Home

Paramedisin uit

Vil du ha et krevende og meningsfullt yrke? Ta et studie i paramedisin! En paramedisiner (paramedic) jobber med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjeneste, der riktig førstehjelp kan avgjøre liv eller død. Som student ved UiT, får du teori og realistisk praksis i et høykompetent akuttmedisinsk miljø, slik at du kan gi god behandling ved akutt sykdom og livstruende skader Bachelorprogram i paramedisin er et nytt 3-årig gradsstudium ved UiT Norges arktiske universitet. Første kull starter opp høsten 2018. Utdanningen tilsvarer Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic ved HiOA/OsloMet og Nord Universitet Mange ønsker å jobbe i ambulanse, og til høsten får UiT et etterlengtet studietilbud i paramedisin. HiOA hadde ifjor 8,5 søkere per studieplass, og studiet var dermed blant de mest populære i Norge

UiT Norges arktiske universitet - Paramedisin - bachelo

De siste årene har akvamedisinstudenter vært på utveksling til Aberdeen (Skottland), København (Danmark) og på Hawaii (USA). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer

Bachelorstudium i paramedisin er en 3-årig profesjonsutdanning (180 studiepoeng). Fullført studium kvalifiserer til graden bachelor i paramedisin. Studiet er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler av 1.april 2005 nr. 15 § 3-2 og § 3-3 og forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø a › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Bachelor, paramedisin, treårig (669966) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PARAMEDISIN (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen PARAMEDISIN (Bachelor) OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

Paramedisin - bachelor: Ofte stilte spørsmål UiT

Stillingstittel: Universitetslektor i paramedisin (151104), Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet, Søknadsfrist: Avslutte Paramedisiner er et uttrykk med flere betydninger. Flertydigheten gjør at ordet kan være vanskelig å bruke. ambulansearbeider med høyskoleutdanning. Det er analogt til det engelske paramedic. personer, som ikke er leger, og som utøver medisinsk praksis (paramedisin), for eksempel sykepleiere og fysioterapeuter. personer som utøver diagnostikk og behandling uten skolemedisinsk utdanning.

Tror 113 er grunnen til at paramedisin er Norges mest

UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Sider Bedrifter Utdanning Universitet og høgskole Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Videoer Bachelor i paramedisin. Paramedisin ved Universitet i Stavanger, prehospitalt arbeid - paramedic ved OsloMet og arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er studiene med flest førstevalgssøkere per studieplass. Se hele listen under. UIT. Tromsø. 14,1. 10. Paramedisin Program for paramedisinsk seminar 22.januar 2019 10.30-10.45 Åpning, RETHOS og oppdraget v/UiT og Vegard Andersen, leder RETHOS-gruppe for paramedisin 10.45-11.05 Utfordringsbildet og bachelorutdanningen i paramedisin v/Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 11.05-11.25 Rolle for paramedisinere i fremtiden v/Stephen Sollid, førsteamanuensis UiS 11.25-11.45 Diskusjon i plenu Første kull på bachelor i paramedisin ved Universitetet i Tromsø. Foto: Mathias Bruvoll, UiT. Ja til y-vei i paramedisin. Helseforetakene bør på banen. Løft de ansatte! Publisert 16. sep. 2020 kl. 19:59Tekst: Live Oftedahl. Publisert av Live Oftedahl

Studentutveksling: Søk om utveksling . 5. Nominasjon Etter utløpt søknadsfrist, vil utvekslingskoordinator ved UiT vurdere søknaden for nominasjon til utvekslingsavtale. OBS! Tilbakemelding gis på din UiT e-postadresse: brukernavn@post.uit.no. Etter at du er godkjent av UiT, kan du gå videre og fullføre søknaden om utveksling (se #5 godkjenning & #7 Søknad til partneruniversitet) Informasjon om studiet. Nye retningslinjer for utdanningen er under utarbeidelse (Kunnskapsdepartementet). Forskrift om nasjonale retningslinjer for bachelor i paramedisin ventes vedtatt i løpet av januar 2020, og vil tre i kraft fra og med studieåret 2021/2022 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter - fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard UiT-rektoren skriver om søkertallene: Bekymret over lærerutdanningen og skylder på TV-serie. Paramedisin-studiet har svært mange søkere

Slik blir det nye paramedisinstudiet ved UiT UiT

Les denne saken på HiOFs nettsider. Jobb og videre studier (2020-2024) Yrkesmuligheter. Betegnelsen paramedisiner brukes om ambulanse- og redningspersonell som er spesialtrenet til avansert, livreddende førstehjelp utenfor sykehus ️Noen ganger er det livsviktig å regne riktig ️ Bachelor i sykepleie ved UiT Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 1 k visninger · 2. desember 201

Nytt studium i paramedisin ved UiT: - Å jobbe i ambulansen

Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene De har vært gjennom et halvt år med teori på skolen og praksis - på akuttmottaket, AMK og i ambulansetjenesten. I dag deler de kasuistikker fra akuttmottaket I paramedisin er det 282 søkere til 20 studieplasser, mer enn 14 søkere per studieplass. Også i medisin, I fjor hadde UiT en økning i antall søkere på 14,34 prosent,.

