Home

Likninger og ulikheter

Matematikk - Del 3 - Likninger og ulikheter

Video #3 - multiplisere og dividere med samme tall på begge sider. Vi forklarer hvordan vi kan multiplisere og dividere på samme tall på begge sidene av likhetstegnet for å løse likninger og ulikheter Du kan løse en likning i CAS med kommandoen Løsninger(<Likning>,<Variabel>), f.eks. Løsninger(x2 - x - 2 = 0,x). Hvis det kun er én ukjent i likningen, så kan du utelate variabelen og skri (

Likninger og ulikheter GeoGebra™ - Studienett

 1. http://www.kennethnygaard.com Denne videoen er en introduksjon til likninger; hva er likninger, hva skal vi med det og hva er målet når vi jobber med likninger
 2. us uendelig, slik det er beskrevet i artikkelen om likninger og ulikheter. For eksempel betyr x < 2 alle reelle tall
 3. Metode for å løse ulikheter. Langt på vei kan vi løse ulikheter etter de samme prinsipper vi brukte for å løse likninger. Hvis vi adderer det samme tallet på begge sider av ulikhetstegnet, beholder vi den samme ulikheten mellom venstresiden og høyresiden. Siden 5 < 9, så er 5 + 3 < 9 + 3
 4. Ved å bruke tre logaritmesetninger kan vi forenkle mange uttrykk og løse likninger og ulikheter som vi til nå ikke har kunnet løse uten digitale hjelpemidler. LK06. Vis kompetansemål. For a, b > 0 gjelder. Første logaritmesetning. lg a.

En ulikhet er i matematikk et utsagn som uttrykker at to størrelser er ulike. Ulikheter består av en venstreside og en høyreside samt et ulikhetstegn.. De viktigste grunnformene for ulikheter er: x < y («x er mindre enn y»); x ≤ y («x er mindre enn eller lik y»); x > y («x er større enn y»); x ≥ y («x er større enn eller lik y»); x ≠ y («x er ulik y» Spørsmål og svar finner du under følgende temaer: Regning (tall, prosent, brøk, gange) Algebra (likninger, faktorisering) Funksjonsdrøfting; Bevis; Geometri (passer og linjal, areal og omkrets) Måling; Sannsynlighet; Statistikk; Tallteori; Matematikkens historie; Formelsamling; Generelt om matematikk og orakelet; Spørsmål om spil Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk Vi har snudd ulikhetstegnet og observerer at utsagnet er riktig fordi -4 er mindre enn -2. Enkle ulikheter . Ulikheter der deler av x (i første) inngår løses som en ligning. Alle ledd med x samles på venstre side og trekkes sammen, og alle tall samles på høyre side og trekkes sammen. Eks 2: 4x -2 > 10 - 2x 4x +2x > 10 + 2 6x > 12 x > 10 Trigonometriske likninger. 11 Trigonometriske funksjoner. 12 Vektorer. 13 Vektorregning. 14 Vektorer i rommet. 15 Integralregning. 16 3 Likningssett og ulikheter. Studenten skal kunne. løse førstegradslikninger med en eller to ukjente. løse enkle og doble ulikheter. løse andregradslikninger med en eller to ukjente. sette opp.

Ulikheter Side 47 Dette er også nytt. Det legges vekt på at elevene skal skjønne at løsningen til en ulikhet ikke er et tall, men en del av tallinja. 2 Likninger og ulikheter K 2 Likninger og ulikheter 39 Kap02.indd 39 01-11-07 15:17:1 LIKNINGER OG ULIKHETER. Løs likninger ved å tegne Thinking Blocks (Singapore Model Method) Hva er Thinking Blocks? (Singapore Math) 2x + 3 = 8 + x. Hvor mange fyrstikker. er det i esken? Likninger og likningssett. Refleksjonsoppg. av Stig C. Rønningen Hyttestien. Med flytt og bytt mener man at man flytter leddet som ikke inneholder x over på høyre side av likhetstegnet og bytter fortegn. Likedan kan man flytte ledd som inneholder x fra høyre til venstre side av likhetstegnet og skifte fortegn. Det man i virkeligheten gjør er å trekke fra like mange på hver side

