmerksomhet og tillit (captatio benevolentiae)

Hvordan skrive en retorisk analyse - Studieweb

arbeidsfase - retorikk - Store norske leksiko

Dispositio Talets delar och deras ordning Om retori

Når vi går videre for å se på reklamefilmens dispositio, begynner den med at hovedpersonen i reklamen presenterer seg selv. Han sier han heter Gudbrand, og sitter og spiser gråstein i en steinrøys. Videre forteller han at han er en av Askelands gode hjelpere, og vi møter noen av disse Fase 2. dispositio 20 Fase 3. elocutio 21 Fase 4. Memoria 23 Fase 5. actio 24 actio, del 1. grunntrening 27 byggekloss 1. søylen 28 retorikk meiner er tilrådeleg. Sjølvsagt er det viktig med setningar som ikkje er for lange, sjølvsagt er det viktig å unngå pretensiøse ord.

inventio - retorikk - Store norske leksiko

Retorisk Memory Den faglige gjenoppdagelse av retorikk i 1960 inkluderte ikke mye av en andel i den fjerde eller femte kanonene av retorikk, som Edward PJ Corbett bemerker i sin klassisk retorikk for Modern Student (1965). Men disse to kanoner trolig bidra mest til noen forståelse av en kulturell og tverrkulturell retorikk, særlig retorisk minne og dens forhold til oppfinnelsen. i. Retorikk handler både om innhold, framleggelsen av innholdet og bruk av virkemidler. Retorikken består nemlig av fem faser: inventio, dispositio, elocutio, mermoria og pronuntiatio og actio. Den første fasen handler om å samle argumenter og finne et element (topos) eller tema å ta opp. Den andre fasen, dispositio, er den mest omfattende for den skriftlige delen Om retorikk og argumentasjon av professor Kjell Lars Berge. Prezipresentasjon om appellformen logos. VGskole: Retorikk. Om åpen og skjult argumentasjon på NDLA. Om Kairos: rett ord til rett tid. Les også om retorisk analyse i læreboka på side 288 ff Med andre ord handler retorikk om å finne det innholdet og de virkemidlene som er best egnet for effektiv kommunikasjon i en gitt situasjon (se kairos, nedenfor). Cicero fordømmer Catilina . Marcus Tullius Cicero, konsul av Roma og en fremragende retoriker, argumenterer for sitt syn i det romerske senatet Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning) Studieretningen tilbyr spesialisering og fordypning i retoriske og kommunikasjonsfaglige temaer, slik som politisk retorikk, sakprosa, tekstvitenskap, hverdagslige og institusjonelle samtaler, teksthistoriske epoker og antikkens retoriske teorier Den lave stil er saklig og informativ og egner seg for argumenterende taler

Retorikk ( / r ɛ t ə r ɪ k /) er kunst overbevisning, som sammen med grammatikk og logikk (eller dialektikk - se Martianus Capella), er ett av de tre gamle kunst av tale.Retorikk har som mål å studere kapasitetene til forfattere eller foredragsholdere som er nødvendige for å informere, overtale eller motivere bestemte målgrupper i spesifikke situasjoner retorikk. læren om talekunst. inventio. avsenderens valg av innholdsmomenter. dispositio. avsenderens valg av rekkefølge på innholdsmomenter i teksten. elocutio. avsenderens valg av stil i teksten. actio. avsenderens framføring av teksten. aptum. når elementene er passende. retoriske figurer Retorikk. Gresk, reto = eg snakkar, tyder talekunst. Er både ein arbeidsprosess, teori om korleis overtyde og eit analysereiskap. Dei 5 retoriske fasane. Inventio (finne), dispositio (ordne), elocutio (utforme), memoria (hugse), actio (framføre) Intellectio. Tenke over kva som er formålet med talen. Inventio - finne Retorikk stammer fra de greske ordene rhetor som betyr tale, og techne som betyr kunst. Om vi da skal fortelle kort om Retorikk betyr det talekunst. Retorikk blir delt inn i fem faser: 1) Inventio (oppfinning) - finne argument og gjennomarbeide moment 2) Dispositio (disposisjon) - Når argumentet blir ferdig utviklet, blir Dispostio som betyr disposisjon brukt for å størst mulig innvirkning. 25 For eksempel omfatter Philipp Melanchthons retorikk­bøker bare inventio, dispositio og elocutio. Standardargumentene mot å ta med actio er at den 1) varierer for mye fra tid til tid og fra sted til sted 2) best læres gjen­nom etterlikning. Med andre ord: den er ikke tilstrekkelig teoretisk generaliserbar