Tror 113 er grunnen til at paramedisin er Norges mest

 1. Søknad utenlandspraksis IHO og paramedisin . 5. Søk om godkjenning av emner / praksis Når du skal velge emner / praksis for utenlandsoppholdet, Etter mottatt positivt svar fra UiT på ønske om utveksling, kan du sende søknad direkte til partneruniversitetet
 2. Et annet studium er bachelor i paramedisin, som UiT lyste ut for første gang i år. - Det har vært en enorm interesse for paramedisinstudiet og det blir konkurranse om å komme inn. Hele 291 søkere til 20 studieplasser. Dette er et studium som vil bidra til å styrke fagfeltet akuttmedisin, sier Husebekk
 3. Fredag ble søkertallene for høyere utdanning offentliggjort. Der kommer det fram at UiT, for første gang, har 10.342 førstevalgssøkere. Det er en økning på over 25 prosent

paramedisin - Store medisinske leksiko

På andreplass kommer et studie som er nytt av i år ved UiT: paramedisin. Der vil hele 291 søkere knive om 20 studieplasser. - Vi er i dialog med departementet om å øke antall studieplasser. Aldri før har like mange søkt seg inn på norske universiteter og høgskoler. Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg

Foto: UiT Norges arktiske universitet, Mathias Bruvoll Vil endre opptaks­forskriften for å få flere ambulansearbeidere inn i paramedisinstudier. Kunnskapsdepartementet - Det er nok to-tre år fram i tid, sier Thomas Hansen, som leder Rethos-gruppen i paramedisin UiT har også i år landets klart mest fornøyde studenter innen juss og medisin. Paramedisin, satellitteknologi og luftfart skårer også høyt hos UiT-studentene

Programgruppen for paramedisin ønsker velkommen til seminar om fremtidens paramedisinutdanning. Seminaret arrangeres ved UIT Norges arktiske universitet 22.januar 2019. Målet med seminaret er å få innspill til utviklingen av nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanningen Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 499 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 78 relaterte yrker.Du kan studere hos 629 skoler ved 214 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag For selv om UiT og de andre store universitetene og høgskolene i Norge opplever en liten nedgang i antall søkere fra toppåret 2018, har økningen i antall studenter ved UiT vært stabilt god i mange år. I 2015 var det 6628 som hadde UiT sin førstevalg, i år er tallet 8272, en økning på 24,8 prosent. Får job Her er noen av sakene studieplasser for bachelor i paramedisin på listen. Det samme gjelder master i akvamedisin der UiT sammen med UiB søker om å endre finansieringskategori fra C til A. De ber også om finansiering av 20 studieplasser på master i luftfart. 20.000 per lærermasterplas Påmelding til opptaksprøven. I tillegg til generell studiekompetanse og førerkort klasse B, kreves bestått fysisk opptaksprøve for å være kvalifisert til dette studiet

Akvamedisin - master UiT

UiT: Paramedisin: 324: 20: 16.20 . Publisert 24.04.2020. Koronasituasjonen. Samleside for artikler relatert til koronasituasjonen. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden? Det er vanskelig å spå, men noen ting vet vi.. Det er fortsatt paramedisin og luftfartsfag som er de mest populære bachelorstudiene ved UiT. Paramedisin har 324 søkere på 20 studieplasser, noe som gir 16,2 søkere per plass, mens luftfartsfag har 168 søkere på 12 studieplasser, 14 søkere per plass Høyskolelærer II Bachelor Paramedisin UiT- The Arctic University of Norway. apr. 2018 - n. Siviløkonom, rettsvitenskap og sykepleier er de studiene flest søkere har som sitt førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak

Medisin profesjonsstudium UiT

 1. Studentutveksling: Søk om utveksling . Slik søker du om utveksling - trinn for trinn I en globalisert verden, er internasjonal erfaring gull verdt
 2. Er litt inne på tanken å ta en treårig bachelor i paramedisin. Det er en forholdsvis ny utdannelse, Opplæring i utrykningskjøring (kode 160): Kompetanse for å betjene utrykningskjøretøy (kode 160) er inkludert ved UiT Norges arktiske universitet. Det tilfaller ingen ekstra kostnader for dette
 3. Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass: Luftfartsfag: 16,7 Paramedisin 14,
 4. Likevel har UiT mange kvalifiserte søkarar, og på alle sine fire sjukepleiarutdanningar i Harstad, Narvik, Hammerfest og Tromsø, er det lange ventelister. Totalt har 330 personar fått tilbod om plass på Bachelor i sjukepleie, medan 494 står på venteliste
 5. Paramedisin er også populært ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Ved Norges nordligste universitet blir det jublet over at de for første gang har mer enn 10 000 søkere . Det er fortsatt paramedisin og luftfartsfag som er de mest populære bachelorstudiene ved UiT

Stillingstittel: Øvings- og praksiskoordinator (overingeniør) tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin (186884), Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u UiT: Paramedisin: 20: 303: Søkervekst til humanistiske fag. Marcus Eli Johansen forteller at han ikke hadde forventet at et studie som FPØ skulle lanseres ved et norsk universitet. - Når jeg leser om elitestudier og prestisjekulturen rundt dette studiet i Storbritannia, så er ikke det noe jeg assosierer med norske samfunnsidealer Paramedisin - 20 studieplasser og kategoriendring Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tok initiativet til at UiT skulle starte opp bachelorstudiet i paramedisin, da dette svarer på deres behov for ambulansepersonell med kompetanse på bachelornivå og vil være avgjørende for fremtidig tilgang på kvalifisert bemanning av ambulansene

Bachelorutdanningen for Paramedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Ingen resultater funnet. Kontaktinformasjon. Vivat. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Åsgård Postboks 612 Studieleder ved bachelor i paramedisin / Head of studies bachelor in paramedicine Troms fylke, Norge 206 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt UiT- The Arctic University of Norway. Rapporter denne profilen UiT The Arctic University of Norwa UiT beskriver fjoråret som et rekordår, og i år har universitetet 551 færre søkere. Det nye studieprogrammet paramedisin viser seg også å være populært UiT har flest vitenskapelig ansatte per student og er kjent for å ha kort vei mellom student og lærer. Misjon: Her kan du gjøre deg kjent med Helsefak. Spør gjerne hvis du lurer på noe! Tirsdag tok de siste potensielle studentene opptaksprøver i Paramedisin Paramedisin-studiet ved Universitetet i Stavanger (UiS) kom på førsteplass på denne lista og paramedisin-studiet på UiT Norges arktiske universitet kom på 9. plass. Prorektor utdanning og kvalitet ved UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen deltok på framleggelsen av hovedopptaket til høyere utdanning i Oslo tirsdag 23. juli

UiT Norges arktiske universitet - Jobbnorge

 1. UiT- The Arctic University of Norway. Rapporter denne profilen; Om. Studerer bachelorgraden paramedisin ved UiT i Tromsø. Erfaring. Assistent tysvær kommune. mai 2019 - aug. 2019 4 måneder. Medarbeider COOP ØST SA. okt. 2016 - jun. 2018 1 år 9 måneder. Skjoldastraumen. Lærling Statoil
 2. 10.342 studiesøkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg i år. Dette er en rekordstor økning på 25 prosent fra 2019, og første gang UiT har over 10.000 søkere. UiT Campus Harstad har en økning på nesten 20 prosent flere søkere, enn i fjor
 3. UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer
 4. Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag
 5. Bachelor i paramedisin Viktig informasjon angående opptaksprøve - fysisk test. Fysisk egnethet og styrke er en nødvendig forutsetning for yrkesutøvelse som paramedisiner (paramedic). For å finne ut om det er hensiktsmessig for deg å søke opptak til studiet, anbefaler vi a

Et annet studium er bachelor i paramedisin, som UiT lyste ut for første gang i år. - Det har vært en enorm interesse for paramedisinstudiet og det blir konkurranse om å komme inn. Hele 291 søkere til 20 studieplasser Bachelor i paramedisin ved UiT Norges arktiske unviersitet - 2019 versjo Spennende planer du har! Vi regner med at du mener denne bachelorgraden i Paramedisin ved UiT?. Det er en flott utdanning, og vi tror mulighetene er gode. Bachelorstudiet kvalifiserer deg til autorisasjon som ambulansearbeider, og hovedsaklig til arbeid i ambulansetjenesten.. Lærestedet skriver: Yrket er i sterk utvikling og kompetanse som paramedisiner etterspørres i økende grad

UiT kan melde om at paramedisin er en av de mest populære utdanninge i år. Rekordmange søkere har også gitt høyere poenggrenser for å komme inn. Nåløyet er trangere enn noensinne for studier som medisin (69,0 poeng på ordinær kvote), psykologi (66,8) og odontologi (66,1) UiT Norges arktiske universitets studie i paramedisin er på åttendeplass og Nord universitet på tiende. Les også: Færre søkere til lærer- og sykepleiefag Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, men andre deler av arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg - har du bestemt deg? Fra høsten starter det første kullet på bachelor i paramedisin - vil du være med?..

Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet 10 Apr, 2015 Instituttets utdanningsportefølje består av undervisning og veiledning i medisinstudiet, masterstudiet i telemedisin og e-helse, bachelorstudiet i paramedisin samt videreutdanning for leger og i Det helsevitenskapelige fakultets ph.d.-program Alternativ behandling, alternativ medisin, er en samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor evidensbasert medisin.

Video:

Prehospitalt arbeid/paramedic utdanning

Bachelor i paramedisin 39 Mange studenter fikk et koselig avbrekk i eksamenskaoset i dag Terapihunden Loke har besøkt studenter som en del av Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet sin kampanje Stryk på hunden, ikke eksamen! Både Tromsø Røde Kors og Samskipnaden - Campus Tromsø er med på dette fantastiske initiativet Video: Berit Karina Bendikse Nord tilbyr videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet, eller som ikke har anledning til å være fulltidsstudent Uit psykologi bachelor Download Here - Instal . Psykologi - bachelor Er du opptatt av hvordan mennesker tenker, føler og handler? Psykologi er studiet av mennesker og dyr hvor atferd og opplevelser forklares gjennom teorier som er basert på vitenskapelige metode Paramedisin Bsc (Førsteamanuensis) - UiT Norges arktiske universitet. Kontaktinfo Universitetssykehuset Nord-Norge HF. E-post. UiT Norges arktiske universitet. E-post. Annet. Privat e-post. Vitenskapsdisipliner Emner Prosjekter Forskningsresultater i Cristin. Se hva snittet for studiene ved UIT er, og hva de kan bli neste år

PARAMEDISIN (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

For Hire . Post jobs, find pros, and collaborate commission-free in our professional marketplace Talent Media er en nettavis for unge voksne mellom 18 og 35 som vil skape en karriere - eller bare få jobb. Vår kommersielle team lager skreddersydde stillings- og omdømmeannonser for din bedrift som spres mot konkrete målgrupper i sosiale medier

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic - Studen

8.272 personer har UiT som førstevalg, størst økning har barnevernsstudiet. I paramedisin er det 282 søkere til 20 studieplasser, mer enn 14 søkere per studieplass. Også i medisin, fysioterapi, bachelor i spesialpedagogikk og masterutdanningen i rettsvitenskap,. Paramedisin-studenter øver digitalt på ambulanselivet | UiT Da koronasituasjonen satte en stopper for fysisk undervisning i mars, måtte lærerne på paramedisin-studiet ved UiT tenke nytt. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT is feeling inspired Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Tromsø, Norway. 4 k liker dette. Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet tilbyr utdanning og driver forskning og formidling innen.. Paramedisin Høgskolen i Østfold 20,9; Arkitekt AHO Oslo 18,9; Psykologi Universitetet i Stavanger 18,6; Informatikk Universitetet i Bergen 18,4; Psykologi Universitetet i Oslo 17,2; Paramedisin Universitetet i Stavanger 16,7; Paramedisin UIT Tromsø 16,2; Kriminologi, bachelor Universitetet i Oslo 15,9; Medier og kommunikasjon, årsstudium.

Utdanning i paramedisin eller paramedic i Norge

klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf I paramedisin er det 282 søkere til 20 studieplasser, mer enn 14 søkere per studieplass. Også i medisin, fysioterapi, bachelor i spesialpedagogikk og masterutdanningen i rettsvitenskap, er det knallhard kamp om studieplassene, melder UiT Universitetet i Tromsø gleder seg over stor interesse for de 20 plassene innen paramedisin. 291 søkere har dette som førstevalg. UiT tilbyr også 12 plasser i luftfartsfag, som 200 søkere. UiT har også i år landets klart mest fornøyde studenter innen juss og medisin. Paramedisin, satellitteknologi og luftfart skårer også høyt hos UiT-studentene. fredag 17.01 202 Paramedisin Jobs 2020. Searching for Paramedisin job or career in Norway?Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career