http://www.kennethnygaard.com I denne videoen ser vi på hvilken rekkefølge vi bør bruke reglene når vi løser likninger Ulikheter (video) OPPGAVER. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Oppgave 4 Løs likninger på tid - Hvor mange poeng får du? Fire på rad - løs likninger (2 spillere) Jeopardy - Løs likningene (2 spillere) M.C. Escher brukte symmetri, mosaikk og det uendelige i kunsten sin Likninger og ulikheter. Når vi løser likninger, kan vi bruke disse reglene: Vi kan legge til eller trekke fra det samme tallet eller. variabeluttrykket på begge sider av likhetstegnet. Vi kan multiplisere eller dividere alle leddene på begge. sider av likhetstegnet med det samme tallet eller. variabeluttrykket. Vi kan løse likningen 2x + 3.

Likninger og ulikheter video 1 - Introduksjon til

Likninger og ulikheter av høyere grad - nkhansen

Ligninger og ulikheter. Emneplan i likninger og ulikheter : Målprøver ligninger og ulikheter : Øve me Kapittel 3 - Formler og likninger. I dette kapitlet ser vi på formler, likninger og ulikheter. Vi lærer oss å visualisere likninger i form av graf, og vi lærer også å bruke digitalt verktøy (Geogebra) for å tegne disse Likninger og ulikheter. To likninger med to ukjente. Andregradslikninger. Andregrads eksponential-og logaritmelikninger. Implikasjon og ekvivalens. Ulikheter. Sannsynlighetsregning. Litt repetisjon. Kombinatorikk - antall kombinasjoner. Ordnede utvalg - når rekkefølgen teller. Uordnede utvalg Hei jeg lurte på om det var noen som visste hvordan man løser ulikheter og likninger som jeg ikke vet hvordan jeg skal løse oppgavene. Her er de: Ulikheter: 2x + 4 3x + 9 3x - 2 1x 4 4 Likninger: 1x = 4 3 3(x - 2) = 2x + 5 Andre: -62 * (-2) + 4 * 1 Johan Petrus setter 5000 kroner i banken. Han. Grafisk og digital løsning av likninger og ulikheter. Så langt har vi diskutert hvordan vi løser likninger og ulikheter for hånd, ved regning. Det er ekstremt viktig å huske på at mange likninger overhode ikke kan løses på denne måten, og blandt annet derfor har vi også helt andre løsningsmetoder

Matematikk for samfunnsfag - Lineære ulikheter - NDL

 1. Betyr det at x kan ta alle verdier fra og med 5 og større. Det er det samme som å skrive , eller som geogebra vil vise det. Det blå området er tillatte løsninger. Fremgangsmåte. Vi løser ulikheter som likninger. Regler. Legge til og trekke fra samme tallet på begge sider; Multiplisere eller dividere med tall som ikke ikke er null
 2. Likninger og ulikheter. Her finner du oppgaver som handler om dette temaet! (Ingen har skrevet i dette forumet enda) Hopp over Navigasjon. Navigasjon. Hjem. Portalsider. Merkelapper. Kalender. Velkommen til Elverumskolen. Veiledninger. Feideressurser. Nettressurser. Programvare. Brukerstøtte. PPT/Logoped
 3. utes, 12 seconds 19,466 views. Show more. Flere simillar lydbøker: Likninger og ulikheter video 3 - multiplisere og dividere med samme tall. Kenneth Nygaard
 4. Forskjellen Likninger og ulikheter: teori, metoder og programmer Format Innbundet bok Edition 2. Emneoversikt Matematikk / differensiallikninger ISBN / SKU 0824790073 Forfatter Ravi P. Agarwal Utgiver Marcel Dekker Inc., Publiseringsdato januar 2000 Pris $ 215.00 Gjennomgang I et selvbilde..
 5. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid
 6. Kjøp 'Algebranøkkel, regning med bokstavuttrykk, likninger og ulikheter' av Øyvind Guldahl fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825626753