#2 DISPOSITIO - den andre arbeidsfasen Når du sitter der med listen over temaer og innholdselementer, er det på tide og disponere dem.. Mulighetene for hva som kan fungere er nesten uendelige, men det finnes noen måter å disponere på som nesten aldri fungerer Start studying ord og uttrykk retorikk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dispositio Lysias . Om oliventrestubben (forts.) RH kap. 5; Horats . Oder 2.7. ØA 42-54 26.09 Elocutio: retorisk språk og stil (1) Lysias . Om mordet på Eratosthenes RH kap. 8. ØA 55-92; LP 58-63 3.10 Elocutio: retorisk språk og stil (2) Kortsvarsoppgave 10.10 Historikk 2: Retorikk i Roma I Cicer

Retorikk - Bruk og misbruk . Leif-Runar Forsth . En innf ring og noen r d videre. Hensikten med denne artikkelen er gi noen ideer om hva retorikk er og hvordan retorikk kan brukes og misbrukes. Vi skal ogs se p noen eksempler som illustrerer dette Forholdet mellom retorikk og juridisk argumentasjonslære, slik den er fremstilt hos Eckhoff, burde vært undersøkt mer utførlig. dispositio, elocutio, memoria og actio (finne argumenter, ordne dem, formulere talen med bl.a. troper og figurer, memorere og avlevere). 28: Somby 1999, s. 137. 29 Retorikk - viktig redskap for ledere. Professor Jens E. Kjeldsen om talen som strategisk verktøy . Professor i retorikk Jens Kjeldsen, spør om samfunnsdebatten blir bedre av retorikkekspertenes terningkast sammen med Jonas Bakken i Aftenposten. By Magnus Hoem Iversen Published: 03.03.2016 Dispositio - Evnen til å kommunisere krystallklart og ordne tankene for maksimal gjennomslagskraft, det er disposisjonens kunst. De fleste tror at en disposisjon bare består av begynnelse, midtdel og avslutning, Retorikk og ledelse Dyktige ledere forstår sitt publikum

Retorik i dag. I dag er retorik en akademisk disciplin på linje med andre humanistiske fag, og moderne retorik beskæftiger sig ikke kun med sproglig, men med alle former for kommunikation, herunder kommunikation der skal overbevise andre. Eksempelvis visuel retorik.I Danmark kan man bl.a. studere retorik på Københavns Universitet, og den første professor i faget var Jørgen Fafner (Andersen, 1996:42). En slik retorikk handlet om. mer enn bare vakre ord. Den retoriske arbeidsprossessen ble delt inn i 5 faser. Etter læren om ordningen av talen (dispositio) fulgte selve utformingsdelen (elocutio), memoreringen av den (memoria) og til sist læren om den muntlig fremføringen (oratio) Definitions of RETORIKK, synonyms, antonyms, derivatives of RETORIKK, analogical dictionary of RETORIKK (Norwegian For ein skule er retorikk aktuell på fleire vis: 1: retorikk gjeld oss alle - vi er alle praktiske språkbrukarar, og samtale er føresetnad både for samarbeid og miljø. Retorikken gjev oss reiskapar til å betre kommunikasjon + bli medviten eigen (og andres) kommunikasjon 2: grunnleggande munnleg ferdigheit i alle fag - retorikk ka Retorikk. Rhetor: taler. Techne: kunst. Retorikk = talekunst. Retorikk = hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon. Retorikk er metoder og virkemidler som hjelper oss å skape gode tekster selv, og vurdere andres tekster