Paramedisin, deltid - Nord universite

27 år gamle Marthe Woll fra Tromsø har lyst til å jobbe i ambulanseavdelinga til UNN, og søker nå på det nye bachelorstudiet i paramedisin på UiT Norges.. Paramedisin og luftfartsfag er studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass. For UiT, som for landet generelt, synker antallet søkere til lærerutdanningene. Det bekymrer Husebekk: - Det er flere søkere enn vi har studieplasser, og vi håper at de som har søkt, takker ja til studieplassen de blir tilbudt Årets søkertall til høyere utdanning: Dette er de mest populære studiene. Jussen i Bergen er såvidt slått av storebror i Oslo - men samlet sett går søkertallene på rettsvitenskap ned UiT Norges arktiske universitet er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved UiT Norges arktiske universitet. 43 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet Disse fagansvarlige har ansvar for 80 fagområder og 4 341 artikler 1 424 artikler i leksikonet er skrevet av personer som Mitt navn er Julie Pedersen Indresand, og jeg er en 21 år gammel jente fra Narvik. Har akkurat begynt på en bachelor i paramedisin på UiT. På fritiden liker jeg å gå tur, trene på treningssenter, klatre og være med venner/familie. Tidligere har jeg vært i militærpolitiet i Forsvaret, så jeg verdsetter renslighet og et ryddig hjem

UiT Norges arktiske universitet - Biomedisin - bachelo

UiT- The Arctic University of Norway Bachelor paramedic paramedisin. 2019 - 2022. Se hele profilen til Ingeborg Holmenes. Se hvilke felles kjente dere har; Bli introdusert; Kontakt Ingeborg direkte; Bli med for å se hele profilen Ingeborgs profilmerke. Inkluder denne LinkedIn-profilen på andre nettsteder 27 år gamle Marthe Woll fra Tromsø har lyst til å jobbe i ambulanseavdelinga til UNN, og søker nå på det nye bachelorstudiet i paramedisin på UiT Norges arktiske universitet.Ambulansearbeidere må være i god fysisk form I 2015 var det 6.628 som hadde UiT sin førstevalg, i år er tallet 8.272, en økning på 24,8 prosent. I år som i fjor, er det vanskeligst å få studieplass på bachelor i luftfartsfag og paramedisin. I luftfartsfaget er det 191 søkere til 12 studieplasser, det vil si nesten 16 søkere per studieplass

Nytt studie skal gi flere menn i ambulansetjenestenUiT har fortsatt landets mest fornøyde studenter innen

Bachelor i paramedisin. 39. Mange studenter fikk et koselig avbrekk i eksamenskaoset i dag Terapihunden Loke har besøkt studenter som en del av Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet sin kampanje Stryk på hunden, ikke eksamen! Både Tromsø Røde Kors og Samskipnaden. Psykologistudiet ved UiT er for første gang annonsert gjennom samordnet opptak og har mange søkere. Det er faktisk Norges mest populære psykologistudium. Det er også høye søkertall til andre profesjonsstudier som medisin, jus og sykepleie. Paramedisin-studiet har svært mange søkere I år har rekordmange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. 108 000 søkere har den siste uken fått tilbud om studieplass. Det er en økning på 8000 sammenlignet med fjoråret

 • Takin ova wiki.
 • Jim bob duggar.
 • Napoleon st helena.
 • Kufa 90er fotos.
 • Uni mannheim vwl bewerbung.
 • Tools oslo.
 • Flying culinary circus guacamole.
 • Hall sensor arduino.
 • How did caleb die.
 • Trønder kommune kryssord.
 • Medhjelper eiendomsmegling oppgaver.
 • Blaue tonne kaufbeuren 2018.
 • Badestamp på hjul.
 • Håbrann farlig.
 • Let's dance gewinnspiel sms nummer.
 • Basket klær barn.
 • Bridge for alle tenerife 2017.
 • Hirsch nürnberg parken.
 • Kumquat früchte ernten.
 • Motherboard information.
 • Snapchat flammen leute finden.
 • Berlitz krefeld.
 • Camping bohuslän.
 • Google ads for website.
 • Barcelona.
 • Kåre magnus bergh utdanning.
 • Brannmursplater montering.
 • Kapitalismens gjennombrudd.
 • Haslachhof bramberg.
 • Hypotermibehandling etter hjertestans.
 • Hva er monogami.
 • 1 tag wellness sauerland.
 • Altibox tv overalt chromecast.
 • Forslag til bursdagsmat.
 • Crailsheim verkaufsoffener sonntag 2017.
 • Blader på nett.
 • Korrelation betyder.
 • Eikehjort.
 • Datorns tangentbord.
 • Unfall a7 heidenheim.
 • What is instagram.