Likninger 2 - Isolere variabel Likninger 3 - Likning med x på begge sider av likhetstegnet Likninger 4 - Eksempel Likninger 5 - Eksempel med parenteser Likninger 6 - Eksempel med x i nevner Likninger 7 - Eksempel Formler 1 Formler 2 Ulikheter 1 Ulikheter 2 Doble ulikheter Grafer 1 - Fra likning til graf (rette linjer) Grafer 2 - Intuisjon/forståelse for likninger og grafer Å finne likningen. Ulikheter løser vi omtrent på samme måten som likninger. Vi har disse regnereglene: Vi kan legge til eller trekke fra det samme tallet på hver side av ulikhetstegnet 3.0 Likninger, ulikheter og problemløsning Undersider (5): Andregradslikninger Flytte/bytte reglen Likninger og regneark Likning med brøk Å sette prøve på svaret Comment 1T - Matematikk Kapittel 3 - Formler og likninger. I dette kapitlet ser vi på formler, likninger og ulikheter. Vi lærer oss å visualisere likninger i form av graf, og vi lærer også å bruke digitalt verktøy (Geogebra) for å tegne disse 1.6 - Likninger og ulikheter 3 - Tredjegrads likning og ulikhet 1.6 - Likninger og ulikheter 4 - Fortegnsskjema med repetert faktor 1.7 - Forkorting av rasjonale uttrykk 1.8 - Rasjonale likninger 1 1.8 - Rasjonale likninger 2 - Falske løsninger 1.9 - Rasjonale ulikheter

Likninger og ulikheter Likning Regler Første- og andregradslikning Likningssett Ulikheter Prøve på svaret Amalie Moen Eidet, 10c-1 Likninger og ulikheter Likning Regler Første- og andregradslikning Likningssett Ulikheter Prøve på svare Likninger og ulikheter Flere variable og fortegnsskjema Lineær optimering Grafområder, nivålinjer, ekstremalverdier på grafområde og lineær optimering Logaritmer Innføring i logaritmeregning Funksjoner Generelt om spesifikke. Tall og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevneren løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente Eksempler på eksamensoppgaver om likninger og annen algebra Våren 09 I Geogebra kan du velge mellom ulike framstillingsformer for lineære funksjoner/likninger når du arbeider med en grafisk løsning. Du kan uttrykke en funksjon som y=ax+b, men du kan også uttrykke en linje i et koordinatsystem som en likning med to ukjente på formen Ax+By=C. a) Vurder fordeler og ulemper med de to representasjonene Likninger med to ukjente - grafisk løsning 2: Spor IV - fasit. SPOR IV. Oppgave 1. a) Hos funksjoner på formen y=ax+b er det lett å avlese stigningstall og skjæringspunkt med y-aksen, men ikke alle linjer i et koordinatsystem kan skrives på formen y=ax+b,.

Matematikk for realfag - Logaritmesetningene - NDL

Likninger med parenteser Når vi skal løse større likninger med parenteser, må vi først bruke reglene du lærte når vi jobbet med algebra og deretter likningsreglene. Vi repeterer: Algebra - å løse opp parentes. Algebra - å multiplisere et tall med en parentes. Likninger med parenteser. OPPGAVE vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måte omforme uttrykk og løse likninger, ulikheter og likningssystem av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner, både ved regning og med digitale verktø

Du skal både kunne tegne grafene og kunne bestemme funksjonsuttrykket til lineære funksjoner ut fra praktiske situasjoner. Det skal du så benytte til å løse ulikheter og likninger hvor lineære funksjoner inngår Likninger og ulikheter Shared by: bjørn ove thue - Published: 25.08.2011 14:33 - Updated: 25.08.2011 14:33. Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1. Video. kap 1.6 Likninger og ulikheter. Report. Mathematics for the natural sciences. Regning med bokstavuttrykk, likninger og ulikheter Heftet gir en kortfattet framstilling av de grunnleggende teknikkene for regning med bokstavuttrekk, løsning av ulike typer likninger og ulikheter. Det vil si den algebraen som gjennomgås de to første årene på videregående skolen