For retorikk er en gammel kunst som vokste frem i antikken. Retorikk utgjorde sammen med grammatikk og dialektikk det som kalles trivium. Trivum var den ene delan av en todelt utdannelse du fikk i romeriket og i middelalderen. Trivium bestod av, Dispositio: Organisering av innhold, sortering, forsiktig layout,. Retorikk - på 2 timer - Universitetet i Oslo . READ. 5. Retorikkens 5 deler/faser. Inventio (heuresis) Dispositio (taxis) Elocutio (lexis Retorikk har fem faser som er: Inventio = finne argumenter, Dispositio, Elocutio = utforming av talen, Memoria = huske og Pronuntiatio og Actio = bruk av stemmen og kroppen. Men dette er langt i fra alt. Påvirkning er alltid en viktig ting, en tale skal være overbevisende, appellerer til fornuften eller til følelser for og nå fram til ditt publikum

Kommunikasjon og kultur - Retorikk - NDL

Dispositio er den andre av de fem retoriske arbeidsfasene som er kjent fra klassisk retorikk. Logg inn. dispositio. Brødsmulesti. Store norske leksikon ; Jokaisen äänikerran voi kytkeä erikseen käyttöön ja pois, ja jokainen soi myös itsenäisesti, mutta kaikkia äänikertoja ei ole tarkoitettu soimaan yksinään 2.3 Retorikk 7 2.3.1 Definisjon 7 2.3.2 Retorikkens betydning for prosessen 8 2.4 Retorikk og sakførsel - prosedyreteknikk 13 2.4.1 Introduksjon 13 2.4.2 Forsvar av advokaturen 14 2.4.3 Deduksjonen 15 2.4.3.1 Disposisjon som hjelpedokument, tvl. § 9-14 (2) 17 2.4.3.2 Dispositio - disponeringen av talen 1 Aristoteles (384-322 f. Kr.), grunnleggeren av den systematiske retorikken. Cicero taler til det romerske senatet. Maleri av Cesare Maccari. Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). 357 relasjoner Retorikk og kommunikasjon 3pba. Hvilke momenter skal være med? Dispositio: Ordne rekkefølgen på innholdet. Elocutio: Sette elementene sammen til en tekst. Memoria:. Det finnes mange ulike definisjoner av retorikk, Inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio. De to sistnevnte handler om selve fremføringen og er ikke like relevant for tekstproduksjon, men de tre første er utmerkede verktøy for å skrive en overbevisende tekst,.

Oversikt over retoriske begreper - Cappelen Dam

I retorikk og kommunikasjon er det stort sett aldri et enkelt svar på hvordan noe bør være. Det kommer an på situasjonen. Hva som er en god tale avhenger av samspillet mellom de faste elementene i enhver talesituasjon; emnet, taleren, tilhøreren, ordene og omstendighetene Politisk retorikk hadde jeg syslet med før, så å si, av formgivningens dispositio og elocutio: Det er, ikke minst, skrivearbeidet som leder til disse forskjellige «stedene» der kunnskapen oppstår idet tingene kommer til syne fra den ene eller andre side..

retorikk - Videoteke

Takk for prisen! : retorikk og litteratursyn i de nordiske litterære nobelprisvinnernes bankettaler i perioden 1903 - 1974. Seglem-Larsen, Aase. Master thesis. View/ Open. No file. Year henter talen stoff fra (inventio), hvordan er talen disponert (dispositio) og hvilke bevismidler (appellativer) benytter talen seg av (logos, ethos, pathos) Memoria var betegnelsen på aspekter som involverer hukommelse i vestlig klassisk retorikk.Ordet er latin, og kan oversettes som minne. Det var en av fem kanoner i klassisk retorikk (de andre var inventio, dispositio, elocutio og pronuntiatio) opptatt av utforming og fremføring av taler og prosa.. Retorikkunsten vokste ut av oratoriet, som var det sentrale mediet for intellektuelt og.