3 Likningssett og ulikheter. 4 Rette linjer og grafer. 5 Polynomer og rasjonale uttrykk. 6 Grenseverdier og derivasjon. 7 Funksjonsdrøfting. 8 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 9 Trigonometri og geometri. Likninger 2 Teori. Likninger 3 Teori. Likninger 4 Teori. Likninger 5 Eksempel Heftet gir en kortfattet framstilling av de grunnleggende teknikkene for regning med bokstavuttrekk, løsning av ulike typer likninger og ulikheter. Det vil si den algebraen som gjennomgås de to første årene på videregående skolen. Framstillingen er fulgt av eksempler og øvingsoppgaver med fasit. Har innholdsfortegnelse ISBN: 978-82-562.

Ulikhet (matematikk) - Wikipedi

singaporsk lærebok og analysen er begrenset til to områder i algebra: likninger og ulikheter. Jeg har benyttet meg av analyseverktøyet til Hong og Choi (2014) som ble brukt for å sammenligne lærebøker fra to land i deres studie Mengdelære, likninger og ulikheter: - Mengdelære - Første- og andregradslikninger med en og to ukjente - Faktorisering av polynomer og polynomdivisjon - Irrasjonale likninger - Enkle og doble ulikheter av 1. og 2. grad, fortegnskjema Trigonometri, trigonometriske funksjoner og geometri: - Definisjon av de trigonometriske funksjone sinus. Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS. Kontakt oss; Rettighete Screening (digital) og /eller elevintervju. Målgruppe 1. - 10. trinn. Forfatter, utgiver, årstall A. McIntosh Oversatt og bearbeidet av M. R. Settemsdal og I. M. Stedøy- Johansen Matematikksenteret Ny digital utgave publisert i oktober 2018. Formål Materiell er utviklet for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse

Algebra (likninger, faktorisering) - Matematikk

Algebra og likninger Link Hva? Algebra og likninger Nivå 1 - Likninger og regning med variabler Algebra og likninger Nivå 2 - Likninger, regning med variabler og ulikheter Algebra og l løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler; regne med logaritmer og bruke dem til å forenkle uttrykk og løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger; bruke begrepene implikasjon og ekvivalens i matematisk argumentasjon Problemløsning og likninger: Grunntall s. 124 - 133 : Mål: Du skal kunne løse ulikheter av første grad: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Ulikheter: Grunntall s. Mål: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Grunntall s. Mål: Omvendt undervisning Campus Inkrement 3 Formler, likninger og ulikheter. 3.1 Likninger og Likninger 3.2 Formler 3.3 Rette linjer 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 3.5 Grafisk avlesing 3.6 Grafisk løsning av lineære likningssett 3.7 Innsettingsmetoden 3.8 Ulikheter. 5 Potenser og logaritmer. 5.1 Potenser 5.2 Regneregler for potenser 5.3 Tall på standardfor

2x + 4 = 34 - 3x - Likninger - MatteMester

3TI-Nspire™ CX-og TI-Nspire™ CX CAS lærerprogram

• løse likninger, ulikheter og likninger av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttryk Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site likninger og ulikheter av hoyere grad 03. Share Details. Sign In. View all content. My Account Sign Out. Help Center. All NKHansen's Items > Algebra > likninger og ulikheter av hoyere grad 03. 38 of 42. comments. Media. l og u av hoyere grad 03.mp4. 7.2MB. Viser hvordan man løser en ulikhet av høyere grad enn 1 likninger og ulikheter av hoyere grad 02. Share Details. Sign In. View all content. My Account Sign Out. Help Center. All NKHansen's Items > Algebra > likninger og ulikheter av hoyere grad 02. 37 of 42. comments. Media. l og u av hoyere grad 02.mp4. 2.1MB. Viser hvordan man løser en fjerdegradslikning når likningen ikke har ledd av første og. Likninger. Lineære likninger med en og to ukjente, andregradslikninger, spesielle likninger av høyere orden, rasjonale og irrasjonale likninger. Ulikheter. Enkle og doble ulikheter. Andregradsulikheter og rasjonale ulikheter; Grunnleggende trigonometri og geometri (areal og volumberegninger) Generell trigonometri. Sinus- cosinus- og.

arbeide mer med å formulere og løse likninger og ulikheter av første grad med én ukjent stille opp og tolke likninger med to ukjente, arbeide med varierte løsningsmetoder og kontrollere og vurdere løsninger møte eksempler på tall og algebra i kulturell og historisk sammenhen Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: Algebra, likninger og ulikheter, lineær optimering, logaritmer, likninger, funksjoner, derivasjon og sannsnynlighet løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente; regne med ulikheter; elementær lineær programmering; lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel; løse enkle ligningssystem; derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte

Enkle likninger og ulikheter; Trigonometri; Trigonometriske, eksponential og logaritmefunksjoner; Derivasjon og enkel integrasjon; Algebra: Særlig vekt på grunneleggende algebra med tall og bokstaver, brøkregning og de tre kvadratsetningene. Prosentregning: Særlig vekt på anvendelser knyttet til endringer i pris, populasjonsvekst og. Likninger og ulikheter LIKNINGER OG ULIKHETER----- En måltest om likninger og ulikheter. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Startsiden. Abonner på: Innlegg (Atom) Om meg. Leif Vis hele profilen min. UKAS. Likninger og ulikheter. 7 - 8. Excel, økonomi, statistikk og sannsynlighet. 9. Geometri - begreper og egenskaper. 10. Geometri - måling og beregninger. 11. Geometri - konstruksjon og avbildning. 12. Funksjoner. Eksamen . Modellen bygger på sammenflettingsprinsippet med fokus på dybdelæring og progresjon Merk at parentesen (x − 2) dukker opp to ganger når vi er ferdige med å faktorisere. x = 2 er derfor en dobbel løsning, og vi har bare to forskjellige løsninger:. x = 2 og x = −2. Til nå har vi bare sett på likninger hvor leddet i den høyeste potensen hadde koeffisienten 1. Hva kan vi gjøre med likninger hvor koeffisienten er et annet tall

beregne og analysere lengder og vinkler til å avgjøre parallellitet og ortogonalitet ved å kombinere regneregler for vektorer; Algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttryk Et likningssett kan være praktisk å bruke om du skal sammenlikne eks. lønnstilbud, utgifter og lignende. Videoforelesninger: Likningssett - Grafisk løsning (Omvendt undervisning - video) Klikk på Likninger og ulikheter - Grafisk løsning av likningssett; Likningsett - Innsettingsmetoden (Omvendt undervisning - video - Metoden vises i Del 2) Klikk på Likninger og ulikheter - To. Likninger og ulikheter. Likninger - Oversikt over alle verktøy. Denne leksjonen gir deg en kort oversikt over alle verktøy eller regler som du må beherske for å kunne løse likninger. Du finner også referanser til hvor de enkelte teknikkene er gjennomgått i Basic Matte Løse likninger, ulikheter og likningssystemer, regne med logaritmer, løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger. Funksjoner: polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner.Lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag og regresjonsanalyse Hvordan løse likninger og grafer av ulikheter Lineære ulikheter ser nesten identisk med lineære ligninger med unntak av at en ulikhet symbol erstatter likhetstegnet. Ulikheten symbolene er> ( «større enn), <(« mindre enn), ≤ ( mindre enn eller lik) og ≥ ( «større enn eller lik&.

Ulikheter - matematikk

2.4 Likninger og ulikheter med lg x En logaritmelikning er en likning som inneholder logaritmen til den ukjente. EKS EMPEL Løs logaritmelikningene. a) 2 lg x + 1 = 5 c) (lg x)2 - 4 lg x + 3 = Elementær algebra, likninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, lineære funksjoner, polynomer, ulikheter. Anbefalte forkunnskaper. Ingen spesielle. Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Studenten skal ved fullført kurs: kunne regne med og omforme enkle algebraiske uttryk