retorikk - VideoteketKurs i Oslo 11

Institutio Oratoria (engelsk: Institutes of Oratory) er en tolv-bindende lærebok om teorien og praksis for retorikk av den romerske retorikeren Quintilian.Den ble utgitt rundt år 95 e.Kr. Arbeidet omhandler også grunnleggende utdanning og utvikling av oratoren selv 02 (uke 35) Historisk overblikk I: Retorikk i Hellas Andersen, s. 279-288; Vestrheim, s. 14-32 03 (uke 36) Historisk overblikk II: Retorikk i Roma Andersen, s. 288-306; Vestrheim, s. 32-36 04 (uke 37) Inventio og dispositio Vestrheim, kap. 3-4 05 (uke 38) Elocutio (inkl. figurlære) Vestrheim, kap. Retorikk Dette kapitlet handler om Retorikk Monolog Dialog Retoriske virkemidler i nye medier Retorikk: Læren om talekunsten Gode råd for en vellykket tale Intellectio - fundere Inventio - finne stoff til argumentasjonen Dispositio - lage disposisjonen Elocutio - formulere argumentene Memoria - huske Actio - framføre Analysis - analysere og oppsummere Elocutio Taleren må ha Dispositio. I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Hvordan er innledningen, saksframleggelsen og avslutningen? Elocutio. Hvilken stil (enkel, mellom, høy) har avsenderen valgt? Er språket enkelt eller vanskelig? Er det klart og presist? Hvilke troper og figurer er brukt

Retorikk er ikke det samme som filosofi eller dialektikk, som mest er knyttet til refleksjon. Heller ikke det samme som grammatikk som er studiet av reglene som gjelder et språk. Geoffrey N. Leech definerer retorikk i vid forstand som Den effektive bruken av språket i videste forstand, knyttet først og fremst til hverdagssamtalen, og bare sekundært til mer forberedt og offentlig bruk av. RETKOM3104 Prosjektarbeid i retorikk vår 2012 Kandidatnummer: 4001 og 4004 FORORD Oppgaven «Fedrekvote til besvær - NAVs brev til fedre» er et fellesprosjekt som vi har samarbeidet om. Vi takker Jan Svennevig for den gode veiledningen vi har fått av ham. Han har vært til stor hjelp for oss Takk for prisen! : retorikk og litteratursyn i de nordiske litterære nobelprisvinnernes bankettaler i perioden 1903 - 1974. dc.date.accessioned: 2013-03-12T11:50:27Z: Hvilke steder (topoi) henter talen stoff fra (inventio), hvordan er talen disponert (dispositio) og hvilke bevismidler (appellativer) benytter talen seg av (logos, ethos,. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Jan Grue Har forfattet følgende artikler

 • Fridemokratene tyskland.
 • Toggo app für samsung.
 • Kjøpe kart over usa.
 • Rathaus lingen.
 • Wochenspiegel merseburg.
 • Plutselig mye kviser på ryggen.
 • Venture capital norge.
 • Rush priser.
 • Tools oslo.
 • Mackensen kaserne hildesheim.
 • Epson eh tw6700 manual.
 • Bryllup ambassade london.
 • Staatstheater karlsruhe öffnungszeiten.
 • Brunel university.
 • Webcam hameln.
 • Lønn hos røde kors.
 • Weihnachtsmarkt ludwigshafen rhein galerie 2017.
 • Trias dinosaurer.
 • Ansiktsvask test.
 • Mat oppskrifter app.
 • Twister 1996 musikk komponert av.
 • Rave oslo 2017.
 • Effektive mageøvelser.
 • Escape game kindergeburtstag.
 • Apple watch series 2 functions.
 • Selvmordsstatistikk verden 2016.
 • Indre smerte.
 • Ascites behandling.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Gåsungen.
 • Memphis rock.
 • Fagn trondheim priser.
 • Brasserie blanche meny.
 • Takke dikt.
 • Molde vgs ikt.
 • Outlet berlin ralph lauren.
 • Leggerutiner baby.
 • Neue mühle moers neuer besitzer.
 • Mercedes usa configurator.
 • Kourtney kardashian kindernamen.
 • Karstadt oktoberfest 2018.