Sinus Forkurs: 3 Likningssett og ulikheter

Nikolai Bjørnestøl Hansen Likninger og ulikheter av tredje grad 17. juli 2020 3 / 7. Å gjette på nullpunkt Vi må vite om ett nullpunkt for å kunne polynomdividere. Vi kangjetteoss frem til det første nullpunktet. Hvis det finnes en heltallsløsning, må dennedelekonstantleddet 1.14 liKninger av andre grad | 65 1 d) x 2 Ulikheter Dersom vi har to tall, a og b, er ett av de tre følgende utsagn alltid riktig: 1 aerstø n b>l − 0 2 aerlik b=− 0 3 a er mindre enn b a<b eller a. tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemene fra ulike fag og samfunnsområder regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. beregne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjæringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkinger av disse aspektene lage, tolke og gjøre greie for funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for tilnærmet lineære.

Likninger/ulikheter og konstruksjon - ppt laste ned. Algebra negativ ukjent - 10 sider - Planet Psyd. Likninger og ulikheter Introduksjon Flytte-bytte Multiplikasjonsregelen og divisjonsregelen Flere regler Sette prøve på svaret Sette prøve på svaret 2 Større likninger 1 Større likninger 2. Posted 5th February 2013 by Anonymous LIKNINGER, ULIKHETER OG PROBLEMLØSNING Likninger Likninger med flere brøkledd Ulikheter Vi løser ulikheter Hvis vi står fast VÅR - 10. TRINN FUNKSJONER OG LIKNINGER MED TO UKJENTE Plassering i rutenett Vise sammenhenger mellom størrelser. Du får bruk for det når du skal løse likninger, ulikheter, forkorte brøker eller analysere uttrykk. Faktorisering er også viktig i alle sikkerhetsalgoritmer som finnes i dataverdenen. Kommuniserer du med nettbanken eller krypterer innholdet på mobiltelefonen din, så bygger sikkerheten på at det er vanskelig å faktorisere store tall kan gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger kan analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse

6. LIKNINGER OG ULIKHETER - gro.on

Likninger og ulikheter oppgaver Likninger - matematikk . Introduksjon. Likninger forteller oss at to uttrykk er like. Vi kjenner dem igjen ved at alle likninger inneholder - likhetstegn - en eller flere ukjent ; Innledning . I matematikk er det vanlig å bruke bokstaver som erstatning for tallverdier IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Likninger med flere brøkledd vanskeligere. Likninger med parenteser - Gjennomgang. Andregradslikninger - Oppgavegjennomgang. Kapittel 3 - Ulikheter Next » No Comments Add comment. Add your comment Avbryt svar. Comment. Your Name. Your Email. Your Website. Lagre mitt navn, e-post og nettside i denne nettleseren for neste gang jeg. Tretermin Matematikk er et kurs i matematikk for ingeniørstudenter som ikke har spesiell studekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Forelesningsnotatene går gjennom boka Sinus Forkus, delkapittel for delkapittel

Eksponentialfunksjon - Likninger / Ulikheter: Her ser vi et eksempel med likninger/ulikheter hvor en eksponentialfunksjon er involvert. Vi har gitt følgende funsksjon: f(x) = 10 x Følgende likninger og ulikheter skal løses: a) f(x) = 100 b) f(x) 100 c) f(x) = 0.1 d) f(x) > 0.1 Løsning med forklaring er vist til høyre i figuren Del gerne budskabet til andre lærere og elever. God fornøjelse! Opret en gratis brugerprofil for at se videoen. Næste. Autoplay. 00:09:25. 3.6 - Derivasjon av de trigonometriske funksjonene 2 - Noen eksempler (R2) skoleflix | 3 Visninger. 00:06:25. Likninger med to ukjente - Innsettingsmetoden (Eksempel 2 Løsing av trigonometriske likninger i GeoGebra Det blir stadig gjort forbedringer i CAS-verktøyet i GeoGebra, og det er nå mulig å finne løsninger av trigonometriske likninger innenfor et egendefinert intervall. For å få til dette må vi ha krøllparenteser rundt likningen og ulikhetene som bestemmer løsningsintervallet Kapittel 2 Likninger og ulikheter 79 2.1 Lineære likninger 80 2.2 Kvadratiske likninger 81 2.3 Likninger med parametre 86 2.4 Polynomiale likninger 88 2.5 Polynomdivisjon 91 2.6 Faktorisering av polynomer 94 2.7 Andre algebraiske likninger 97 2.8 Ulikheter 101 Kapittel 3 Funksjoner og grafer 105 3.1 Funksjoner 106 3.2 Grafen til en funksjon 10

Å lese statistikk (tabeller) 2: spor IV : Matematika9

We use cookies to optimize the experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can learn more in our Privacy. Formler, likninger og ulikheter. 58 3 Formler, likninger og ulikheter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse . Detalje

Likninger av første grad - matematikk

løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler 3 Lineær optimering 4 uker modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter. gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variable LIKNINGER Læringsmål: løse likninger ved å bruke flytte-bytte regelen, multiplikasjonsregelen og divisjonsregelen kontrollere om likningene er riktigeløse ulikheter Grunntall 9 s. 78 - 93 16 Matematikk i dagliglivet Læringsmål: Bruke likninger til å løse problemer Regne med prosent, fart og målestokk Regne med lønn, skatt og feriepenger Grunntall 9 s. 94 - 14 Løse likninger, og bruke likninger til å løse enkle matematiske problemer Løse likninger av typen: x + 2 = 5, 2 2x = 10 og 2 =6 Løse likninger av typen: 2x + 3 = 11, 3x + 2 = x + 12 og 3 =6 Sette prøve på likninger som vist ovenfor Bruke likninger til å løse enkle tekstoppgaver, f.eks.: Du har et tall, du legger 12 til tallet og får 27 9 LIKNINGER OG ULIKHETER Læringsmål: Løse likninger ved å bruke flytte-bytte regelen, multiplikasjonsregelen og divisjonsregelen kontrollere om likningene er riktige løse ulikheter Grunntall 8 s. 290 - 309 10 FUNKSJONER Læringsmål: Bruke koordinater avsette punkter i et koordinatsystem tegne en graf lage en funksjon som viser. Denne siden er ment å gi elever i ungdomsskolen større motivasjon til å jobbe med matematikk.I Kunnskapsløftet blir tilpasset opplæring vektlagt: Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte. Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse

2Nettjenester: Algebra Calculator: Slik løser du11Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del påMattetimen: Gangetabell12Mattevideo - løse ulikheter fra matematikk 1T
 • Bergensbanen kostnad.
 • Costa rica mietwagenrundreise erfahrungen.
 • Tanzen kinder neuruppin.
 • Smerter i hoften og ned i låret.
 • Monitor audio silver 2.
 • Katt får ikke opp hårball.
 • Rønvikfjellet.
 • Hai eier am strand.
 • Verktøysett bahco.
 • Musikkverden tromsø.
 • Skatteklasse 2f minstefradrag.
 • Svettekjertelbetennelse operasjon sykemelding.
 • Popsanger på gitar.
 • Tau til garn.
 • Rich lesser.
 • Lade alle bunker.
 • Norsk arabisk alfabet.
 • Vitenskapelig revolusjon kuhn.
 • Polizei presse.
 • Donauwörth einwohner.
 • Wespenstich homöopathie ledum.
 • Kontoret usa rollefigurer.
 • Stadt düsseldorf ausbildung verwaltungsfachangestellte.
 • Wie zeigt ein hund dass er schmerzen hat.
 • Holmegaard jul 2016.
 • Rabatt sesongkort oslo vinterpark.
 • Gatebilder google.
 • Kjøpe ferdig as.
 • Thanner heidelberg tageskarte.
 • Eksem psoriasis.
 • Svartrødstjert lyd.
 • Veranstaltungen buxtehude.
 • Traductor de numeros a letras en ingles.
 • Wohnanlage tarforst.
 • Maria sharapova größe.
 • Håndbok r700.
 • Wiki tyra banks.
 • Grønn emballasje.
 • Usa dødsrate.
 • Hva er hertug.
 • Kentaur forkle.